HERLEES onderwijsdebat: Waar was Bart De Wever?

05/06/13 om 13:07 - Bijgewerkt om 13:07

Het actualiteitsdebat over het akkoord over de hervorming van het onderwijs van de regering-Peeters II verliep bijzonder geanimeerd. Maar waar was Bart De Wever? 'De man die een echte hervorming blokkeerde?'

HERLEES onderwijsdebat: Waar was Bart De Wever?

© Belga

17.23 uur: Hierbij beëindigen wij onze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

17.20 uur: Vlaams Belang gaat, als enige, een motie indienen tegen de hervorming. Voorzitter Jan Peumans sluit het debat. 17.15 uur: Elisabeth Meuleman betwijfelt of zoveel mensen op de 'tanker' van minister Smet zitten: 'Als u dat denkt, dan heeft u vandaag de persberichteezen. ACOD, COC, ... ze zijn er tegen. En meneer de minister-president, ik hoop dat u naast een goed acteur, de vergelijking met George Clooney is gemaakt, ook een goed stukadoor bent. U zal het nodig hebben, voor alle gaten die Bart De Wever nog zal maken in uw regering.'

17.13 uur: 'De trein is vertrokken, de tanker is weg. Ik kan enkel vaststellen dat er veel volk zit op die tanker. Wij zullen, en dat blijkt ook uit de beslissing van de Vlaamse regering, beslissingen nemen nog tijdens deze legislatuur.'

17.10 uur: Minister van Onderwijs Pascal Smet: 'Er is 20 jaar gesproken over een hervorming, nu is die beslist. Ik kan ook niet anders dan vaststellen dat deze keuze een enorm groot draagvlak heeft.'

'Als we aan de top willen blijven, dan moeten we hervormen, zegt de OESO. En dat doen we.'

17.02 uur: Bouckaert zegt dat er ook goede kanten in het akkoord zitten. Hij benadrukt echter dat mocht Vlaanderen de domeinscholen doorvoeren, het daarmee 'het enige eiland in de wereld zou zijn'.

'Als libertijnse partij verheugen we ons erop dat de hervormingen niet top down opgelegd worden en de socialistische maakbaarheidsdroom gestopt wordt.'

16.58 uur: Boudewijn Bouckaert van LDD, tevens voorzitter van de Commissie Onderwijs, zegt blij te zijn dat er een akkoord is. Hij zag een hervorming de allures krijgen van de bekende Fawlty Towers-uistpraak: 'Don't mention the war'.

16.47 uur: Het blijft voor commotie zorgen dat De Wever niet in het parlement zelf is, maar wel in de media verklaringen aflegt. Elisabeth Meuleman: 'Het Titanic-gehalte van deze zitting is onvoorstelbaar. Meneer Van Dijck blijft spelen, terwijl zijn voorzitter het schip doet zinken in de wandelgangen. Het is onvoorstelbaar dat de Vlaamse regering dit blijft pikken.'

16.34 uur: Van Dijck noemt het 'niet niks' dat er meer aandacht gaat naar wetenschappen en techniek.

16.28 uur: Kris Van Dijck van N-VA noemt ons onderwijs toponderwijs, maar 'er zijn wel knelpunten, die we moeten wegwerken. Bij een hervorming moeten steeds de sterktes en de zwaktes, de doelstellingen van ons onderwijs en de doelstelling van een hervorming voor ogen houden. Een hervorming moet 3 zaken in acht nemen: het aantal jongeren die uitstromen zonder diploma moeten verminderd worden, sterke leerlingen - cognitief en praktisch - moeten gemotiveerd worden en er moet meer aandacht voor wetenschap en techniek.'

16.25 uur: Elisabeth Meuleman zegt dat er 'nog veel te veel vragen zijn'. Volgens Meuleman staat de regering bijvoorbeeld nog nergens inzake de lerarenloopbaan.

16.24 uur: Elisabeth Meuleman zegt dat Bart De Wever op de VRT zegt dat de schotten blijven bestaan.

16.17 uur: Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) komt tussen en zegt dat Bart De Wever wel aanwezig is. Weliswaar niet in het halfrond, maar wel voor de camera's in de wandelgangen.

16.10 uur: Marleen Vanderpoorten (Open VLD): 'Wij willen dat kinderen die op 12 beseffen dat ze liever met de handen werken, dat ze toch nog kunnen kiezen voor een beroepsopleiding. Zorg dat zij die daar bewust voor kiezen, dat nog mogelijk is. Maak die opleidingen aantrekkelijk, door meer stages en beter contact met Sintra en de VDAB.'

16.03 uur: Marleen Vanderpoorten komt nog eens terug om wat zij het trage werk van de regering noemt: 'Wij waren in 2009 klaar om knopen door te hakken. We kregen toen te horen dat het wel zou komen, in één plan. Heeft het te maken met onderschatting van het dossier, overschatting van het eigen kunnen of gewoon arrogantie?'

15.59 uur: Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten treedt in een reactie aan Knack.be Van Rouveroij bij: 'Deze Vlaamse regering zegt niet 'Wat we zelf doen, doen we beter, maar wel: wat we zelf moeten doen, doen we later wel.'

