Live Herlees: Pittige oppositie, forse Michel: 'U beloofde stabiliteit, we kregen ruzie, ruzie, ruzie'

05/02/15 om 10:55 - Bijgewerkt om 16:41

De oppositie legde meerderheidspartijen CD&V en N-VA en premier Charles Michel op de rooster over 'de verdeeldheid' in de regering. Michel beet stevig van zich af. Herlees de liveblog.

Herlees: Pittige oppositie, forse Michel: 'U beloofde stabiliteit, we kregen ruzie, ruzie, ruzie'

© Belga

 • Simon Demeulemeester

  Fiscale regularisatie: 'Wij zijn enige land dat grens cashbetalingen hoger legt'

  Peter Vanvelthoven (SP.A) : 'Ik denk dat wij het enige land in Europa zijn waar de grens van cashbetalingen naar omhoog gaat, in plaats van naar omlaag.'

 • Simon Demeulemeester

  7 wetsvoorstellen over erkenning Palestina

  Nu liggen een aantal wetsvoorstellen voor.

  Er zal onder meer gestemd worden over een erkenning van Palestina als staat. Er liggen 7 voorstellen ter stemming: een van de meerderheidspartijen, twee van Dirk Van der Maelen (SP.A), een van de PS, een van Groen-Ecolo, een van CDH en een van FDF.

  SP.A wil een erkenning van Palestina binnen de grenzen van voor 1967. Bij PS gaat het om een 'formele' herkenning, bij Groen-Ecolo om een 'onvoorwaardelijke'. CDH houdt het op 'officiële erkenning'.

 • Simon Demeulemeester

  Einde mondelinge vragen

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA) sluit de mondelinge vragenronde af met een aanmaning. Hij vraagt de fractieleiders om de troepen in het gareel te houden en zowel de vragen als de antwoorden kort te houden.

 • Simon Demeulemeester

  RIZIV-nummers artsen: de soap

  Valerie Van Peel (N-VA) komt terug op de kwestie van de RIZIV-nummers voor artsen. Het probleem, zegt ze, ligt aan Franstalige kant, 'bij PS-excellenties'.

  'Een oplossing wordt opnieuw uitgesteld door Jean-Claude Marcourt (PS) (bevoegd in de Waalse regering voor Hoger Onderwijs), die pas eind dit jaar een filter wil toepassen.'

  De Block noemt de kwestie een 'soap'. Ze zegt dat een interfederale werkgroep maatregelen uitgewerkt moeten worden.

  Van Peel zeht dat De Block een telefoontje moet doen naar MArcourt, 'want de situatie is daar niet duidelijk. Wij kunnen het niet langer uitleggen, zeker aan Vlaamse kant, aan stidenten dat ze niet aan hun studies kunnen beginnen omdat zij wél een ingangsexamen moeten doen.'

 • Simon Demeulemeester

  'De geneeskunde van twee snelheden moet nu gestopt'

  Hedebouw zegt dat er inderaad een sereen debat moet gevoerd, maar dat er weinig tijd is. 'De keuze in ziekenhuizen is in gedrang, want mensen worden om financiële redenen gedwongen tot bijvoorbeeld een tweepersoonskamer. U moet nu tussenkomen, om de geneeskunde van twee snelheden te stoppen. Dat moet u doen. Ik reken erop dat de patiënt weer centraal komt te staan.'

 • Simon Demeulemeester

  'Financiering ziekenhuizen moet, maar sereen debat mag niet opgeschrikt'

  'Elke patiënt heeft recht op dezelfde toegankelijkheid en zorgen,' aldus De Block.

  'Wij willen de financiering van de ziekenhuizen herbekijken en de honoraria. Ik wil geen voorafname doen aan het sereen debat dat we voeren. Er zitten mensen met tegengestelde belangen aan tafel. Er moet een herfinanciering van de ziekenhuizen komen, maar het debat moet sereen gevoerd worden.'

  'Ik betreur elke knuppel die in het hoenderhok gegooid wordt, omdat die oplossingen in de weg staan.'

 • Simon Demeulemeester

  'Klassegezondheidszorg is onaanvaardbaar'

  Raoul Hedebouw (PVDA) vraagt aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open VLD) om tussen te komen in de kwestie van de erelonen. Op patiënten wordt druk uitgeoefend, aldus Hedebouw, wat klassegezondheidszorg tot gevolg heeft.

  'Ik deel de mening van professor Annemans, die voor de afschaffing van die ereloonsupplementen is. Hoe staat u daar tegenover?'

 • Simon Demeulemeester

  SP.A stelt '(tax)shift naar rechtvaardigheid' van 5,1 miljard euro voor

  Oppositiepartij SP.A heeft een pakket van maatregelen van 5,1 miljard euro klaar die een "shift naar rechtvaardigheid" moet realiseren. Die bestaat uit een belasting op de meerwaarde van aandelen (2,5 miljard), een vermogenswinstbijdrage (2,8 miljard), een shift van bedrijfswagens naar een mobiliteitsbudget, een shift van zwart naar wit om lage lonen te verhogen en een shift naar de kmo's, die voor jobcreatie zorgt.

