Live Herlees: Pittig Kamerdebat over stakingsrecht en 'karaattaks' en emotionele staande ovatie

03/04/14 om 13:52 - Bijgewerkt om 17:05

Herlees de liveblog over de Kamerzitting van vandaag: een pittige discussie over het stakingsrecht tussen N-VA en SP.A, verbolgenheid bij Groen, LDD en SP.A over de 'karaattaks' en een emotionele staande ovatie voor Flor Van Noppen en zijn MSA-wetsvoorstel.

Herlees: Pittig Kamerdebat over stakingsrecht en 'karaattaks' en emotionele staande ovatie

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Liveblog afgesloten. Bedankt om bij ons te volgen.

  Hierbij beëindigen wij onze liveblog.

  Belangrijkste momenten in de Kamer vandaag: een pittige discussie over het stakingsrecht tussen N-VA en SP.A, verbolgenheid bij Groen, LDD en SP.A over de 'karaattaks' en een emotionele staande ovatie voor Flor Van Noppen en zijn MSA-wetsvoorstel.

  Bedankt om bij ons te volgen.

 • Simon Demeulemeester

  Staande ovatie voor MSA-wetsvoorstel Flor Van Noppen

  Flor Van Noppen krijgt een staande ovatie van de Kamer. Daarmee brengt ze hulde aan zijn wetsvoorstel voor meer middelen voor het onderzoek naar MSA. De Kamer is zo decor, na verschillende steunbetuigingen aan Van Noppens adres, van een emotioneel moment.

 • Simon Demeulemeester

  Vragen ten einde, wetsvoorstellen ter stemming

  De vragen zijn gesteld. Nu stemmen de Kamerleden nog over wetsvoorstellen en geven de rapporteurs tekst en uitleg bij de totstandkoming van die voorstellen.

  De bespreking van een wetsvoorstel van uittredend Kamerlid Flor Van Noppen (N-VA) is speciaal. Hij vraagt meer aandacht voor en middelen ter bestrijding van de ziekte MSA (Multiple of Meervoudig systeematrofie). Van Noppen is zelf MSA-patiënt.

  De Kamer applaudiseert bij aanvang van de bespreking. Van Noppen laat weten tevreden te zijn dat zijn resolutie wordt aangenomen: 'Uit eigen ervaring weet ik hoe ernstig MSA je levenskwaliteit bedreigt. In naam van de voltallige N-VA-Kamerfractie wil ik de andere fracties dan ook uitdrukkelijk danken voor hun steun aan dit initiatief.'

  Uiterst links: Flor Van Noppen (N-VA)

  Uiterst links: Flor Van Noppen (N-VA) © BELGA

 • Simon Demeulemeester

  'De kleine mensen die niet kunnen chanteren, die betalen in dit land de belastingen.'

  Jean Marie Dedecker: 'De kleine mensen die niet kunnen chanteren, die betalen in dit land de belastingen. Daar heb ik het moeilijk mee. U moet die Augiastal opkuisen, van al die verschillende wetjes en voordelen. U kan dat doen met de vlaktaks van 21 procent. Even hoog als de btw, geen notionele interestaftrek meer, geen favoritisme.'

  Jean Marie Dedecker

  Jean Marie Dedecker © IMAGEGLOBE

 • Simon Demeulemeester

  'Doorzichtig dat de ondervoorzitter van de diamantclub de vraag stelde'

  Van Hecke noemt het nogal doorzichtig dat Schiltz, 'de ondervoorzitter van de diamantclub', aan u een vraag stelt. 'Dit is gewoon gelobby van de diamantclub.'

  Van der Maelen: 'Wat voor alle kiezers belangrijk is: er zijn hier partijen (hij doelt op N-VA, red.) die een belastingverlaging voor de diamantsector willen, en die compenseren door een btwverhoging op mazout. Niet-met-ons. Dat leidt ons niet naar een rechtvaardige fiscaliteit.'

 • Simon Demeulemeester

  Geens hekelt 'selectieve verontwaardiging' over 'karaattaks'

  Geens zegt op uiterst lijzige toon zich te verontschuldigen dat ze zich verslikten in hun koffie.

  'Maar jullie zijn meer geïntereseerd in de kranten, dan wanneer een parlementslid een vraag stelt en waarop een minister een antwoord gaf. Meneer Schiltz heeft mij een vraag gesteld en ik heb geantwoord, dat inderdaad op fiscaal vlak een van de mogelijkheden die bekeken wordt, de invoering van een karaattaks is. Mijn administratie had een eerste analyse uitgevoerd en gezegd dat er rekening moet gehouden worden met sectorhulp. Ik vroeg desgevallend een ander voorbeeld te geven. Denkt u nu echt dat ik dat idee echt nu aan de regering zou voorleggen? Ik doe dat enkel als ik een bevredigend anwtoord krijg van mijn administratie. Het is uiteraard niet de regering die dit voorstel deed. Het is de krant die ervoor gezorgd heeft dat u zich verslikte. Dat volstaat om zo'n heisa te maken. Uw verontwaardiging is selectief. Ik hoor die verontwaardiging over versneden fiscaliteit niet als ik bijvoorbeeld de tax shelter op twee maanden door het parlement sleur, of wanneer ik de BTW voor de advocaten heb ingevoerd. Zo'n verwijt kan ik niet aanvaarden.'

