Live Herlees: Michel I trapt tweede beleidsjaar af: 'We zijn op de goede weg, en zullen deze koers aanhou

13/10/15 om 09:35 - Bijgewerkt om 11:01

Premier Charles Michel heeft in de Kamer zijn State of the Union gehouden, daarmee zijn tweede ambtsjaar op gang getrapt. Hij kan dat doen met goede peilingen in de rug, maar ook met sluimerende conflictjes in zijn regering. Herlees hier onze live.

Herlees: Michel I trapt tweede beleidsjaar af: 'We zijn op de goede weg, en zullen deze koers aanhou

© Belga

 • Jan Herregods

  Morgen debat over State of the Union

  Vanaf morgen om 10u wordt er in het halfrond gedebatteerd in de plenaire vergadering. Alle sprekers krijgen 20 minuten spreektijd.

  Vorig jaar was dat nog een halfuur. Kamervoorzitter Siegfried Bracke zou beloofd hebben dat hij strikt zal toezien op de timing.

 • Jan Herregods

  'We zijn op de goede weg, en zullen deze koers aanhouden'

  Over sociaal overleg en structurele hervormingen: 'Samen met de sociale partners willen wij het hoofd bieden aan de delicate uitdagingen waarvoor we staan.'

  'We zijn op de goede weg, en we zullen onze koers aanhouden. Ons project moet de hoop doen herleven en het vertrouwen versterken.

  'De beslissingen waren niet gemakkelijk, maar we moeten ze nog beter uitleggen.'

  Om af te sluiten vat Michel kernachtig de speerpunten van het beleid nog eens samen.

  'We hebben bewezen dat we onze verantwoordelijkheid nemen. De eerste resultaten worden zichtbaar. We verwerpen immobilisme.'

  'Deze meerderheid is solide,en ik vraag om het vertrouwen voor deze regering', besluit Michel zijn toespraak.

 • Jan Herregods

  'Ergste migratiecrisis sinds WOII'

  'We worden geconfronteerd met de grootste migratiecrisis sinds WOII.'

  'We volgen een menselijk, maar krachtdadig migratiebeleid. We pleiten voor betere bescherming van de buitengrenzing en de oprichting van hotspots.'

 • Jan Herregods

  'Militair ingrijpen in Syrië niet uitgesloten'

  Over buitenlands beleid en defensie: 'We pleiten voor een globale aanpak. Humanitair , politiek en diplomatiek. Een militair ingrijpen in Syrië is niet uitgesloten, maar dan wel in een internationale samenwerking.

 • Jan Herregods

  'Verder werken aan veiligheid van onze burgers'

  'We moeten blijven voortwerken aan de veiligheid van onze burgers. Terroristen hebben in Europa onschuldige slachtoffers gemaakt.'

  'Meer dan ooit moeten we onze democratische waarden beschermen. We bestrijden terrorisme met respect voor de rechtstaat.'

  'We zullen het nodige ondernemen voor de strijd tegen terrorisme. Er komt ook een debat aan over de kerntaken van de politie.'

  Michel overloopt de geplande hervormingen in Justitie, en het wegwerken van de achterstallige betalingen daar.

 • Jan Herregods

  'Trots op de welvaartsenveloppe'

  Over armoede: 'We zijn er trots op dat deze regering de welvaartsenveloppe heeft verhoogd met 44% in vergelijking met de vorige periode.'

  Michel zet de sociale correcties van zijn beleid in de verf. '2,5 miljoen zullen de positieve effecten van deze maatregel ondervinden.'

 • Jan Herregods

  'Onze generatie moet beslissingen nemen om welvaart te vrijwaren'

  'Onze generatie moet beslissingen nemen om onze welvaart te vrijwaren.'

  'We willen geen geneeskunde aan twee snelheiden en vinden de keuzevrijheid van de patiënt belangrijk.'

  Michel benadrukt de ziekenhuisfinanciering en het pact met de farmaceutische sector.

  'Probleem pensioenen is belangrijk voor de solidariteit tussen de generaties. We hebben de voorwaarden voor vervroegde uitstapregelingen te beperken.'

 • Jan Herregods

  'Kwaliteit dienstverlening spoorwegen moet centraal staan'

  Over mobiliteit: 'Kwaliteit van de dienstvereniging bij spoorwegen moet centraal staan.'

  'De straffeloosheid achter het stuur moet aangepakt worden.'

  Voor de luchthavens moet een evenwicht gevonden worden tussen de economische waarde van de luchthaven en de overlast van de buurt.

 • Jan Herregods

  'Interfederaal energiebeleid'

  'Energie vormt een strategische uitdaging. Dat is een moeilijk debat. We gaan voor een evenwicht tussen de kost en de bevoorradingszekerheid, daarnaast is de ecologische element fundamenteel.'

  'De komende uitdaging is om hand in hand te werken met de gewesten om tot een interfederaal energiebeleid te komen.'

