Live HERLEES Kamerdebat: oppositie heeft nog steeds volledige begrotingsdossier niet gekregen

17/10/16 om 10:11 - Bijgewerkt op 18/10/16 om 02:24

Zondag legde premier Charles Michel met enkele dagen vertraging zijn regeringsverklaring voor aan het federaal parlement. De Kamerleden debatteerden maandag over die regeringsverklaring. Herlees hier wat werd gezegd. Vandaag vanaf 14 uur volgt de vertrouwensstemming.

HERLEES Kamerdebat: oppositie heeft nog steeds volledige begrotingsdossier niet gekregen

© Belga

 • Rudi Rotthier

  Debat afgerond

  Na een debat van zowat 16 uur heeft de plenaire Kamer omstreeks 02.10 uur de bespreking van de 'state of the union' van premier Charles Michel afgerond. Tijdens de thematische bespreking van de verklaring werden geen spectaculaire tussenkomsten genoteerd. Dinsdag om 14.00 uur komen de Kamerleden weer samen om te stemmen over het vertrouwen in de regering-Michel.

  (Belga)

 • Stavros Kelepouris

  Debat gaat de nacht in

  Het ziet ernaar uit dat het debat de nacht ingaat.

  Wij zetten enkele van de opvallendste elementen uit het debat hier op een rijtje.

 • Stavros Kelepouris

  Ecolo heeft vragen over de fiscaliteit

  Gilles Vanden Burre en Georges Gilkinet van Ecolo stellen enkele vragen over fiscaliteit. Het leidt tot een debat dat verzandt in technische details. Dat er nog amper Kamerleden van de meerderheid in het halfrond aanwezig zijn, helpt het debat ook niet vooruit.

 • Stavros Kelepouris

  Begrotingstabellen doorgestuurd

  Na een debat van bijna elf uur heeft de voltallige Kamer de definitieve begrotingstabellen gekregen die naar de Europese Commissie zijn doorgestuurd.

 • Jan Herregods

  Di Rupo: 'Deze regering valt de sociale zekerheid aan' (video)

  Gisteren heeft premier Charles Michel (MR) zijn beleidsverklaring gegeven in de Kamer en vandaag debatteren ze erover. De oppositie is niet mals voor de regering. Ook PS-voorzitter Elio Di Rupo spaart zijn kritiek niet in "Terzake".

 • Stavros Kelepouris

  Tweede ronde wordt aangevat

  Omdat enkele fracties niet meer aanwezig zijn, wordt overgegaan naar de tweede ronde. Daarin worden enkele specifieke thema's aangesneden: financiën, fiscaliteit, en wetenschapsbeleid.

  Denis Ducarme (MR) vraagt zich af of de vraag van Laurette Onkelinx (PS) verworpen wordt, of dat de oppositie het debat wil schorsen. Onkelinx geeft aan dat het debat niet wordt stopgezet. 'Ik kan gerust voortdoen, ik zit hier al 36 uur in het parlement. Ik kan misschien wel mijn record breken.'

 • Stavros Kelepouris

  Kamervoorzitter Bracke overweegt voorstel om debatten stop te zetten, zitting kwartier geschorst

  De Kamervoorzitter vraagt de overige fracties of ze het voorstel steunen om de debatten te stoppen. Zover komt het niet.

  De zitting wordt wel een kwartier geschorst om technische redenen, de apparatuur moet herstart worden om verder te kunnen doen.

 • Stavros Kelepouris

  Fonck en Onkelinx hekelen gebrek aan respect vanuit meerderheid

  Catherine Fonck (cdH): 'Ik betreur toch dat er parlementsleden zijn die volledig opzijgeschoven zijn in het debat.'

  'Wij zijn bereid om te werken aan cruciale dossiers. En aan een nieuw sociaal pact, met een hervorming van de modernisering van het werk - met flexibiliteit, een hervorming die niet unilateraal wordt opgelegd.'

  Intussen heeft premier Michel zijn stoel verlaten en heeft hij plaats genomen hoger in het halfrond. Volgens Fonck een teken van gebrek aan respect.

  Laurette Onkelinx (PS) stelt het nog scherper: 'De banken bij de meerderheid zijn eigenlijk leeg. En we moeten vaststellen dat we nog steeds geen begrotingstabellen hebben gekregen. En bovendien werken we in een parlement waar kleine partijen en de parlementaire democratie niet gerespecteerd worden. Op die manier lijkt het mij niet opportuun om het debat verder te zetten, zonder dat de meerderheid naar het debat luistert.'