Rutten stipt nog aan: 'Wel vreemd dat de schaduwminister van Onderwijs (Bart De Wever, nvdr.) er niet is.'

15.58 uur: Sas Van Rouveroij hamert erop dat het akkoord géén akkoord is en wordt daarbij lyrisch: 'Mocht René Magritte nog leven, hij zei 'Ceci n'est pas un accord''

15.55 uur: Lees ook de opinie van Johan Van Overtveldt: 'Hervorm het lager onderwijs'

15.52 uur: 'De regeringspartijen hebben de verkiezingen ingezet. De Vlaming zat daar niet op te wachten.'

15.50 uur: 'Het laatste masterplan van Peeters-II is het Oosterweeldossier. Kostplaatje volgens Europa: 8 miljard euro. Dit masterplan is in het zelfde bedje ziek. Het maskeert dat er geen gemeenschappelijke visie is.'

15.49 uur: 'We kunnen het niet vragen aan De Wever, want zoals steeds kunnen we enkel een lege stoel verwelkomen,' aldus Van Rouveroij.

15.47 uur: Sas Van Rouveroij noemt Kris Peeters de nieuwe Copperfield. 'Wat is een akkoord? Dat is als men het eens raakt. Het is evident dat ieder zijn accent legt, maar niet dat die op cruciale punten elkaar tegenspreken.' Van Rouveroij citeert socialisten en nationalisten, die elkaar tegenspreken.

15.41 uur: Lode Vereeck van LDD zegt dat van de domeinscholen niets in huis zal komen: 'In 2016 is niemand verplicht om dat te doen. Dus: much ado about nothing'

13.39 uur: Het debat spitst zich toe op de kritiek van de oppositie dat er tegenspraak is tussen wat minister Bourgeois zegt en wat minister Smet zegt. Bourgeois zei dat niets veranderd aan het eerste jaar, Smet pikte in dat qua uren inderdaad niets wijzigt, maar wel qua inhoud. De meerderheidspartijen verdedigen zich tegen de kritiek van de oppositie door te zeggen dat ze de teksten moeten lezen.

15.32 uur: Consternatie om die laatste uitspraak van Bourgeois. Sas Van Rouveroij vraagt dat te bevestigen. Bij de oppositie klinkt dat dat in tegenspraak is met wat in het akkoord staat en met wat minister Smet zegt. Van Rouveroij vraagt ook nog hoe Bourgeois de zaken gaat evalueren, als hij vandaag niets oplegt.

15.28 uur: Minister Geert Bourgeois (N-VA) onderbreekt het Vlaams Belang met de vraag 'om de teksten te lezen'. Hij zegt dat er niets veranderd aan het eerste jaar.

15.23 uur: Het Vlaams Belang levert kritiek op de volgens hen tegenstrijdige communicatie van SP.A en N-VA over het akkoord.

15.04 uur: 'Elke leerling wil weer opnieuw met plezier naar school, zolang hij weet dat zijn talenten aangescherpt worden. Leerlingen willen uniek zijn, erkend zijn. Vlaanderen heeft slechts een grondstof: de handen en hersenen van onze mensen. Geen revolutie, maar evolutie. Die is nu ingezet. Vlaanderen heeft toplassers nodig, maar ook topingenieurs,' aldus CD&V-ster Hilde Helsen, die ook nog haar minister-president feliciteert met dit akkoord.

14.57 uur: Een CD&V-parlementslid reageert dat Open VLD een 'plat politiek spel' speelde en er alles aan deed om in de regering te geraken.

14.55 uur: Marleen Vanderpoorten van Open VLD stipt aan dat de Vlaamse regering te lang gewacht heeft met de aanvang van dit dossier. 'Waren jullie vier jaar geleden al begonnen, dan stonden we nu een stuk verder.'

14.48 uur: Minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) hekelt dat uit de reacties blijkt dat het masterplan niet gelezen is door de parlementairen.

14.47 uur: Peeters kaatst de bal terug dat noch Groen, noch Open VLD inhoudelijk ingaat om het dossier. 'Ik kijk uit naar uw tussenkomst.'

14.45 uur: Open VLD-fractieleider Sas van Rouveroij sluit zich aan bij Meuleman. Hij citeert Peeters, die eerder zei dat hij tegen het einde van zijn legislatuur een decreet wou. 'Dat was geen 'Ik ga eens proberen', neen, dat was een engagement.'

14.39 uur: Meuleman besluit met de vraag om de krijtlijnen van het akkoord decretaal vast te leggen. 'Ik begrijp niet dat dit masterplan verkocht wordt als een overwinning, het is een lege doos.'

14.35 uur: Van Malderen werpt nog op dat Groen-voorzitter Wouter Van Besien 'zonder ook maar kennis te hebben van enige tekst, bereid was een wisselmeerderheid te leveren voor de hervorming.'

14.32 uur: Bart Van Malderen, fractieleider voor SP.A, hekelt de tussekomst van Meuleman: 'In plaats van Bart De Wever te citeren, was u beter ingegaan op de toelichting van de minister-president. Dan was uw tussenkomst inhoudelijker geweest.'

