Live Herlees: 'Minister Muyters, u bent doof voor laaggeschoolden, want zij voeren het vaakst interimjobs

19/11/14 om 13:41 - Bijgewerkt om 17:13

Tijdens het vragenuurtje in het Vlaams Parlement kregen de bevoegde ministers vragen voorgeschoteld over onder meer de Gemeenschapsdienst bij langdurig werklozen en over de plannen van de KU Leuven om slecht scorende studenten niet meer toe te laten tot een studierichting. 'Onderwijs moet een hefboom zijn, geen slagboom.'

Herlees: 'Minister Muyters, u bent doof voor laaggeschoolden, want zij voeren het vaakst interimjobs

© Belga

 • Annelies Van Erp

  Einde liveblog

  Einde van de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement. Hier eindigen we deze liveblog. Bedankt voor het volgen.

 • Annelies Van Erp

  'Beleid verder zetten'

  'Ondanks de moeilijke tijden -besparingen- zullen we toch proberen het beleid verder te zetten.'

 • Annelies Van Erp

  Vandeurzen (CD&V): 'Zes organisaties geven informatie'

  Vandeurzen: 'Wat informatie betreft hebben we zes organisaties die opkomen voor de belangen van de matelzorgers. Daarnaast zijn er een heleboel publicaties die informatie verstrekken.'

 • Annelies Van Erp

  Van Malderen (SP.A): 'Integrale aanpak'

  'Maak werk van integrale aanpak, die zich vertaalt in budgetaire maatregelen.'

 • Annelies Van Erp

  Chris Janssens (Vlaams Belang): 'Geen dwang'

  'Ik wil wel waarschuwen, mantelzorgers moeten vrijwillig het werk uitoefenen. Ze mogen niet gedwongen worden omdat er te weinig reguliere zorgverleners zijn.'

 • Annelies Van Erp

  Persyn (N-VA): 'Gestructureerd antwoord nodig'

  'Volgens mij is een meer gestructureerd antwoord nodig, naast de initiatieven die nu reeds uitgewerkt worden.'

 • Annelies Van Erp

  'Vlaanderen doet het iets beter dan andere regio's'

  Vandeurzen: 'Vlaanderen doet het iets beter dan andere regio's.'

 • Annelies Van Erp

  Vandeurzen: 'We breiden aanbod ondersteunende diensten uit'

  Vandeurzen: 'In beleidsnota wordt heel wat aandacht besteed aan mantelzorg. We zijn van de overtuiging dat de zorg moet ingebed zijn in de samenleving. Daarom ondersteunen we mantelzorgers, onder meer financieel. We breiden het aanbod van ondersteunende diensten uit.'

 • Annelies Van Erp

  Peter Persyn (N-VA) heeft vraag over mantelzorgers

  'Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 mantelzorgers kampt met psychische problemen, bovendien zijn ze ook vatbaarder om zelf ziek te worden. '

 • Annelies Van Erp

  Saeys: 'Verheugd over samenwerking met huisartsen'

  'Verheugd dat minister gaat samenwerken met huisartsen.'

 • Annelies Van Erp

  Vandeurzen: 'Gezondheidskloof is sociaal bevangen

  'Het is heel duidelijk dat de kloof bij de gezondheid, sociaal bevangen is. Kwetsbare groepen proberen we daarom met ons actieplan te bereiken. Er zijn inderdaad verschillende risicigroepen. Hoe we deze allemaal kunnen bereiken dat wordt een kernvraag voor de volgende jaren.'

 • Annelies Van Erp

  Saeys: 'Vergeet andere risicogroepen niet'

  Saeys: 'Vergeet ook niet de andere risicogroepen, zoals allochtonen.'

 • Annelies Van Erp

  Vandeurzen: 'Actieplan loopt'

  Vandeurzen (CD&V) : 'We hebben reeds een actieplan dat zich onder meer focust op zwangere vrouwen. Een algemene screening van de bevolking, daar zijn we nog niet aan toe. Want experts zijn het nog niet eens over de consequenties.'

 • Annelies Van Erp

  'Bereid om vroegdetectie toe te passen?'

  'Bent u bereid om vroegdetectie bijvoorbeeld bij risiscogroepen aan te pakken.'

 • Annelies Van Erp

  Saeys (Open VLD): '1 op 20 Belgen leidt aan diabetes'

  Freya Saeys (Open VLD) heeft vraag voor minister voor Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) over de screening van risicogroepen: '1 op 20 Belgen zou leiden aan diabetes. En als we niets doen zal dit cijfer nog sterk stijgen. Daarom moeten we inzetten op coaching om levensstijl aan te passen, maar ook op screening.'

 • Annelies Van Erp

  Lode Ceyssens (CD&V): 'Respect hebben voor het lokale bestuur'

  'We moeten respect hebben voor het lokale bestuur en daarom moeten we ervoor zorgen dat wij als gemeentes op een deftige manier kunnen begroten.'

 • Annelies Van Erp

  Somers: 'Stabiel kader is nodig'

  'Ik denk dat er wel degelijk een probleem is. Een tweede herziening van de personenbelasting terwijl de begroting al gemaakt is, dat is moeilijk. U heeft het niet zelf in handen dat weet ik, maar u kan als bevoegde minister wel praten met de federale instanties, zodat er een stabieler kader komt.'

 • Annelies Van Erp

  'Gebeld met Van Overtveldt'

  'Ik heb deze ochtend nog gebeld met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) en hij gaat duidelijkheid vragen op federaal niveau.'

 • Annelies Van Erp

  Liesbeth Homans (N-VA): 'Het is inderdaad zeer lastig voor lokale besturen'

  'Ik herken het probleem dat het zeer lastig is voor lokale besturen, dat ze constant worden geconfronteerd met verschillende ramingen. Maar die komen van het federaal niveau.'

  Liesbeth Homans

  Liesbeth Homans © Belga

 • Annelies Van Erp

  Sminate (N-VA): 'Hoe kunnen steden overeind blijven?'

  'Hoe kunnen steden en gemeenten overeind blijven, als ze veel minder inkomsten uit personenbelasting binnen krijgen?'

Onze partners