Live Herlees: Michel blijft achter Galant staan: 'Ze is onvoorzichtig geweest'

29/10/15 om 13:52 - Bijgewerkt om 16:33

De Franstalige oppositie wil het ontslag van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). Reden is de manier waarop de samenwerking tussen haar kabinet en een advocatenkantoor tot stand kwam. Premier Charles Michel noemde haar gedrag onvoorzichtig, maar benadrukt dat ze ter goeder trouw handelde. Volg het vragenuurtje hier live.

Herlees: Michel blijft achter Galant staan: 'Ze is onvoorzichtig geweest'

© Belga

 • Jan Herregods

  Vragenuurtje is afgelopen

  Het vragenuurtje is afgelopen.

  Te onthouden:

  - Premier Michel blijft achter minister van Mobiliteit Jacqueline Galant staan en belooft meer transparantie in de wetgeving over de toekenning van overheidsopdrachten.

  - Een voorstel tot akkoord is niet hetzelfde als een akkoord, en zeker niet wanneer het gaat over het klimaatakkoord van de afgelopen week.

  Bedankt om bij ons te volgen, graag tot volgende week.

 • Jan Herregods

  SP.A: 'De kosten van de tax shift zijn niet gedekt'

  Peter Vanvelthoven heeft een vraag over het budgettair tekort voor de financiering van de tax shift.

  'Dat de lusten veel later komen dan de lasten was al geweten. We waren verbaasd dat er nu nog een derde probleem bijkomt, namelijk dat de taxshift niet gedekt is.'

  Hij verwijst naar de communicatie van zowel minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) als die van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA).

  'Hoe zit het nu met die onderfinanciering?'

  Johan Van Overtveldt: 'Ik wil u verlossen van de gedachte dat er onenigheid zou zijn in de regering, en dat er een probleem is met de taxshift.'

  'Zijn maakt een macroeconomische analyse, ik heb het over het project van de tax shift. Ik kan vaststellen dat de tax shift tot eind 2018 volledig gefinancierd is. Vanaf 2019 is er nog een inspanning te leveren, van om en bij de een miljard euro.'

  'We zijn altijd eerlijk en transparant geweest daarover. Onze manier van werken is een breuk met het verleden.'

  'We moeten voortdurend bijsturen, onder meer in functie van internationale ontwikkelingen.'

 • Jan Herregods

  'Sensibiliserende statistieken op flitsboetes'

 • Jan Herregods

  Vraag over borstreconstructie met eigen weefsel

  An Capoen (N-VA) heeft een vraag over de terugbetaling van borstreconstructie met eigen weefsel. Dit onder meer naar aanleiding van een open brief aan Maggie De Block van Ann Reymen op Knack.be.

  'Wanneer komt er een overleg tussen het Riziv en de chirugen, en met uw kabinet?'

  Maggie De Block: 'Elke vrouw heeft het recht op een reconstructie met eigen weefsel. We moeten die kwetsbare groep beschermen tegen het vragen van oneigenlijke supplementen.'

  De Block benadrukt dat het wel om een complexe ingreep gaat.

 • Jan Herregods

  'Tijdsparen is een eerste stap'

  Egbert Lachaert (Open VLD) heeft een vraag over het tijdssparen. Dat gaat over een voorstel van minister van Werk Kris Peeters (CD&V) van gisteren.

  'U heeft in ons een medestander als het erover gaat om werk werkbaar te maken.'

  'Ik was verrast door de reactie van het feit dat kiezen voor meer vrijheid mensen ziek maakt. Een uitspraak uit het boek van Kristof Calvo (Groen).'

  Lachaert wil weten hoe het zit met de timing.

  Minister van Werk Kris Peeters: 'Het vraagt heel wat werk en moed om in de praktijk de instrumenten aan te reiken om werk werkbaar te maken.'

  'Dit is niet de ene maatregel die het probleem oplost, maar het is een eerste stap, een eerste voorstel.'

 • Jan Herregods

  'Absolute freedom of speech in de Kamer'

 • Jan Herregods

  'Onvoorzichtig is niet hetzelfde als illegaal'

  Karine Lalieux: 'Als u hier zegt dat u de basisregels voor de overheidsopdrachten zal herhalen, betekent dat dat u dat niet wist?'

  'Ik vind dat niet onvoorzichtig, maar illegaal. Een burger die dit doet, wordt vervolgd.'

  Benoit Hellings (Ecolo): 'Dit is geen rechtbank, maar een plaats waar wetten worden gemaakt, en alle burgers moeten die wetten naleven. Premier, jongeren van 16 die iets illegaals doen, die worden gestraft, maar uw ministers niet.'

