Live Herlees: Laatste Kamerzitting: Di Rupo: 'Wij willen de verandering niet blokkeren'

24/04/14 om 13:48 - Bijgewerkt om 19:36

In de laatste zitting van de Kamer van deze legislatuur werden geen mondelingen vragen gesteld, maar wel gestemd over de wijziging van de Grondwet. Er werd pittig gedebatteerd, maar men dankte elkaar ook uitvoerig voor de afgelopen jaren.

Herlees: Laatste Kamerzitting: Di Rupo: 'Wij willen de verandering niet blokkeren'

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Einde van deze laatste zitting

  Bij deze sluiten wij deze blog af. Dit was de laatste zitting van deze legislatuur. Bedankt om bij ons te volgen. Fijne avond nog.

 • Simon Demeulemeester

  'Meneer Flahaut, u was een correct voorzitter voor meerderheid én oppositie'

  Kamervoorzitter André Flahaut besluit zijn speech met een bedanking aan alle parlementsleden. Hij leest elke naam voor.

  Er is luid applaus en zelfs gefluit voor de griffier, die bloemen krijgt. Ook Kamer-nestor Herman De Croo, die 40 jaar parlement achter de rug heeft, krijgt een luid applaus.

  N-VA-fractieleider Jan Jambon sluit aan bij het dankwoord van Flahaut. 'Ik wil mij richten tot de collega's die ermee stoppen. Sommigen gaan genieten van een welverdiende rust, anderen gaan nieuwe professionele wegen in. Veel succes daarbij. Ik wens ons allemaal een boeiende en heel correcte campagne toe, en moge de beste winnen.'

  Jambon dankt ook Flahaut 'heel gemeend': 'We zijn niet van dezelfde partij, hebben andere modellen te verdedigen, maar u was een zeer correcte voorzitter voor de meerderheid maar ook voor de oppositie. Daar wil ik u uitdrukkelijk voor danken.' Flahaut krijgt lang applaus.

  Kamervoorzitter André Flahaut (PS)

  Kamervoorzitter André Flahaut (PS) © Belga

 • Simon Demeulemeester

  Stemming opnieuw wegens technische storingen

  De stemming over amendement nr. 24 wordt hernomen, omdat er technische storingen zijn. 'U legt de verantwoordelijkheid bij de techniek,' murmelt Flahaut in zijn bekende stijl tegen een Kamerlid dat zegt dat ze 'moeite heeft met stemmen'.

 • Simon Demeulemeester

  Francke wil meer transparantie over veroordeelden die papieren krijgen in gevangenis

  Theo Francken diende een motie in, met een vraag naar meer transparantie over het aantal veroordeelden zonder papieren, die ondanks die veroordeling nog de Belgische nationaliteit krijgen. Hij hekelt het gebrek aan transparantie daarover. Zijn motie wordt aangenomen.

 • Simon Demeulemeester

  Ook afscheidnemende Senatoren gooien selfies online

 • Simon Demeulemeester

  PS-fractie neemt groepsfoto, Kamerleden nemen selfies

  Terwijl Flahaut onvermoeid blijft voorlezen, trekt de PS-fractie een groepsfoto. Vanop de perstribunes is te zien hoe Kamerleden met tablets en smartphones selfies nemen.

 • Simon Demeulemeester

  Resultaten stemming Centrum voor Gelijke Kansen

  Flahaut leest het aantal stemmen voor dat uitgebracht werd voor de kandidaten voor de raad van bestuur van het Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme, de leden van het Toezichtscomité bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en een plaatsvervangend lid van het Sectoraal Comité Sociale Zekerheid en Volksgezondheid.

 • Simon Demeulemeester

  Flahaut leest nog steeds voor...

  Flahaut is nog steeds aan het voorlezen op welke artikels amendementen zijn ingediend. De Kamerleden slaan een praatje.

 • Simon Demeulemeester

  Kamervoorzitter Flahaut leest lange lijst amendementen voor

  Kamervoorzitter Flahaut leest de lange lijst amendementen voor. De Kamerleden krijgen opnieuw stemformulieren. Nadat de Kamer oranje kleurde, voert nu geel en groen de boventoon.

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: '25 mei is bepalend voor de levens van onze burgers en ondernemingen'

  'De Gewesten en Gemeenschappen zijn klaar om de grote uitdagingen aan te pakken. Het is nu aan elke partij en kandidaat om de burgers te overtuigen van de ernst en doeltreffendheid van hun voorstellen.'

  'De verkiezingen van 25 mei zullen bepalend zijn voor de levens van onze burgers en ondernemingen. We staan voor belangrijke keuzes.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'We hebben onze geloofwaardigheid teruggewonnen'

  Di Rupo: 'We hebben gezorgd dat ons land er weer staat, onze geloofwaardigheid weer herwonnen. We hebben de crisis beter doorstaan dan andere Europese landen. We hebben meer groei dan Nederland en Frankrijk.4

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo dankt de parlementairen en het personeel

  Di Rupo wil besluiten met een dankwoord: 'De legislatuur die ten einde loopt was kort en bijzonder intens. Ik dank de Kamerleden en de Senatoren. Ik wil ook het personeel van de Kamer en de Senaat bedanken voor hun grote toewijding. Ook voor de inzet van de fracties: bedankt.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'Wij willen de verandering niet blokkeren'

  Premier Elio Di Rupo wil de nadruk leggen op enkele punten. 'Dat wij verandering zouden blokkeren, is niet correct. We hebben bijna 47 wijzigingen aan de Grondwet aangebracht met de zesde staatshervorming. Dat betekent veel meer dan tijdens de drie vorige staatshervormingen.'

