Live Herlees Kamerdebat: 'Strijd tegen radicalisering is beleid van holle beloften' - 'Ruzie stoken in regering zal niet lukken' - 'Geweld toelaten onder mom stakingsrecht?'

22/10/15 om 09:50 - Bijgewerkt om 16:33

In de Kamer werden veel vragen gesteld over het sociaal overleg, de stakingen van de afgelopen dagen en het tekort aan personeel bij de centrale antiterreureenheid van de federale politie. Herlees onze LIVE: 'Het stakingsrecht is absoluut, maar autostrades blokkeren kan niet.'

Herlees Kamerdebat: 'Strijd tegen radicalisering is beleid van holle beloften' - 'Ruzie stoken in regering zal niet lukken' - 'Geweld toelaten onder mom stakingsrecht?'

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Mondelinge vragen allemaal gesteld, einde van de live

  Alle mondelinge vragen zijn gesteld, Kamervoorzitter Siegfried Bracke doet enkele mededelingen.

  Er wordt nog verslag gedaan van de totstandkoming van enkele wetsvoorstellen en - ontwerpen.

  Bedankt om de plenaire bij ons te volgen.

 • Simon Demeulemeester

  Opvang niet-begeleide minderjarige vreemdelingen: 'Er is nog plaats, maar we zitten op het maximum'

  Ik neem maatregelen, aldus staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) als antwoord op een vraag over de opvang van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

  'Er is op dit moment nog plaats, maar we zitten op het maximum. Er zijn plaatsen tekort voor bepaalde doelgroepen, zoals de -14-jarigen. Vandaar dat ik morgen daarover weer een bijeenkomst heb. We moeten daar een oplossing voor vinden.'

 • Simon Demeulemeester

  'Tijd voor sereniteit in luchthavendossier'

  Galant onderstreept dat ze als federaal minister met de drie gewesten moet rekening houden. 'Ik denk dat het tijd is om sereniteit in het debat te brengen, in het belang van alle partijen.'

  Georges Dallemagne (cdH) zegt dat sereniteit niet is wat Galant gebracht heeft, aangezien ze een unaniem blok van burgemeesters voor zich heeft.

 • Simon Demeulemeester

  'Luchthaven ligt ook in Vlaamse Rand, dat er geen vliegtuigen meer opstijgen boven Brussel, kan niet'

  Eric Van Rompuy, inwoner van Zaventem, gaat er niet mee akkoord dat de nachtvluchten 'eigenlijk afgeschaft worden, zoals de burgemeesters blijkbaar vragen'.

  Hij waarschuwt de minister voor dit 'levensgevaarlijk dossier': 'Hou er ook rekening mee dat de luchthaven in de Vlaamse Rand ligt, en dat het niet kan dat er geen vliegtuigen meer opstijgen boven Brussel.'

  Eric Van Rompuy (CD&V)

  Eric Van Rompuy (CD&V) © Belga

 • Simon Demeulemeester

  ' Waarom heeft u de wet inzake openbare aanbesetdingen niet gerespecteerd?'

  Georges Dallemagne (cdH) vraagt aan de minister wat zij zegt aan de omwonenden van de luchthaven, op de vraag of het beheer van die luchthavens ook rekening houdt met de leefbaarheid van die omwonenden.

  'Ik ben verbaasd dat u zonder onderhandelingen een advocatenbureau, niet gespecialiseerd hierin overigens, heeft ingeschakeld, zoals ik deze week in LeVif las. Ze zijn bovendien dubbel zo duur. Waarom heeft u de wet inzake openbare aanbesetdingen niet gerespecteerd?'

 • Simon Demeulemeester

  Quid de nachtvluchten boven Brussel?

  Ook Theo Francken en Jacqueline Galant zijn aangekomen. Galant krijgt meteen vragen over de eisen van de Brusselse burgemeesters in verband met de nachtvluchten boven Brussel.

 • Simon Demeulemeester

  'Willen we jobs en economische zekerheid houden, dan moeten we saneringen hoog in het vaandel houden'

  Marco Van Hees, de belastingspecialist van PTB-PVDA, heeft vragen voor minister van Overtveldt over rulings, afspraken tussen de overheid en bedrijven inzake belastingen.

  Hij wil weten wat de stand van zaken is inzake het onderzoek naar rulings met AbInbev.

  Van Overtveldt: 'U verwijst naar een beslissing van de Europese Commissie, waarin wordt aangegeven dat dit geen directe impact heeft op ons land. Er wordt een onderzoek gevoerd door de Europese Commissie naar staatssteun en profit rulings. Fiscale doorzichtigheid is erg belangrijk voor ons.'

  'Willen we jobs en economische zekerheid houden, dan moeten we saneringen hoog in het vaandel houden. U en uw partijen verzetten zich daartegen, ik hoop dat u weet dat dit niet ten goede komt aan de werkende man.'

  Van Hees is tevreden dat geen excess profit rulings meer worden gegeven, 'misschien moet dat definitief worden'.

 • Simon Demeulemeester

  'Er zijn genoeg RIZIV-nummers voor de studenten'

  Er zijn genoeg RIZIV-nummers voor de studenten, bevestigt De Block aan Muriel Gerkens van Ecolo-Groen.

  Dat het dossier geblokkeerd is, ligt niet aan haar, aldus De Block. 'We gaan onze onderhandelingen voortzetten, voor de studenten, maar ook voor hun ouders die ervoor vrezen dat hun kinderen een RIZIV-nummer zullen krijgen en dus arts kunnen worden.'

