Live HERLEES: 'Pensioenleeftijd optrekken, maar zelf met pensioen op 55: jullie moeten beschaamd zijn'

28/04/16 om 13:58 - Bijgewerkt om 16:39

Werkloosheidsuitkeringen aan gedetineerden en het feit dat 2 op de 3 federale parlementsleden op hun 55ste met pensioen mogen: herlees hier het verloop van het vragenuurtje in de Kamer.

HERLEES: 'Pensioenleeftijd optrekken, maar zelf met pensioen op 55: jullie moeten beschaamd zijn'

© Belga

 • Naomi Skoutariotis

  Einde vragenuurtje

  Het vragenuurtje is afgesloten. Graag tot volgende week!

 • Naomi Skoutariotis

  Francken 'Historisch lage vluchtelingeninstroom'

  Theo Francken (N-VA): 'De instroom is zeer sterk gedaald, er waren slechts 900 aanvragen in april: dat is 10 procent minder dan in maart en dat waren al historisch lage cijfers. 1 mei kon ik niet halen, wegens het advies van de Raad van State zijn er 30 dagen bij gekomen door een Koninklijk Besluit. Over hoeveel plaatsen het gaat, zal in de regering nog besproken worden.

  Collectieve opvang moet standaard zijn. We moeten voldoende collectieve opvangstructuren hebben, en behouden.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Hoe zit het met het spreidingsplan voor vluchtelingen?'

  Het is tijd voor de laatste vraag, van Nahima Lanjri (CD&V) aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). 'Wat is de stand van zaken met betrekkint tot het opvangbeleid, het spreidingsplan dat op 1 mei in werking zou moeten treden ? Hoe zit het met de bezettingsgraad?

  In collectieve opvangstructuren is er een overbezetting, wat spanningen geeft. Er was afgesproken om de noodopvangplaatsen, zoals kazernes, zo snel mogelijk af te bouwen. Kunnen we neiet gebruik maken van de plaatsen die de OCMW's hebben gecreëerd en de grootschalige centra's te ontlasten?'

 • Naomi Skoutariotis

  'Jullie moeten beschaamd zijn, meneer de minister'

  Hedebouw (PTB-GO): 'Dat is een gemakkelijk antwoord. Hoe kan u rechtvaardigen dat gewone werknemers langer moeten werken? Jullie moeten beschaamd zijn. De werknemers van dit land zullen de komende weken wel laten merken dat dit niet oké is.'

 • Naomi Skoutariotis

  Bacquelaine: 'Ik kan u verzekeren dat ik 63 ben'

  Bacquelaine: 'Ik kan u verzekeren dat ik 63 ben, kijk maar naar mijn identiteitskaart. Is dit een populistische vraag? Ik ben niet bevoegd voor de pensioenen van parlementsleden.'

 • Naomi Skoutariotis

  Geagiteerde Hedebouw: 'Iedereen tot zijn 67ste laten werken en zelf op pensioen gaan op 55: dat is gemakkelijk'

  'Stemmen dat iedereen tot hun 67ste werkt, maar zelf op pensioen gaan op 55: dat is gemakkelijk', haalt een geagiteerde Raoul Hedebouw (PTB-GO) uit naar minister van Pensioenen Bacquelaine.

 • Naomi Skoutariotis

  'Keuze van ziekenfondsen om ook remgeld terug te betalen'

  Maggie De Block, minister van Volksgezondheid (Open Vld): 'Om de kosten te drukken hebt je al de maximumfactuur en het derdebetalersysteem voor patiënten. Het principe van het remgeld is dat de patiënt zich bewust wordt van zijn gezondheidszorgconsumptie.

  Solidaris wil nu alles terugbetalen, ook het remgeld, via een bijkomende verzekering - wat niet de rol is van die bijkomende verzekering. Voor mij is het zo dat die interventies niet in conflict mogen treden met de principes van de verplichte verzkering. We zetten de dialoog met de ziekenfondsen verder, maar het is uiteraard hun eigen keuze om het bedrag volledig terug te betalen.'

  'Ik denk dat Solidaris hier vooral een publiciteitsstunt heeft', besluit Thiéry.

 • Naomi Skoutariotis

  Vraag aan De Block over volledige terugbetaling sommige consultaties

  Vraag aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) van Damien Thiéry (MR) over de volledige terugbetaling van consultaties bij onder meer huisartsen en gyneacologen. 'U gaat normaal een pact afsluiten met de ziekenfondsen, zal ook dit onderwerp binnenkort behandeld worden?'

 • Naomi Skoutariotis

  Dewinter: 'Veroordeelde terroristen moeten geen cel maar doodstraf krijgen' (video)

  Vlaams Belang-Kamerlid Filip Dewinter heeft een kort fragment van zijn tussenkomst in de Kamer getweet. 'Veroordeelde terroristen moeten in de cel geen uitkering maar de doodstraf krijge', luidt het bijschrift.

 • Naomi Skoutariotis

  'Ouvrez les yeux: Europees-Canadees akkoord niet ratificeren leidt tot gezichtsverlies'

  Peter Luykx (N-VA): 'Aan de Waalse partijen die tegen zijn, ouvrez les yeux, open jullie ogen: het niet ratificeren van het akkoord leidt niet enkel tot gezichtsverlies maar ook tot de bedreiging van onze economie en welvaart. Daarnaast versterkt u hiermee onze overtuiging dat samenwerking in België niet werkt.'