  Marvo Van Hees: 'Om de minister van Leugens wat te verdedigen, moet u ook wat liegen. De regels mogen veranderen, maar de bestaande regels moeten nageleefd worden. De minister heeft doelbewust gelogen, en politieke verantwoordelijken hebben een voorbeeldfunctie.'

  Damien Thiery: 'Het is niet correct, wat u zegt mijnheer Hellings. Ik zou de premier willen danken om de bepalingen te nemen om ervoor te zorgen dat alle regels worden nageleefd.'

  'Erkennen dat iemand onvoorzichtig is, is een fout erkennen. Dat is nodig om vooruit te gaan.'

 • Jan Herregods

  Michel: 'Galant was onvoorzichtig, we moeten hier lessen uit trekken'

  Charles Michel antwoordt op de vragen.

  (Galant zelf is niet aanwezig in het parlement)

  Charles Michel overloopt de gang van zaken die gisteren in de commissie ook al aan bod kwam. 'Er zijn mails tussen het kabinet en de administratie geweest en ik hoor dat de minister gisteren alle nota's en mails zal overmaken voor een onderzoek.'

  'We hebben minister Galant bevraagd over dit dossier. Ik ben ervan overtuigd dat ze gehandeld heeft naar best vermogen. Is ze onvoorzichtig geweest? Ja. Het was beter geweest om verschillende advocatenkantoren te raadplegen.'

  'De wet op de overheidsopdrachten is al een paar keer gewijzigd. Er zijn in het verleden nog zo'n discussies geweest.'

  'Ik wil hier lessen uit trekken voor de toekomst: totale transparantie voor het parlement. Een nieuwe wet ligt nu bij de Raad Van State.'

  'We zullen instructies opstellen voor overheidsopdrachten om duidelijkheid te scheppen.'

 • Jan Herregods

  'Heeft u nog vertrouwen in Jacqueline Galant?'

  De volgende zes vragen gaan over de situatie rond minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).

  Karine Lalieux (PS): 'De aanduiding van dit advocatenkantoor is er volledig illegaal gekomen.'

  'Is dit het beeld dat u wil geven van uw regering? U bent toch verantwoordelijk voor uw minister. Heeft u nog vertrouwen in Galant?'

  Benoit Hellings (Ecolo): 'De wet op de overheidsopdrachten wordt niet nageleefd, en er is geen overleg geweest met de andere regeringsleden.'

  'We weten dat ze amateuristisch tewerk gaat met cijfertjes, maar hier heeft ze ook nog eens de wet overtreden?'

  Marco Van Hees (PVDA): 'Het verbaast mij niet dat minister Galant liegt. Dat doet ze over de NMBS, maar dat is politiek liegen. Nu is het feitelijk liegen, en dat gaat gepaard met een zekere arrogantie.'

  'Vindt u nog dat mevrouw Galant een plaats heeft in deze regering?'

  Véronique Caprasse (FDF): 'Trop is teveel. De toestand is hopeloos, en nu ook ernstig.'

  Denis Ducarme (MR): 'Ik heb het aanvoelen dat ons parlement op een rechtbank begint te lijken. Dan heb ik het niet eens over de aanvallen op een individu, we zouden hier een sereen debat moeten hebben.'

  'Het is toch niet voor het eerst dat er een polemiek ontstaat. Ik betreur het onderliggende achter deze polemiek. Met mails die naar de media worden gegooid door de administratie, ik stel me daar vragen bij.'

  'Iedereen moet toch toegeven dat het debat in de commissie van gisteren bewezen heeft dat er transparantie is geboden. Sommigen willen deze polemiek alleen maar uitdiepen. We moeten de regels inzake overheidsopdrachten moderniseren.'

  Ducarme zijn tussenkomst kan op redelijk wat gejoel rekenen op de banken van de oppositie.

  Vanessa Matz (cdH): 'De parlementsleden hebben gewoon hun job gedaan, namelijk de regering controleren. Galant werpt een smet op uw hele regering.'

 • Jan Herregods

  'Antwoord van premier laat zien dat hele regering incompetent is'

  De oppositie is niet onder de indruk van dit antwoord.

  Laurette Onkelinx herhaalt haar vraag over de opmerkingen van vicepremier Jan Jambon (N-VA) die op televisie het akkoord onevenwichtig heeft genoemd. 'Hij doet dat omdat er te veel lasten liggen bij Vlaanderen.'

  'Lukt het niet om tot een akkoord te komen voor Parijs, dan zal het uw mislukking zijn.'