 • Jan Herregods

  'Verlaging werkgeversbijdragen is historische stap'

  'De loonhandicap met de buurlanden heeft duizenden banen verwoest en de creatie van andere jobs in de weg gestaan.'

  'De verlaging van de werkgeversbijdragen die de regering doorvoerde, is een historische stap.'

  Werkgelegenheid, investeringen en koopkracht. Daar zet de regering op in.

 • Jan Herregods

  'Verhoging accijnzen past binnen beleid Volksgezondheid'

  'Nog nooit heeft een regering zo veel gebruik gemaakt van inkomsten uit kapitaal om een verlaging van de lasten op arbeid door te voeren.'

  De oppositie is niet onder de indruk en lacht schamper.

  'De verhoging van accijnzen op tabak en alcohol past ook binnen het beleid van Volksgezondheid.'

 • Jan Herregods

  'Werk gerealiseerd in eerste jaar, is enorm'

  'Het werk dat we in één jaar hebben gerealiseerd, is enorm', stelt Michel voordat hij de lastenverlagingen overloopt, en de hervormingen op het vlak van werk en werkloosheid.

  'We willen gunstige voorwaarden creëren voor meer banen: jobs, jobs, jobs.'

  'Wij voeren een verschuiving door om de nettolonen te verhogen en de lasten op de ondenemingen te verlichten. We willen de algemene fiscale druk verminderen.'

  Michel herhaalt de tarieven van de nettoverhogingen van de lonen en de verlaging van de belastingen tegen het einde van de legislatuur.

 • Jan Herregods

  'Economische groei is geen doel, maar een middel'

  'Het regeerakkoord is gebaseerd op een maatschappelijk project. Economische ontikkeling is geen doel op zich, ze staan ten dienste van sociale bescherming. We pratenniet alleen over solidariteit, we werken eraan.'

  'We hebben maatregelen genomen om de investeringen te versterken en jobcreatie mogelijk te maken.'

  'De KMO's zijn de ruggengraat van onze economie en welvaart.'

  'We willen zij die risico's nemen, steunen, zodat ze jobs kunnen creëeren.'

  Verder wijt Michel uit over de ambities op het vlak van de digitale agenda en e-commerce.

 • Jan Herregods

  'Voordelen versterken, kwetsbare punten bijsturen'

  Charles Michel: 'De positieve signalen zijn onvoldoende structureel. We zijn optimistisch, maar ook realistisch. De geopolitieke ontwikkelingen zullen nog een invloed hebben op ons land.'

  'We moeten onze voordelen versterken en onze kwetsbare punten bijsturen.'

  'Niet alleen voor economische groei, maar ook ter verbetering van onze levensstandaard.'

  'We moeten niet alleen minder uitgeven, maar ook beter uitgeven.'

 • Jan Herregods

  Charels Michel: 'Op weg van duurzame economische groei'

  'Een klare kijk is nodig om belangrijke beslissingen te nemen', begint Charles Michel, voor hij de troeven van ons land en onze economie opsomt.

  'We gaan op een weg van duurzame economische groei', kondigt Michel aan voordat hij een aantal economische parameters opsomt. 'En daar is nog geen rekening gehouden met de maatregelen van de regering.'

 • Jan Herregods

  Ecolo: 'Waar zijn de begrotingstabellen?'

  Nog voor Charles Michel het woord kan nemen, vraagt Jean-Marc Nollet (Ecolo) toegang tot de begrotingstabellen. 'De cijfers blijven onzeker', stelt Nollet. 'Voor de geloofwaardigheid van de toespraak van de premier zou dat een goede zaak zijn.'

  Michel: 'De tabellen worden overgemaakt, samen met de verklaring die ik zodadelijk zal afleggen.'

 • Jan Herregods

  Bracke heet iedereen welkom + formaliteiten

  Nadat kamervoorzitter Siegfried Bracke iedereen welkom heeft gegeten, is het tijd voor de formaliteiten.

  Vorige maand verving Sophie Wilmès (MR) Hervé Jamar als minister van Begroting.

  Als gevolg daarvan is Gautier Calomne als opvolger nieuw in de Kamer in de MR-fractie, en legt de eed af.

  Daarna is het de beurt aan de benoeming van het Bureau van de Kamer. Siegfried Bracke volgt zichzelf op als voorzitter.

  Bracke:'Ik beloof u dat ik mijn uiterste best zal doen.'

 • Jan Herregods

  Halfrond loopt vol

  Ondertussen is het parlemenet helemaal volgelopen. De sfeer heeft iets van een eerste schooldag na de vakantie.

 • Jan Herregods

  Suikertaks beroert de gemoederen

  In de wandelgangen beroert vooral de suikertaks de gemoederen. Het lijkt erop dat de oppositie zich klaarmaakt om de maatregel onder vuur te nemen.

  'Het is een goede maatregel, hoor', klinkt het sussend bij Open VLD.

Onze partners