 • Naomi Skoutariotis

  Tussendoortje: bieden op een avondje opera met Jan Jambon

  Nog tot morgenavond 20.00 uur kunt u bieden op een avondje opera met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). De opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker (KOTK).

 • Naomi Skoutariotis

  'Als Wallonië niet ratificeert, gijzelt het welvaart en jobs'

  'Indien Wallonië niet ratificeert, komt heel het verdrag op de helling te staan en gijzelt het welvaart en jobs', aldus Peter Luykx (N-VA). 'Welke stappen wil u ondernemen om het intra-Belgisch overleg op te nemen en kreeg u al reacties van uw buitenlandse collega's?'

 • Naomi Skoutariotis

  Verdrag over handelsakkoord tussen Europese Unie en Canada

  Reynders krijgt ook nog drie vragen over het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Canada. Dat akkoord is nog niet goedgekeurd of geratificeerd, maar wel veelbesproken. Er wordt veel tegen betoogd omdat het nadelig zou kunnen zijn voor ons milieu.

 • Naomi Skoutariotis

  'Geen precisering over criteria Turkse zwarte lijst'

  Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR): 'Sinds 2011 staan meer dan 37.000 individuen op een no-entry-lijst. Die lijst is gebaseerd op Turkse wetgeving die epaalt dat men iemand de toegang kan ontzegging wegens onder meer bedreiging van de volksgezondheid en de openbare orde. We weten niet op basis van welke criteria deze 1.124 Belgen op de zwart lijst staan.

  We hebben reeds gevraagd om meer precisering over de criteria van die lijst. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken verbond zich ertoe om meer informatie te verschaffen aan België, maar hier moet nog gevolg aan gegeven worden. We hebben hier geen nieuwe precisering over gekregen.'

 • Naomi Skoutariotis

  De Roover over 'Turkse zwarte lijst'

  Peter De Roover (N-VA) heeft een vraag voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). 'Goede contacten met relevante landen kunnen een belangrijke impact hebben op het binnenlands vlak. Spijtig genoeg duikt de naam Turkije net te veel op: in Nederland is er een discussie losgebarst over intimidatie die zou plaatsvinden door de Turkse ambassade. Daarnaast hebben we vernomen dat 1.200 "Belgen" die legaal in dit land verblijven op een zwarte lijst zouden staan.'

  'Heeft u weet van die lijst? Wie staat op dei lijst? En in welke mate moeten we ons zorgen maken over de manier waarop er met dergelijke lijsten wordt omgesprongen?'

 • Naomi Skoutariotis

  'Akkoord met Marokko belangrijk in strijd tegen illegale migratie en terrorisme'

  Jan Jambon: 'Via de "MOU" kunnen wij beroep doen op Marokko: als er Marokkanen in België verblijven kunnen wij bijvoorbeeld hun vingerafdrukken nemen en doorsturen naar Marokko, om te weten of ze teruggestuurd kunnen worden. Dat is een heel belangrijk akkoord in strijd tegen illegale migratie en terrorisme.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Waaruit bestaat de betere samenwerking met Marokko eigenlijk?'

  Sarah Smeyers (N-VA) heeft vragen over het akkoord tussen België en Marokko, dat vorige week werd goedgekeurd.'Waaruit bestaat dit akkoord zeer precies? Wat is de belangrijke stap voorwaarts in het akder van onze veiligheid, waaruit bestaat die betere samenwerking exact?'

 • Naomi Skoutariotis

  Jambon: 'Moeten oefening durven maken om aantal politiezones te reduceren'

  Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) 'begrijpt de verzuchtingen van de politiemensen' en wil lokale en federale politiemensen nog eens uitdrukkelijk bedanken. 'We hebben de beslissing genomen van de capaciteit van de federale politie te verhogen met 1.000 mensen. Dit jaar 600 en de volgende twee jaar ook nog 200 mensen.'

  'In een politielandschap met meer dan 180 kleine zones denk ik dat we de oefening moeten durven maken om het aantal politiezones te reduceren. Maar dat kan deze legislatuur geen verplichting zijn.'

 • Naomi Skoutariotis

  'Hoe staat het met de aanwerving van nieuwe politiekrachten?'

  Open Vld-politica Katja Gabriëls heeft een vraag over de opvordering van lokale politiecapaciteit: 'Wat zijn de kerntaken van de politie en welke kunnen we beter uitbesteden zodat onze mensen deels ontlast worden? Hoe staat het met de aanwerving van nieuwe krachten?

 • Naomi Skoutariotis

  Peeters: 'Werkloosheidsuitkering aan gedetineerden kan niet'

  Minister van Werk Kris Peeters: 'Justitie werkt sinds begin dit jaar aan technische gegevensuitwisseling. RVA zal met die lijst zelf al nakijken wie in de gevangenis zit en dan checken of die persoon geen werkloosheidsuitkering krijgt. Daarnaast zullen RVA-inspecteurs naar de gevangenis gestuurd worden om gericht informatie te vergaren. Daarnaast hebben personen met een enkelband - die het huis niet mogen verlaten - zijn niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en zullen geen werkloosheidsuitkeringen meer mogen krijgen.'

Onze partners