  Karin Temmerman: 'Uw antwoord is ontstellend. Minister Marghem heeft wel degelijk gezegd dat er een akkoord is. Wat u nu in feite zegt, is dat uw minister onbekwaam is.'

  'De N-VA stelt de beslissingen van uw regering keer op keer in vraag.'

  Meyrem Almaci: 'U hebt niet alleen bewezen dat Marghem incompetent is, maar heel uw regering. Dat zien we ook bij de N-VA op Vlaams niveau.'

  'Dit is een grote kans, die deze regering in een rotvaart aan het verkwanselen is. U vertrekt naar Parijs als een klimaatnegationist.'

 • Jan Herregods

  Charles Michel: 'Alles doen om toch tot akkoord te komen'

  Charles Michel: 'Het wordt niet eenvoudig. Iedereen zal er moeten toe bijdragen om Parijs tot een succes te maken.'

  'De laatste dagen was het mogelijk om vooruitgang te boeken. Het is de bedoeling van de federale regering om alles te doen om een kans te bieden om naar een akkoord te gaan.'

  'De feiten: er is een voorstel gedaan. En er is een verschil tussen een akkoord en een voorstel.'

  'De onderhandelingen worden nu voortgezet, en we willen er alles aan doen om tot een akkoord te komen.'

 • Jan Herregods

  Vragen over gekibbel binnen de regering over klimaatakkoord

  Eerste vijf vragen gaan over het gekibbel binnden de regering over het klimaatakkoord.

  Laurette Onkelinx (PS): 'De klimaatverandering is een van de meest belangrijke uitdagingen voor de toekomst.'

  'Ik was blij met het werk van de vier milieuministers voor dit akkoord. Maar blijkbaar is er nu toch geen akkoord.'

  'Wie zal u nu verdedigen premier? Uw eigen minister van Milieu? Of uw vicepremier? En wil u wel tot een akkoord komen voor de top in Parijs?'

  Karin Temmerman (SP.A): 'We maken een belabberde indruk. België ondermijnt de eigen geloofwaardigheid door dit gekibbel. Hoe gaat u dit oplossen? N-VA zegt dat dit onevenwichtig is. Gaat u dit akkoord nu opnieuw onderhandelen?'

  Meyrem Almaci (Groen): 'We hebben ons al belachelijk gemaakt, de laatste jaren. De kunst van het compromis is de prullenmand ingegaan.'

  'Er is geen akkoord, maar er zijn geen excuses voor zes jaar vechtfederalisme.'

  'De mensen staan verbijsterd te kijken naar dit schouwspel, u staat met de billen bloot en kan dit niet meer rechttrekken.'

  'Wat gaat u vertellen in Parijs? We zijn de slechtste leerling in Europa. Hoe wil u het blazoen van ons land oppoetsen.'

  Michel De Lamotte (cdH): 'Hoe wil u ons land een sterk en geloofwaardig imago geven. Kan u bevestigen dat het akkoord dat onderhandeld is, nu gesteund wordt door de regeringspartners.'

  Damien Thiery (MR): 'De oppositie wil de situatie dramatiseren. De vragen zijn al gesteld in de commissie Volksgezondheid.'

  'Wat is het standpunt van de federale regering, en kan u meedelen hoe we tot een akkoord kunnen komen met de deelgebieden.'

 • Jan Herregods

  Hommages

  Voor de zitting wordt hulde gebracht aan de overleden oud-parlementsleden Hubert Van Wambeke (CD&V), André Bourgeois (CD&V), Wilfried Van Durme (Groen) en Anne-Marie Lizin (PS).

 • Jan Herregods

  Oppositie eist ontslag van Galant

  Federaal mobiliteitsminister Jacqueline Galant (MR) kwam onder vuur in de Kamer, nadat twijfels waren gerezen over de manier waarop de samenwerking tussen haar kabinet en een advocatenkantoor tot stand kwam. Een deel van de Franstalige oppositie eist nu haar ontslag.

 • Jan Herregods

  'Geen gat in taxshift, begroting moet wel worden opgevolgd'

  Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zei dan weer dat er geen sprake is van een "gat in de taxshit". Van Overtveldt zegt dat er wel bijkomende maatregelen nodig zullen zijn om een begrotingsevenwicht te hebben in 2018.