14.30 uur: 'Ik besluit: 42.000 jongeren verlaten de school zonder diploma. Welk perspectief geven we hen? Er is geen historisch akkoord, maar een historisch dieptepunt. De winnaar is het politiek compromis.'

14.28 uur: Meuleman besluit met de oproep om de hervorming van het onderwijs naar het parlement te brengen. 'Blijkbaar bestaat er zoiets als een achteruitschrijdend inzicht. We staan verder dan ooit van een onderwijshervorming'

14.25 uur: 'De mensen moeten toch denken dat wij geregeerd worden door marktkramers. Tobback, Peeters, De Wever: elk schreeuwen om zoveel mogelijk volk voor zijn kraam. 'Zijn het weer verkiezingen?', moeten de mensen denken. De Fyra hing beter aan elkaar dan deze regering.'

14.23 uur: 'De plannen liggen in de schuif, en tot zo lang doet iedereen zijn goesting. N-VA heeft met dit zogenaamde masterplan zijn slag thuisgehaald. Het probleem van de ongekwalificeerde uitstroom wordt niet aangepakt, de verkleuring van onze steden ook niet. Meneer de minister-president, u heeft uw gezicht gered. U probeert de lelijkste trol als de mooiste prinses te verkopen.'

14.21 uur: Groen-fractieleidster Elisabeth Meuleman gaat fel van start: 'Dit is geen hervorming. Maar waar is de man die dat belette? Bart De Wever heeft dat tegengehouden. Hoewel hij naast N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen ook nog Vlaams parlementslid is, is hij hier niet. Waar is Bart De Wever?'

14.20 uur: Peeters besluit: 'Meneer de voorzitter, collega's: hiermee is een plan getekend dat Vlaanderen tot een topregio zal maken in de 21e eeuw. Met een onderwijs dat aansluit bij de 21e eeuw.'

14.18 uur: Kris Peeters zegt ook rekening gehouden te hebben met de leerkrachten, om hen een 'boeiende loopbaan te garanderen'. Hij bandrukt dat werk wordt gemaakt van de zij-instroom vanuit alle hoeken van de samenleving.'

14.15 uur: 'Domeinscholen kunnen, maar zijn niet verplicht. Ze worden wel aangemoedigd.'

14.10 uur: 'Dit is geen revolutie, dat willen we ook niet. Dit is een stap in de goede richting, we zetten een evolutie in gang.'

14.07 uur: 'We moeten zorgen dat jongeren betere keuzes maken. En vermijden dat ze onherroepelijke foute beslissingen nemen. Onze hervorming mikt erop dat jongeren de nodige attitudes, kennis en vaardigheden krijgen.'

14.00 uur: Minister president Kris Peeters (CD&V) begint zijn toelichting met de vaststelling dat het Vlaams onderwijs 'terrein verliest'. 'We moeten ons wapenen voor de toekomst. 1 op 10 van de leerlingen verlaat het onderwijs zonder een diploma. Dat betekent dat oneveer 42.000 jongeren nooit een diploma zullen halen. 42.000! En dat terwijl de chemiesector 16.000 banen nodig heeft, terwijl de gezondheidszorg mensen nodig heeft. Dat mogen en kunnen we niet aanvaarden!'

De Vlaamse regering is het na meer dan twintig uur onderhandelen eens geraakt over een masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. Over dat akkoord houdt het Vlaams parlement een actualiteitsdebat. volg dat debat LIVE op Knack.be.

De belangrijkste punten uit het akkoord:

Een brede eerste graad

Er komt een verbrede eerste graad en het aanbod in de tweede en derde graad wordt anders ingedeeld. Latijn, techniek, wiskunde/wetenschappen, kunst, economie, Nederlands, Frans en Engels zijn mogelijk als extra stof vanaf het eerste jaar.

Hiërarchie verdwijnt

In het nieuwe secundair onderwijs verdwijnt de hiërarchie tussen de studierichtingen ASO, TSO en BSO.

Kiezen op dertien

De studiekeuze wordt op dertien jaar gebracht voor wie dat wil, al kan je ook wachten met kiezen tot je veertien jaar.

Vanaf de tweede graad komt er een nieuwe indeling: met vijf studiedomeinen (zoals wetenschap en techniek of taal en cultuur). Per domein komen er doorstroomrichtingen voor wie later verder gaat studeren of arbeidsmarktrichtingen voor wie na school meteen gaat werken. Er zijn ook richtingen die beide combineren.

Geen B-attesten na eerste jaar middelbaar

Er komt een nieuwe manier van attesteren. Na het eerste jaar van de eerste graad zijn er geen B-attesten meer mogelijk. C-attesten zijn dan enkel uitzonderlijk mogelijk, op basis van uitdrukkelijke motivatie. Een A-attest kan een verplichte remediëring opleggen in het daaropvolgende jaar.

Basisonderwijs

In de lagere school komt er extra aandacht voor taal, wetenschap en techniek en zullen sterke leerlingen meer uitgedaagd, en zwakkere leerlingen meer geholpen worden. Er komen ook testen op het einde van de lagere school.

Onze partners