 • Simon Demeulemeester

  Vragen over fijnstof, RIZIV en sociale zekerheid voor De Block

  Anne Dedry van Groen heeft haar vraag gesteld over de impact van fijn stof op onze gezondheid.

  Blootstelling aan fijn stof tijdens de zwangerschap heeft een negatieve impact op de ontwikkeling van de foetus, zo bleek eerder deze week.

  Maggie De Block krijgt ook vragen over RIZIV-nummers en de sociale zekerheid.

 • Simon Demeulemeester

  Ook Maggie De Block aanwezig

  Even na Van Overtveldt komt ook minister van Volksgezondheid Maggie de Block binnen. De bel gaat, de zitting wordt dadelijk hervat.

 • Simon Demeulemeester

  Jacqueline Galant, Theo Francken, Johan Van Overtveldt en Maggie De Block afwezig, oppositie baalt

  Jacqueline Galant, Theo Francken, Johan Van Overtveldt en Maggie De Block zijn afwezig, deelt Kamervoorzitter Siegfried Bracke mee. Nochtans zijn er vragen voor hen.

  Dat is onaanvaardbaar, aldus Jean-Marc Nollet (Ecolo-Groen). Marco Van Hees (PTB) zegt niet te begrijpen dat de premier wel aanwezig was, en Van Overveldt niet, hoewel zijn vraag naar die laatste werd doorgeschoven.

  PS-fractieleidster Laurette Onkelinx noemt de kwestie een gebrek aan respect voor het parlement.

 • Simon Demeulemeester

  Zitting geschorst

  Net voor Van Overtveldt binnenkomt, schorst Bracke de zitting.

 • Simon Demeulemeester

  'Europa is traag en reactief'

  Reynders zegt dat een betere controle op de externe grenzen van de EU nodig is. 'Een andere piste voor de top binnenkort is het versterken van de hotspots.'

  Hoe dan ook moet er meer humanitaire hulp komen, aldus Reynders.

  Volgens Vandeput is Europa te traag en te reactief.

 • Simon Demeulemeester

  Reynders: 'Visaregeling Turkije kan sneller gaan'

  Tim Vandeput (Open Vld) heeft een vraag voor minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) over de toestand van de vluchtelingencrisis in de Balkan en Turkije.

  Hoe staat het met de onderhandelingen met Turkije, belangrijke partner van Europa inzake het beheren van de vluchtelingencrisis. 'Hoe zit het met de soepelere visaregeling, de toetredingsgesprekken, ...? Welke humanitaire hulp gaan wij brengen?'

  Reynders: 'Wij proberen ook hulp te geven aan andere landen in de regio te steunen, zoals Jordanië, Libanon enzovoort. Ook voor Turkije denken wij aan meer middelen, om hen te helpen met de 2,5 miljoen vluchtelingen daar. Het standpunt van België inzake de visaregeling is dat we sneller kunnen gaan, maar op basis van technische criteria.'

 • Simon Demeulemeester

  'Ik vrees voor verschillende, elkaar dwarsliggende initiatieven'

  Bonte pleit ook voor een gestroomlijnd beleid. Zijn vrees ligt bij 'verschillende, elkaar dwarsliggende initiatieven.' Hij wijst naar de inspanningen bij het gerecht, op federaal niveau, op gewestelijk en lokaal.

 • Simon Demeulemeester

  'Pijnlijk voor politiezone om te moeten vernemen dat er iets komt, maar dat er niets komt'

  'Als hoofd van een politiedienst wil ik onderlijnen dat er erg veel gevraagd wordt in moeilijke omstandigheden,' aldus Bonte. 'Het is pijnlijk voor een politiezone om te moeten vernemen dat er iets komt, maar dat er niets komt.'

 • Simon Demeulemeester

  'Onderbemande diensten niet de schuld van agenten, wel van beleid'

  Jan Jambon erkent dat er menselijke fouten zijn gemaakt, en dat hij daar onderzoek naar uitvoert. Hij benadrukt dat deze strijd mensenwerk is, en dat zijn diensten heel hard werken. 'Ik krijg nooit dank te horen voor hun dagdagelijkse inzet. Ik wil hen daarvoor uitdrukkelijk danken.'

  Luid applaus, maar daar is Dewinter niet van onder de indruk: 'De klassieke truc, maar wij vallen de politie niet aan. Wij vallen het beleid aan. Er is een acuut gebrek aan mensen en middelen bij de politie. Het is niet de schuld van de agenten, maar van de politiek, dat de diensten onderbemand zijn.'

 • Simon Demeulemeester

  Maingain hamert op nood aan gespecialiseerde cyberpolitie

  Olivier Maingain (FDF) vindt ook dat de samenwerking tussen de verschillende niveau's moet herbekeken worden. 'Daar heeft u wellicht meer dan genoeg ggetuigenissen over van burgemeesters, binnen uw politiediensten.'

  Maingain vraagt ook - 'en dat doe ik al lang' - om een gespecialiseerde politie-eenheid die gespecialiseerd is in cybercriminaliteit bestrijden.

 • Simon Demeulemeester

  'Strijd tegen radicalisme is maar te winnen als alle overheden handen in elkaar slaan'

  De strijd tegen het radicalisme is maar te winnen als alle overheden de handen in elkaar slaan, aldus Bonte. 'Heeft u al contact gehad met Vlaams minister Homans hierover?'

  Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde

  Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde © Belga

 • Simon Demeulemeester

  'Strijd tegen radicalisering is beleid van holle beloften'

  Hans Bonte, SP.A-burgemeester van Vilvoorde, zegt dat de strijd tegen radicalisering de titel mag krijgen van 'beleid van holle beloften'.

Onze partners