  "De taxshift is volledig gefinancierd tot en met 2018. We bieden werknemers en werkgevers een perspectief op lagere belastingen". De begroting moet wél worden opgevolgd, zegt Van Overtveldt "Om een evenwicht te hebben in 2018 zullen nog bijkomende maatregelen nodig zijn. De 2 miljard euro die vandaag geciteerd wordt, is echter niet correct. Dat cijfer houdt bijvoorbeeld geen rekening met de zeer voorzichtig ingeschatte terugverdieneffecten. De afspraak in de regering, zoals bevestigd door de premier, is dat we de begroting op traject houden via besparingen en via het op koers houden van de structurele hervormingen. Daarvoor zal er door de premier een monitoringcomité geïnstalleerd worden dat deze hervormingen nauwgezet opvolgt".

  De kritiek van de oppositie dat belastingverhogingen nu al in werking treden terwijl de lastenverlagingen op zich laten wachten, raakt volgens Van Overtveldt "kant noch wal". "Een aantal belastingverlagingen, zoals de verhoging van de forfaitaire aftrek voor beroepskosten en de verhoging van de werkbonus zijn immers al geruime tijd in voege. Mensen merken de verlagingen nu al en dat zal nog gevoelig versterkt worden vanaf de eerste loonbrief van januari 2016. Daar komt ook nog extra competitiviteit bovenop doordat we arbeid algemeen een pak goedkoper te maken voor werkgevers".

  Van Overtveldt zegt dat oppositiepartij sp.a "in deze weinig recht van spreken heeft". "Deze regering hervormt, bespaart en laat de lasten op arbeid dalen. Vorige regeringen financierden uitgaven met schulden, of financierden gewoon helemaal niet, zoals met het competitiviteitspact. Wij zeggen eerlijk dat de lastenverlagingen op arbeid inderdaad elders gecompenseerd moeten worden. Dat is eerlijk en transparant".

  In de bevoegde Kamercommissie preciseerde minister Wilmès woensdag haar uitspraken. Ze vindt dat de 2 miljard euro in perspectief moet worden geplaatst van een een begroting van meer dan 170 miljard euro. En de vorige jaren werden elk jaar geconfronteerd met budgettaire oefeningen waarbij ze op zoek moesten naar miljarden euro's. "Ik minimaliseer ook niet. Er zijn verantwoordelijkheden op te nemen en een begrotingskoers te volgen", zei Wilmès.

  De MR-minister schoof ook de terugverdieneffecten van een aantal maatregelen naar voren, zowel via de verhoging van de koopkracht als via de daling van de lasten. "Dat gaat het financiële en budgettaire traject gunstig beïnvloeden. Met al die positieve effecten zal rekening moeten worden gehouden".

  Het cdH herhaalde zijn vrees over de fiscale hervorming van de regering-Michel. "Eens de regering zal beseffen dat haar taksen niet zoveel zullen opleveren als verwacht, zal ze keuzes moeten maken. Ofwel volgt ze het ingeslagen pad en zal ze nieuwe taksen uit haar hoed toveren, ofwel zal ze opnieuw blind snijden in de openbare diensten, of zal ze tot slot de gemakkelijkheidsoplossing op korte termijn kiezen en de kroonjuwelen verkopen. In elk geval riskeert de burger opnieuw een hoge prijs te betalen", stelde Kamerlid Benoît Dispa.

  Dat er opnieuw geld zal moeten worden gezocht, verbaast ook de PS niet. Volgens Ahmed Laaouej vertoonde het eerste programma van de taxshift dat in juli werd aangekondigd, een bedrag van 1,7 miljard dat niet gefinancierd was. Daar is drie weken geleden 1,1 miljard euro bijgekomen, aldus Laaouej. "Het is niet ernstig te doen geloven dat je de mensen 100 euro gaat geven, terwijl dat niet gefinancierd is en je die later op de ene of andere manier gaat terugvragen". (Belga)

 • Jan Herregods

  'Gat van 2 miljard in begroting'

  De tax shift is nog niet helemaal gefinancierd, zei de minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) gisteren nog in een interview met de Franstalige krant Le Soir. Volgens de opvolgster van Hervé Jamar in de regering-Michel is er een gat van meer dan 2 miljard euro.

  "Men wist al dat er een oefening moest gebeuren voor 2017, 2018 en 2019. Men wist ook al dat de maatregelen van 2020 zijn vervroegd naar 2019, goed voor 1 miljard euro. En het optrekken van de koopkracht in 2018 kost 150 miljoen euro", aldus Wilmès.

  "Dat is allemaal nog niet gefinancierd, maar dat is geen geheim", aldus de minister. Ze verzekert in het interview dat de budgettaire middelen die nodig zijn voor de hervormingen op tijd en stond zullen worden gevonden. (Belga)

 • Jan Herregods

  Welkom

  Straks gaat in de Kamer het vragenuurtje van start. Welkom bij onze LIVE.

Onze partners