Live Herlees: Open VLD en MR: 'NMBS voorbereiden op liberalisering'

27/11/14 om 09:59 - Bijgewerkt om 16:31

'Er zijn moeilijkheden bij NMBS', beaamt minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Die moeilijkheden worden door doemdenkers vergeleken met Sabena-scenario's. 'Maar we hebben vertrouwen in een betere toekomst waarin we het personeel zijn fierheid terug kunnen geven.'

Herlees: Open VLD en MR: 'NMBS voorbereiden op liberalisering'

© Belga

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  De zitting is afgelopen. Tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  'Liberalisering voor NMBS'

  Lahaye-Battheu: 'Vertrouwen is een belangrijk woord. Liberalisering, daar moeten we NMBS op voorbereiden. Open VLD steunt u volledig in uw doelstellingen.'

 • Wided Bouchrika

  'Ik wil het spoorpersoneel fierheid teruggeven'

  Galant: 'Het sturen van een brief naar de vakbonden is de werkwijze die we zijn overeengekomen om de boodschap over te brengen. Bepaalde taboes moeten we laten vallen. Er zijn moeilijkheden bij NMBS: schuld is te groot, stiptheid is ondermaats, de uitdagingen zijn groot op vlak van efficiëntie. We moeten streven naar een performanter spoorbedrijf. Ik heb overlegd met alle betrokkenen. We werken dagelijks hard in een sfeer van vertrouwen in de toekomst. Ik wil het spoorpersoneel zijn fierheid teruggeven.'

 • Wided Bouchrika

  'Sabena-scenario voor NMBS?'

  Jef Van den Bergh (CD&V): 'Jo Cornu spreekt over een mogelijk Sabena-scenario. Die vergelijkingen zijn niet niks. We mogen NMBS niet mee de diepperik inpraten. We mogen de positieve kant van NMBS als overheidsdrijf niet uit het oog verliezen. Overleg moet bovendien niet via media gebeuren, maar rond de tafel.'

 • Wided Bouchrika

  'Doemscenario NMBS vermijden'

  Sabien Lahaye-Battheu (Open VLD) richt zich tot minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR): 'NMBS speelt een cruciale rol voor onze mobiliteit en die rol zal enkel nog toenemen. We moeten een doemscenario vermijden. De NMBS moet op korte termijn op het juiste spoor gezet worden, zegt u. NMBS moet kunnen hervormen, de schuldenberg afbouwen en commercieel worden aangestuurd. Sociaal overleg, communicatie is daarbij belangrijk. Zal u de slagkracht geven die spoorbaas Jo Cornu van u vraagt?'

 • Wided Bouchrika

  'Het gaat over miljoenen misgelopen euro's'

  Van Camp: 'Er zijn al internationale studies die de effectiviteit van Avastin hebben aangetoond. Wanpraktijken als deze moeten worden aangepakt. Het gaat hiet over miljoenen misgelopen euro's.'

 • Wided Bouchrika

  'Laten we niet naïef zijn'

  Dedry: 'Oogartsen zeggen dat Avastin een evenwaardig en betrouwbaar geneesmiddel is. Laten we niet naïef zijn. Roche heeft de aanvraag niet gedaan, omdat het een akkoord had met Novartis.'

 • Wided Bouchrika

  'Portemonnee patiënt is belangrijk, maar gezondheid meer'

  Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (Open VLD) reageert: 'Roche heeft voor zijn product geen aanvraag gedaan voor het gebruik bij maculadegeneratie. Er zijn ook geen resultaten over het gebruik van Avastin in het oog. Conclusie: er zijn risico's verbonden aan het toedienen van Avastin in zijn huidige vorm voor de behandeling van maculadegeneratie. De portemonnee van de patiënt is voor mij belangrijk, maar de gezondheid nog meer.'

 • Wided Bouchrika

  'Frauduleuze praktijken op kap van de sociale zekerheid'

  Yoleen Van Camp (N-VA): 'Iedereen weet dat we moeten besparen. Twee farmareuzen hebben dat precies nog niet begrepen. Ze verkopen hetzelfde product aan 800 en aan 40 euro. Het goedkoopste product is bovendien niet geregistreerd. Dit leidt tot frauduleuze praktijken op kap van de sociale zekerheid.'

 • Wided Bouchrika

  'Staat u aan de kant van de lobbyisten of de burgers?'

