Live Herlees: 'U zou premier kunnen zijn van een land waar treinen op tijd rijden en gevangenissen in orde zijn'

19/05/16 om 14:03 - Bijgewerkt om 16:16

Twee onderwerpen domineren het vragenuurtje in de Kamer deze namiddag: de toestand van justitie en de open brief van topmanagers aan premier Michel om een einde te maken aan het falend beleid.

Herlees: 'U zou premier kunnen zijn van een land waar treinen op tijd rijden en gevangenissen in orde zijn'

© belga

 • Naomi Skoutariotis

  Einde vragenuurtje

  Het vragenuurtje in de Kamer is afgelopen. Nog een fijne namiddag en graag tot volgende week.

 • Naomi Skoutariotis

  De Backer: 'Belangrijk dat burgers meer controle krijgen over hun gegevens'

  Philippe De Backer (Open Vld): 'De grote lijnen liggen voor een groot stuk vast in de Europese verordening, het moet een orgaan zijn dat boetes moet kunnen uitschrijven en ik hoop de privacycommissie te kunnen professionaliseren. In mei 2018 moet de hervormde privacycommissie in actie schieten, het is belangrijk dat de burgers meer controle krijgen over hun gegevens.'

 • Naomi Skoutariotis

  Eerste vraag aan Open Vld-staatssecretaris Philippe De Backer

  Nieuwbakken staatssecretaris Philippe De Backer krijgt zijn eerste parlementaire vraag van Open Vld'er Sabien Lahaye-Battheu. De vraag gaat over de hervorming van de privacycommissie.

  'Er moet een soort privacywaakhond in het leven geroepen worden. Welke voorstellen zal u op tafel leggen en wat is uw timing?'

 • Naomi Skoutariotis

  'Waakzaam zijn voor oversubsidiëring offshore'

  Dierick is tevreden met het antwoord van Marghem. 'We moeten zeker nog subsidies geven aan de offshore, maar ook waakzaam zjn voor oversubsidiëring. Het komt er inderdaad op aan om evenwicht en een draagvlak te zoeken.'

 • Naomi Skoutariotis

  Panama Papers

  De offshore-vraag aan minister Marghem gaat over windmolens en niet over belastingparadijzen (die ook offshores genoemd worden). Geïnteresseerden kunnen echter het Panama Papers-dossier van Knack nog steeds herlezen via deze link.

 • Naomi Skoutariotis

  Vraag over subsidiëring offshore

  De volgende vraag is van Leen Dierick (CD&V) aan minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) over de subsidiëring van offshore.

  'Waarom werd het principeakkoord over windmolens uit 2015 herzien? U zou in dialoog gaan: wat is de stand van zaken? Wanneer mogen we een definitef akkoord verwachten en wanneer zal het in werking gaan?'

 • Naomi Skoutariotis

  'Bekijk de cijfers in plaats van aan sfeermakerij te doen'

  Peter Dedecker (N-VA) aan Kristof Calvo: 'Er is een mooie persiflage op u waarin u steeds om cijfers vraagt. Ik stel voor dat u, in plaats van aan sfeermakerij te doen, die cijfers ook eens bekijkt.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Premier Michel, u speelt met vuur'

  'U oogst wat u gezaaid heeft', gaat Calvo verder. 'Vandaag wordt u geconfronteerd met de eerste resultaten van uw keuzes. U koos ervoor om begrotingsinspanningen af te wentelen op de gewone mensen. U koos voor een partij in de meerderheid die niet houdt van dit land en die angst en verdeeldheid wil zaaien. U speelt met vuur. Wie angst en verdeeldheid zaait, zal extremisme oogsten.'

 • Naomi Skoutariotis

  Calvo: 'Premier zijn is een boeiende job, maar u kan er meer van maken'

  Kristof Calvo (Groen) kon zich niet vinden in het antwoord van de premier: 'Er wordt een oproep gelanceerd aan de premier om leiderschap en ambitie te tonen, en de premier doet oproep aan alle krachten in de samenleving. Premier zijn van België is een moeilijke job, maar het is een boeiende job, u kan er meer van maken dan u vandaag doet.'

 • Naomi Skoutariotis

  Charles Michel: 'Lessen trekken om toestand te verbeteren'

  Premier Michel: 'Deze oproep die aan de regering wordt gericht, beschouw ik als een positieve boodschap. Als een edele stap, gezet door een burger, die zich wil mobiliseren. Ik zie dit als iets constructief en wil daartoe bijdragen.'

  'Na de aanslagen van 22 maart moeten we inzien dat men zich vragen stelt en we moeten ons best doen om antwoorden te geven. Er heerst een algemeen gevoel van pessimisme, maar de waarheid bevindt zich in het midden.'

  'Deze regering is gestart met sterke, moeilijke, moedige beslissingen. Kijk naar de tewerkstelling: we hebben de laagste werkloosheidsgraad in 25 jaar. We moeten lessen trekken uit wat slecht gaat, om de toestand te verbeteren. Het zijn de resultaten die tellen. We moeten sterker werken. Niet enkele met de premier en de federale regering, maar ook met de deelregeringen. Wij moeten werk maken van het energiepact, concurrentievermogen, de veiligheid moet in overweging worden genomen.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Wat gaat u doen om uitvoering hervormingen te versnellen?'