 • Simon Demeulemeester

  Wouter De Vriendt: 'Collega's van de meerderheid, er staat een houdbaarsheidsdatum op geloofwaardigheid'

  Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt richt zich tot Open VLD en SP.A met zijn ergernis over het wegblijven van artikel 167 uit de lijst van voor herziening vatbare grondwetsartikelen. Dat artikel bepaalt dat de regering de toestemming van het parlement moet krijgen om buitenlandse militaire operaties te voeren.

  'We worden terug in de tijd gegooid, door dit voor 5 jaar onmogelijk te maken.'

  Tegen Open VLD en SP.A: 'Welke krachten hebben dat verhinderd, want er was consenus over. Waarom is het artikel gesneuveld van de lijst? Niemand van de meerderheid geeft een antwoord. De maskers vallen af. We zijn weer vertrokken voor 5 jaar debat dat het toch zó belangrijk is dat het parlement gehoord wordt. Misschien kunnen we na 25 mei hoorzitting organiseren, met experts, die ons zeggen dat het zó belangrijk is het parlement te horen. Of het middenveld bevragen, die hetzelfde zegt.'

  'Het zou mij niet verbazen dat de krachten vanop het kabinet van minister van Defensie Pieter De Crem (CD&V) komt. Opnieuw een overwinning voor Defensie. Ik kijk uit naar een persbericht van de regeringspartijen die zullen pleiten voor inspraak voor het parlement. Wel, collega's van de meerderheid; er staat een houdbaarheidsdatum op goedkope morele verontwaardiging, er staat een houdbaarheidsdatum op geloofwaardigheid.'

 • Simon Demeulemeester

  'Fans' Louis uit publiekstribune gehaald

  Als Laurent Louis klaar is, barst een applaus uit vanop de publieksbanken. Die blijken volledig gevuld te zijn met zijn 'fans'. Ze worden door de militaire politie en Kamervoorzitter Flahaut erop gewezen dat ze niet mogen applaudisseren. De MP begeleidt hen naar buiten.

  Louis werkte eerder al het Kamerpersoneel danig op de zenuwen door elke week mensen uit te nodigen in het parlement. Op zich geen probleem, ware het niet dat ze zich vaak misdragen en, aldus iemand van de veiligheid, teveel komen vragen of ze iets kunnen krijgen om te drinken.

 • Simon Demeulemeester

  Louis noemt collega's 'marionetten'

  Laurent Louis, notoir relschopper in het parlement, spaart ook in deze laatste zitting de grote woorden niet. Zijn mede-parlementairen zijn niets meer dan 'marionetten'. Die zijn niet bepaald onder de indruk van 's mans toespraak.

 • Simon Demeulemeester

  Francken neemt Open VLD op de korrel

  Francken neemt uitspraken van Patrick Dewael (Open VLD) over de monarchie op de korrel. Dewael zei dat hij een protocollaire monarchie wou, maar daar kwam niets van in huis.

 • Simon Demeulemeester

  'Laurent zou beter iets doen voor de natie in plaats van ons imago te besmeuren'

  Dat er geen fractieleiders van de Vlaamse regeringspartijen aan het woord komen, noemt Theo Francken (N-VA) het bewijs dat ze weinig te verdedigen hebben.

  Francken wil het hebben over de monarchie en Defensie. 'Er waren hoogte- en laagtepunten. Tenminste, de hoogtepunten van de monarchisten waren de laagtepunten van de republikeinen. Er was prins Laurent, die terecht door u, meneer de premier, is op de vingers getikt. (...) In plaats van in Afrika met louche figuren te paraderen en ons imago te besmeuren, zou hij beter eens iets doen voor de natie.'

  Het dieptepunt voor de republikeinen was volgens Francken de troonswissel: 'Toen was alles opgelost. België werkt: de grote parade bij de ex-koning voor de tekening van de zesde staatshervorming. Het was fantastisch. Ge ging de N-VA klein krijgen! Het ging lukken.'

 • Simon Demeulemeester

  'Zevende staatshervorming gaat 5 jaar koelkast Senaat in'

  Ook voor het VB van Barpara Pas is de lijst 'beperkt'. 'Het signaal dat deze beperkte lijst geeft: het debat over de zevende staatshervorming wordt in het beste geval in de koelkast van de Senaat gestopt. En dat vak gaat voor minstens 5 jaar toe. Geef dat tenminste toe.'

 • Simon Demeulemeester

  Van Hecke: 'Lijst is onvolledig'

  Van Hecke besluit met te zeggen dat voor Groen de huidige lijst met Grondwetsartikelen die voor wijziging vatbaar zijn, te beperkt is. Groen diende enkele ammendementen in, 'maar heeft weinig hoop dat die het zullen halen'.

Onze partners