  Daarbij wil de partij ook een aantal maatregelen afschaffen die zij ook hebben goedgekeurd, zoals de notionele intrestaftrek of de bedrijfswagens, benadrukte voorzitter Bruno Tobback bij de voorstelling van het plan.

  De SP.A heeft twee maatregelen die een duidelijke shift van belasting op arbeid naar belasting op vermogen realiseren.

  Kamerfractievoorzitster Karin Temmerman verwees in de eerste plaats naar het ingediende wetsvoorstel om een belasting op meerwaarde van aandelen in te voeren. Dat houdt in dat op de meerwaarde van aandelen die langer dan een jaar in portefeuille zit een onroerende voorheffing van 25 procent wordt toegepast en van 50 procent voor aandelen die minder lang worden aangehouden. Hoewel de opbrengst door de Hoge Raad voor Financiën en het HIVA geraamd wordt op 6 miljard euro, rekent de partij op 2,5 miljard die kunnen ingezet worden voor de verlaging van de lasten op arbeid. De opbrengsten van aandelen, obligaties en beleggingsfondsen zouden jaarlijks met een tarief van 25 procent belast worden op het rendement van het totale financiële vermogen van de laatste 10 tot 20 jaar. Bij een gemiddeld rendement van 6 procent moet dit goed zijn voor 2,8 miljard euro meer dan de huidige roerende voorheffing. Door de lange periode die in aanmerking genomen wordt, worden de verliezen afgevlakt, maakt de SP.A zich sterk.

  SP.A wil ook het fiscale voordeel van bedrijfswagens verschuiven naar een mobiliteitsbudget. Dat houdt in dat de werknemer zijn mobiliteitsbudget vrij kan invullen naar de eigen behoeften. Een keuze voor duurzame opties zoals openbaar vervoer, fiets of een zuinigere of milieuvriendelijkere auto wordt daarbij aangemoedigd. Het niet-gebruikte deel van het budget kan (gedeeltelijk) worden uitbetaald worden in cash of andere voordelen. De Vlaamse socialisten voorzien voor de omschakeling een budget van 500 miljoen euro, die kan gefinancierd worden met een gelijkschakeling van de accijnzen op diesel en benzine. De partij houdt ook vast aan de aanpak van de grote fraude, financiële criminaliteit en winstverschuiving van multinationals door voormalig staatssecretaris van Fraudebestrijding John Crombez. Dat levert 600 miljoen per jaar of 3 miljard euro over de legislatuur, waarvan sp.a 600 miljoen reserveert om de werkbonus uit te breiden naar brutolonen tot 300 euro per maand. Op die manier verhoogt het nettoloon van zowat de helft van de werknemers met 900 euro per jaar, stelde Kamerlid Peter Vanvelthoven.

  Tenslotte worden ook de kmo's niet vergeten, die goed zijn voor een groot deel van de jobcreatie. De sp.a voorziet anderhalf miljard euro - afkomstig van de afschaffing van de notionele intrestaftrek en de aftrek van buitenlandse winsten (DBI) - om een lastenverlaging door te voeren voor de eerste 50 werknemers. Het gaan om 3% voor de loonkost van de eerste 10 werknemers, 2% voor loonkost van de volgende 10 en 1% voor de loonkost tot 50 werknemers. (Belga)

 • Simon Demeulemeester

  Jambon dankt politiediensten voor extra werk

  Jambon antwoordt dat hij al een antwoord gaf op deze vraag in de commissie. 'Ik moet ook ontkennen dat er minder gewerkt wordt, integendeel. Allemaal werken ze harder in deze bijzondere penibele situatie. Verloven zijn ingetrokken. Daarom wil ik hun danken voor hun inzet tijdens deze barre tijden.'

 • Simon Demeulemeester

  'Wat zijn de richtlijnen voor de politie, opdat criminelen geen vrij spel krijgen?'

  Filip Dewinter (Vlaams Belang) stelt een vraag aan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon over de werking van de lokale politie in tijden van terreurdreiging. Die zorgt ervoor dat de politie veel extra taken krijgt.

  Dewinter zegt dat bepaalde taken worden afgebouwd: 'Ik verwijt u niets, laat dat duidelijk zijn, maar de veiligheid van de burger mag niet in het gedrang komen, criminelen mogen geen vrij spel krijgen door die terreurdreiging. Zijn er richtlijnen voor de politie, wat zijn de krijtlijnen die u voor hen hebt uitgetekend?'