 • Simon Demeulemeester

  'Een karaattaks, terwijl de kleine ondernemer bloedt om belastingen te betalen'

  'Ik begrijp uw Sinterklaaspolitiek niet, een politiek die wie stout is, lekkers geeft en wie braaf is, de roe. Ik wil serieux in het fiscaal beleid, in plaats van favoritisme. En dat terwijl de kleine onderneming bloedt om zijn belastingen te betalen.'

 • Simon Demeulemeester

  'Is er een sector in dit land die meer gepamperd is dan de diamantsector?'

  Ook Jean Marie Dedecker (LDD) heeft vragen bij de karaattaks. 'Een van de grootste problemen in dit land voor ondernemers is de rechtsonzekerheid. Als ik die karaattaks bekijk, denk ik dat het eerder gaat om favoritisme, om verkiezingscadeautjes. Want de verkiezingen worden in Antwerpen gewonnen.'

  'Is er een sector in dit land die meer gepamperd is dan de diamantsector. Op een omzet van 36 miljard euro betalen de 100 grootste bedrijven nog geen 10 miljoen euro belastingen'

 • Simon Demeulemeester

  'Bij elke belastingcontrole in de diamantsector is het prijs'

  Ook SP.A-Kamerlid Dirk Van der Maelen heeft kritiek op de diamantsector: 'Ze moeten geen btw of uitvoerrechten betalen, en toch bedanken ze de staat daar op een rare manier voor. Elke belastingcontrole? Prijs. En deze sector durft het voor zichzelf aan om zich te onttrekken aan de vennootschapsbelasting, een derde ontwijking.'

  Van der Maelen wil weten of Geens dit voorstel onderschrijft en of het klopt dat zijn administratie 'vierkant tegen dit voorstel' is.

 • Simon Demeulemeester

  Stefaan Van Hecke: 'Wist enkel het diamantclubje van het parlement van dit nieuw fiscaal cadeautje?'

  Stefaan Van Hecke (Groen) zegt zich verslikt te hebben bij het voorstel van de regering, de zogenaamde karaattaks: 'een fiscaal cadeau voor de diamantsector.'

  'Een nieuw cadeau, want ze moeten al geen btw of uitvoerrechten betalen. Ik wil weten of dit een persoonlijk initiatief is, of van de regering. Wie wist daarvan? Enkel de diamantclub van dit parlement? Onder voorzitterschap van Jan Jambon (N-VA) die dit hier niet durft verdedigen? Onder ondervoorzitterschap van Willem-Frederik Schiltz? En waarin ook Servais Verherstraeten zit?' Van Hecke zegt ook dat het advocatenbureau waar Geens werkzaam bij was betrokken is.

  'Wij zijn tegen dit cadeautje, waarvoor u een nieuwe rechtse coalitie vormt.'

 • Simon Demeulemeester

  Patrick Dewael: 'Hoe staat het met tewerkstellingsplan in Limburg?'

  'Zoals u weet is Limburg bijzonder zwaar getroffen door de economische crisis. Niet in het minst door de sluiting van Ford Genk, eind dit jaar, waardoor meer dan 8000 mensen op straat komen te staan,' zegt Patrick Dewael (Open VLD).

  Hij vraagt aan minister Koen Geens (CD&V) hoe ver het staat met de tewerkstellingszones en de afstemming met de regio's terzake: 'Wanneer zal u het noodzakelijke samenwerkingsakkoord tussen het federale en Vlaamse niveau sluiten? Welke andere hordes moeten nog genomen worden?Wanneer verwacht u dat deze maatregel in werking zal kunnen treden?'

  Geens zegt dat Dewael zich geen zorgen moet maken over de nakende ontbinding van het parlement: 'Alles is in gereedheid.'

  Geens ziet geen problemen inzak de samenwerkingsakkoorden met de gewesten. 'Wat mij betreft, hoe sneller hoe liever.'

 • Simon Demeulemeester

  'Vertrouwen in justitie is al langer dan vandaag laag'

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) zegt dat het al langer geweten is dat het vertrouwen in justitie laag is. Dat zegt ze als antwoord op een vraag van Bert Schoofs (VB). Ze lijst op wat zij gedaan heeft om daaraan tegemoet te komen. Allemaal onvoldoende, volgens Schoofs.

 • Simon Demeulemeester

  'N-VA lacht met stakingsrecht, maar heeft lef niet om dat te zeggen'

  Labille zegt tegen het wetsvoorstel van de MR in de Senaat te zijn, die gesteund wordt door 'de N-VA natuurlijk en de Open VLD. Het is een onaanvaardbaar zwaard van Damocles.'

  Het komt tot een luidruchtige woordenwisseling tussen de N-VA en de SP.A. Geerts: 'Uw maskers vallen af, durf toch zeggen dat u tegen het stakingsrecht bent. U bent voor een minimale dienstverlening, wij voor een maximale. Het is betreurenswaardig dat u de culot niet hebt om op de tribune te komen, maar wel olie op het vuur gooit en lacht met dit systeem van sociaal overleg.'