  Peter Dedecker (N-VA): 'Wanneer captains of industry vragen om doortastend te zijn, kunnen we ons er enkel bij aansluiten. Met de taxshift zorgden we ervoor dat mensen die 1500 euro bruto verdienen, 80 euro netto en vanaf 2020 150 netto meer krijgen per maand.'

  'Wat gaat u doen om de uitvoering van de hervormingen te versnellen? Wat gaat u doen om te beletten dat zij die niet akkoord zijn en dreigen om het land plat te leggen, dat doen? En hoe zal u ervoor te zorgen dat we verder gaan met onze visie?'

 • Naomi Skoutariotis

  Ook Denis Ducarne aan het woord

  MR-politicus Denis Ducarme zette enkele verwezenlijkingen in de verf (onder meer het laag aantal faillissementen). De rest van zijn betoog was helaas minder verstaanbaar doordat het zoveel ophef veroorzaakte bij de andere parlementsleden.

 • Naomi Skoutariotis

  'Waar is de premier, wat doet die man?'

  'Waar is de premier, wat doet die man? België is géén failed state', aldus Kristof Calvo (Groen). 'U zou een premier kunnen zijn van een land waar de treinen op tijd rijden en de gevangenissen in orde zijn. Mijn vraag is: hebt u die brede roep om ambitie en leiderschap gelezen? (de open brief van de topmanagers, nvdr.) Wil u daar alstublieft gevolg aan geven? Dit land verdient dat.'

 • Naomi Skoutariotis

  Dewael: 'Het stakingsrecht heeft limieten'

  'Het stakingrecht heeft zijn limieten, daarom pleiten we voor een gegarandeerde dienstverlening. Lukt dat niet in overleg, dan moet het parlement haar verantwoordelijkheid opnemen', aldus Patrick Dewael (Open Vld).

 • Naomi Skoutariotis

  De Roover: 'Ik ga Bart De Wever tegenspreken'

  'Ik ga iets doen, namelijk mijn partijvoorzitter tegenspreken. Er is wél een alternatief voor deze regering. Namelijk straatgeweld, een gijzeling van de burgers', aldus Peter De Roover (N-VA).

  'Ik ga de regering vragen dat de hervormingsagenda wordt voortgezet omdat het een rechtvaardigheidsagenda is. Deze regering moet in staat zijn om vele verwijten te incasseren, want ze nemen beslissingen. Er is echter één verwijt dat we niet moeten incasseren: dat we onze politieke verantwoordelijkheid niet zouden nemen.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Kijk niet om, doe verder'

  Peter Vanvelthoven (SP.A) aan de premier: 'Als u applaus krijgt omdat u zegt dat uw liberale regering de facturen van de vorige regering moest opkuisen: de bevoegde ministers (van Justitie en Begroting, nvdr) waren destijds mevrouw Turtelboom en meneer Chastel. Oftewel: liberalen. Om te eindigen met de woorden van collega Dewael die verklaren waarom we geen antwoord hebben gekregen: 'Kijk niet om, doe verder.''

 • Naomi Skoutariotis

  Geen antwoord voor Pas

  Barbara Pas (Vlaams Belang) is misnoegd dat ze geen antwoord heeft gekregen op haar vraag over rechtspersoonlijkeid voor de vakbonden. 'Maar geen antwoord is ook een duidelijk antwoord.'

 • Naomi Skoutariotis

  Koen Geens: 'Altijd gezegd dat ik de werklast van de cipiers zou verminderen'

  Geens: 'Wat de gevangenissen betreft en de staking ben ik erkentelijk voor de Brusselse, Vlaamse en Waalse gevangenisdirecteurs die hun best doen en prachtig werk hebben verricht. Wij hebben werk verricht waarvoor de gevangenen erkentelijk zullen zijn.'

  'Ik heb altijd gezegd dat ik de werklast van de cipiers zou verminderen. Er zijn 1.000 gevangenen minder, op 12.000 is dat significant. En er zullen binnen het jaar nog 1.000 gevangenen minder zijn.'

  'Ik heb altijd gezegd dat ik zou proberen om de infrastructuur te verbeteren. We zijn ver gevorderd in de onderhandelingen en overleggen in de meest constructief mogelijke manier.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Een minister moet incasseren, ik doe dat graag' (Geens)

  'Er is al genoeg gezegd over de scheiding der machten. Een minister dient om te incasseren, ik doe dat graag en ben zelfs bereid om mijn andere wang aan te bieden. Ik probeer van mijn kant zo weinig mogelijk verkeerd te zeggen en excuseer me nederig als ik dat wel doe', aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

  'Elke dag overleg ik met de magistratuur over alles wat hen aangaat. Ik aanvaard moeilijk dat ik de veranderingen doorzet tegen hun zin in, wat niet waar is. Velen onder u weten hoe ik werk om het aantal vredegerechten te reduceren.'

 • Naomi Skoutariotis

  Tweet Stefaan Van Hecke

Onze partners