 • Simon Demeulemeester

  'Laat het sociale zekerheidssysteem niet verworden tot een liefdadigheidsinstelling die kruimels geeft aan wie pech heeft'

  'Laat het sociale zekerheidssysteem niet verworden tot een liefdadigheidsinstelling die kruimels geeft aan wie pech heeft', aldus Karin Jiroflée van SP.A.

 • Simon Demeulemeester

  Peeters: 'Beperking werkloosheidsuitkering niet aan de orde, maar uitkering is geen vrijgeleide'

  Peeters reageert op de kritiek van Groen en SP.A door te wijzen op het akkoord binnen het sociaal overleg.

  Hij is ook meteen duidelijk over de discussie rond de beperking van de werkloosheidsuitkeringen. 'Dat staat niet in het regeerakkoord en is dus niet aan de orde.'

  Peeters stipt aan dat het verhaal van uitkeringen er één is van rechten en plichten. 'De RVA heeft in 2014 87.395 mensen een sanctie gegeven met betrekking tot het niet actief zoeken naar een job. Dat illustreert dat die uitkering geen vrijgeleide is.'

 • Simon Demeulemeester

  Vragen over beperking werkloosheidsuitkeringen in tijd voor Peeters

  Kris Peeters krijgt vragen over de beperking van werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Karin Jiroflée (SP.A) leest voor uit het interview in De Tijd met Zuhal Demir (N-VA): 'Als ze merken dat ze de rekeningen niet langer kunnen betalen, zullen ze harder hun best doen'.

  'Is dit hoe deze regering aankijkt tegen mensen die pech hebben?'

  Evita Willaert

 • Simon Demeulemeester

  Cyberveiligheid: 'Waken dat diplomatieke samenwerking loyaler wordt'

  Michel: 'Door de scheiding der machten moet ik enige terughoudendheid aan de dag leggen, bovendien worden nog onderzoeken gevoerd. Maar ik wil wel zeggen dat we diplomatieke contacten opnamen om ons te verzekeren van een loyale samenwerking. Ik ben het er mee eens dat we ervoor moeten waken dat de diplomatieke layaliteit sterker wordt.'

 • Simon Demeulemeester

  'Mogelijke economische schade falende cyberveiligheid is schokkend'

  Michel zegt geschokt te zijn door de analyses van mogelijke economische schade die een manke cyberveiligheid kan veroorzaken.

 • Simon Demeulemeester

  Privacy-schendingend door bondgenoten?

  Roel Deseyn (CD&V) over de cyberveiligheid bij Belgacom. Hij heeft vragen bij het schenden van onze privacy, door bondgenoten. 'Wanneer ronden we onze strategie af en voeren we ze uit?'

 • Simon Demeulemeester

  Mooie voorzet van Van Quickenborne voor Michel

  Michel krijgt het woord om op de vraag van Van Quickenborne te antwoorden. Hoewel: vraag? Van Quickenborne geeft een doorzichtige voorzet voor open doel, waarop zijn premier Michel een lofrede kan steken over het rapport van OESO.

  'De loonhandicap en de werkloosheid blijven een uitdaging. (...) Onze prioriteiten zijn duidelijk: het herstel van ons sociaaleconomisch bestel. Jobbescherming en -creatie zijn cruciaal daarin.'

  'Nog één woord over het sociaal overleg. Sociale vrede is een belangrijke voorwaarde voor de groei. De komende dagen organiseren we nog een ontmoeting met de Groep van 10. Ik wil alle parlementsleden danken die zich niet bezighouden met kleine ruzies, maar met de duidelijk sociaaleconomische oriëntaties.'

  Fel applaus bij N-VA en CD&V, die in minder dan een week tijd twee keer ruzie maakten.

 • Simon Demeulemeester

  'Het is onbegrijpelijk dat de socialisten de groei, die aantrekt, willen kapotbelasten'

  Vincent Van Quickenborne (Open VLD) begint zijn vraag met een citaat: 'De honden blaffen, de karavaan trekt voorbij.'

  'Ik zeg dat omdat Europa net heeft gecommuniceerd over ons land. Er is groei, dankzij onze hervormingen en saneringen. Dan is het onbegrijpelijk dat de socialisten de groei, die aantrekt, willen kapotbelasten.'

  In luid rumoer, de rode banken mengen zich fel, probeert Van Quickenborne verder te gaan en Temmerman het woord te krijgen omdat zij aangesproken wordt.

 • Simon Demeulemeester

  'Beneden alle peil'

  Temmerman vindt het antwoord van Michel 'beneden alle peil'.

 • Simon Demeulemeester

  'Hou op met politieke spelletjes'

  Calvo zegt dat de premier en zijn ministers moeten ophouden met politieke spelletjes spelen. 'Elke week hetzelfde verhaal: meer en meer superlatieven om te bewijzen dat uw regering aan elkaar hangt.'

  'In de oppositie vindt u een bondgenoot, wij hebben tal van constructieve oplossingen.'

Onze partners