 • Simon Demeulemeester

  Labille: 'Minimale dienstverlening bij spoor is vals goed idee'

  David Geerts (SP.A) vraagt aan minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) de krachtlijnen van het protocol over de minimale dienstverlening uit de doeken te doen.

  'Het is een vals goed idee,' zegt Labille. 'Het ligt ook niet in onze traditie van overleg en is een schending van het stakingsrecht. Het zou ook geen probleem oplossen. De reizigers zouden in overvolle treinen moeten rijden en dat zou hun veiligheid en die van het personeen in het gevaar brengen.'

 • Simon Demeulemeester

  'De mensen zullen appreciëren dat u zorgt dat er zo weinog mogelijk geld verloren gaat'

  David Clarinval (MR) is 'helemaal niet tevreden' met het antwoord: 'U zegt dat de mensen wisten hoe lang de cheques geldig waren. Dat is niet zo. Dit zorgt voor een vertrouwensbreuk. Men houdt geen rekening met het algemeen belang en dat is bijzonder betreurenswaardig.'

  Vercamer sluit zich daarbij aan. 'Goed informeren is een zaak, maar vraag ze dan ook om goede afspraken te maken. En lees ze eens de levieten: niets belet hen om zelf een langere termijn te hanteren, zodat mensen hun geld langer kunnen recupereren. De mensen zullen het ten zeerste appreciëren dat u iets doet om zo weinig mogelijk geld verloren te laten maken.'

 • Simon Demeulemeester

  De Coninck: 'Zal aan Sodexo vragen beter te communiceren'

  De Coninck zegt dat de procedure niet is gewijzigd. 'Een gebruiker die als goede huisvader- of moeder redeneert, zal niet tot de laatste avond wachten om die cheques in te ruilen. Als u zegt dat de communicatie van Sodexo beter kan, dan zal ik hen contacteren en vragen om de formulieren ook anders dan online beschikbaar te maken.'

  Vercamer had aangeklaagd dat slechts 8 procent van de senioren digitale dienstencheques gebruikt, en dat het dus belemmerend werkt om vooral online te werken.'

 • Simon Demeulemeester

  Hilariteit: 'De seks aan 5 euro'

  Vercamer zegt dat vorig jaar 7 miljoen euro verloren ging. Hij wil weten over welk bedrag het dit jaar kan gaan en welke afspraken de minister heeft met Sodexo.

  Monica De Coninck begint haar antwoord met een gesmaakte grap, ze immiteert Vercamers uitspraak van cheques. 'De seks aan 5 euro.' 'Ik heb een West-Vlaamse tongval, dus ik zal het niet beter doen, meneer Vercamer.'

 • Simon Demeulemeester

  'Schandelijk hoe moeilijk Sodexo het de mensen maakt om dienstencheques om te ruilen'

  Stefaan Vercamer (CD&V) noemt het 'schandelijk' hoe moeilijk Sodexo het de mensen maakt om dienstencheques om te ruilen. 'Het gaat over miljoenen euro's. De kassa van Sodexo zal weer rinkelen vanaf 1 mei, zonder tegenprestatie. Vanaf 1 mei zijn de cheques waardeloos'

 • Simon Demeulemeester

  'Instructie Binnenlandse Zaken omtrent pariteit is onwettig'

  Bercy Slegers (CD&V) heeft een 'prangende vraag' over de toepassing van artikel 117bis van het kieswetboek die de pariteit man-vrouw op de kieslijsten stipuleert.

  Slegers stipt aan dat een virtuele indiening van de lijsten op problemen stuit.

  Milquets antwoord: 'Om eerlijk te zijn ben ik totaal verbaasd door uw vraag. Sinds de grondwetwijzing zijn de bestaande bepalingen omtrent pariteit onveranderlijk opgenomen, vanaf 2003.'

  'De pariteit man-vrouw moet worden nageleefd. Er wordt maximaal een verschil van één toegelaten.'

  Milquet zegt dat de instructies niet veranderd zijn. Het gaat over een discussie omtrent even of oneven aantal kandidaten op een lijst. Volgens Slegers is de instructie van Binnenlandse Zaken terzake niet juridisch, omdat een instructie niet in de wet zou staan. Zij stelt na 25 mei een wetswijziging voor. Milquet: 'Excuseer, maar dit is het eerste bezwaar sinds 10 jaar. Het is niet mijn taak om specifieke fouten te herstellen.'

 • Simon Demeulemeester

  'Extra budget voornamelijk voor vakantiegelden: druppel op hete plaat''

  Degroote: 'Bedankt voor de intenties en beloftes, waarvan ik vooral het woord 'bijna' zal onthouden. U heeft inderaad iets extra bekomen, maar ik hoor dat dat voornamelijk voor de vakantiegelden dient.' Hij vraagt waar dat de hulpdiensten zal te goed komen en noemt het een druppel op een hete plaat.

Onze partners