  Anne Dedry (Ecolo-Groen): 'De kostprijs van geneesmiddelen moet transparanter worden, volgens het regeerakkoord. Nu klaagt Test Aankoop aan dat Roche en Novartis niet aan die voorwaarde voldoen. Artsen moeten bovendien het dure en niet het goedkope middel aanraden aan patiënten. Staat u aan de kant van de lobbyisten, farmareuzen of aan die van de artsen en gewone burgers?'

 • Wided Bouchrika

  'De foute informatie gaat gepaard met populisme'

  Bacquelaine: 'Een groot deel van Welzijn wordt besteed aan de opwaardering van de kleinste pensioenen. We worden momenteel overspoeld met foute informatie, wat vaak gepaard gaat met een vorm van populisme. Het uitleggen van de geplande hervorming zal op pedagogische wijze gebeuren, zo kunnen alle misvattingen worden tegengegaan.'

 • Wided Bouchrika

  'Er wordt rekening gehouden met de aard van de arbeid'

  Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR): 'De pensioenhervorming is noodzakelijk. Als we er niet mee doorgaan kan de toekomst van onze pensioenen en zelfs sociale zekerheid in gevaar gebracht worden. Onze carrières zullen een beetje langer duren. Wat niet wil zeggen dat we een oudere timmerman zullen vragen op het dak te kruipen. Ook zal men in het onderwijs niet tot zeven jaar langer moeten werken. Er wordt rekening gehouden met de aard en zwaarte van de geleverde arbeid voor vervroegd pensioen.'

 • Wided Bouchrika

  'Er wordt paniek gezaaid over de pensioenhervorming'

  Over de gevolgen van de pensioenhervorming is Peter De Roover (N-VA) aan het woord. 'Belangengroepen communiceren al volop over de effecten ervan. Maar zij maken zich schuldig aan misinformatie. Mensen in het onderwijs zouden 400-500 euro minder pensioen per maand ontvangen. Er is sprake van onverantwoord zaaien van paniek. Hoe kan de werkelijke draagwijdte aan het publiek bekend gemaakt worden?'

 • Wided Bouchrika

  'Iedereen heeft belang bij onderhandelingen'

  Vercamer: 'Veel waardering voor de inspanningen die u levert om het overleg op gang te trekken. Iedereen heeft belang bij een deelname aan de onderhandelingen over de hervormingen.'

 • Wided Bouchrika

  'Vertrouwen moet hersteld worden'

  Peeters: 'Ik stamp een open deur in als ik benadruk dat het opstarten van het sociaal overleg een moeilijke opgave is. Ik heb discrete gesprekken gehad met werkgevers en vakbonden. Daaruit blijkt dat het vertrouwen onder sociale partners en tussen sociale partners en de regering hersteld moet worden. We moeten daarvoor stap voor stap werken.'

 • Wided Bouchrika

  'De tijd voor sociaal overleg dringt'

  Stefaan Vercamer (CD&V): 'Sociaal overleg is essentieel, maar het zou helpen als politieke collega's provocerende uitspraken vermijden. We moeten elkaar als partners beschouwen, niet als tegenstanders. De tijd voor het sociaal overleg dringt.'

 • Wided Bouchrika

  'Rapport Nationale Bank is positief'

  Peeters: 'Ik heb de Nationale Bank inderdaad naar een rapport gevraagd. Die heeft besloten dat het beleid tegen 2019 positieve resultaten zal hebben voor het bnp (1 procent) en voor de werkgelegenheid.'

 • Wided Bouchrika

  'Hoeveel zal indexsprong kosten?'

  Benoît Piedboeuf (MR) richt zich tot minister van Werk Kris Peeters (CD&V): 'Denkt u dat de Nationale Bank gelijk heeft als die meent dat de indexsprong niet 2 procent maar 0.4 procent zal kosten?'

 • Wided Bouchrika

  'Geen inmenging bestuur overheidsbedrijven'

 • Wided Bouchrika

  'Ik zal niet meedelen wat en of er iets in de Atomaschriftjes staat'

  Karin Temmerman (sp.a): ''U moet weten dat ik evident niet zal meedelen wat en of er iets in de Atomaschriftjes staat', met andere woorden: de geheime akkoorden moeten wel bestaan. Premier, u zegt dat meneer Jambon de waarheid niet spreekt en dat er geen schriftjes zijn. Maar zijn partij denkt daar duidelijk anders over.'

Onze partners