 • Stavros Kelepouris

  Kleine fracties moeten wachten

  Na de ophef is beslist om eerst de replieken van de grote fracties te horen, en daarna de kleine fracties aan het woord te laten.

  'Is het document voor Europa al toegekomen?' vraagt Kristof Calvo (Groen) cynisch aan het begin van zijn repliek.'

  'Wat we vooral onthouden van de regering is misprijzen: voor jonge mensen, voor werkzoekenden, en ook voor het parlement. Het misprijzen voel je hier heel de dag vanuit de meerderheid, die het heeft over het verleden in plaats van de toekomst.'

  'Uiteraard zijn wij als oppositie kritisch. Niet zonder een aantal parameters te vermelden die het goed doen - we kennen het lijstje. Maar een aantal andere parameters zijn veel minder goed. Jobcreatie: het Planbureau voorspelde voor uw maatregelen al bijna evenveel jobs. Was het uw ambitie om met een put van 4 miljard te zitten?'

  'Zijn de hervormingen gekoppeld? Ja? En wat betekent dat? Ik heb vastgesteld dat de eerste minister daar eigenlijk niet op wou antwoorden.'

  'Vanaf nu tikt er een klok: als u het voorstel voor de meerwaardebelasting niet indient voor het einde van de maand, dan dienen wij het zelf in. Integraal, hoe onvolledig het ook is. En dan gaan we dat agenderen in de Commissie Financiën, en gaan we daar elke week over debatteren hier in de Kamer.'

 • Stavros Kelepouris

  Bracke negeert kleine fracties

  Na het betoog van de premier, is het woord opeens aan Laurette Onkelinx (PS), die haar repliek mag geven op het antwoord van de premier. Bijzonder verrassend, want enkele fracties worden zo gewoon genegeerd. Olivier Maingain (Défi) is razend:

  'Ik zit al 25 jaar in de Kamer. Het is de eerste keer dat een premier meent het antwoord voor het parlement te moeten geven voor alle parlementaire fracties het woord hebben gehad. Het is een totaal misprijzen van de parlementaire vertegenwoordiging.'

  Laurette Onkelinx gaat het spreekgestoelte af en wil pas terugkomen nadat alle fracties hun zegje hebben gehad. Maingain vindt het nu al niet meer nodig, en suggereert dat hij wel in de media zal communiceren.

  'U bent de voorzitter van alle parlementsleden,' zegt Hendrik Vuye. Hij beschuldigt Siegfried Bracke (N-VA) ervan de premier speciaal om 19 uur het woord te geven om live in het nieuws te zitten.

  Ook Raoul Hedebouw (PTB-GO) vindt het een aanfluiting van de parlementaire regels.

 • Stavros Kelepouris

  Charles Michel verdedigt regeringsakkoord

  'Wij gaan hiermee door.' Charles Michel verdedigt de regeringsverklaring uitgebreid voor het halfrond. Dat doet vreemd aan, want zo meteen maken nog enkele fracties hun opwachting. Die zullen waarschijnlijk niet onder de indruk zijn van het betoog van de premier.

 • Stavros Kelepouris

  'U hebt alle deadlines gemist, maar gelukkig niet het journaal van 19 uur'

  Kristof Calvo (Groen) geeft de premier weinig respijt:

  'De premier heeft de voorbije week alle deadlines gemist. Hij heeft zijn state of the union niet gehaald. Europa heeft de papieren niet. Maar u hebt gelukkig wel het journaal van 19 uur gehaald. Dus nu alle camera's er toch zijn, kunnen we live gaan. Kan u live, voor de camera, voor alle 10 miljoen Belgen nu eens vertellen wanneer de sociale rechtvaardigheid komt?'

 • Stavros Kelepouris

  Opvallend: Charles Michel nu al op spreekgestoelte

  Opvallend: enkele fracties kwamen nog niet aan het woord, maar premier Charles Michel beslist toch al om het spreekgestoelte te bestijgen.

  'Ik wil de parlementsleden van de meerderheid en de oppositie bedanken. Wij moeten bepaalde beslissingen nemen. We hebben een hele dag nodig gehad, we hebben naar elkaar geluisterd. Het reglement voorziet aan de meerderheid om tussen te komen,' zo verklaart hij zijn tussenkomst.

  'We hebben keuzes gemaakt. Mijn eerste bedoeling was ons budget goed te keuren. Daarnaast hebben we gekozen voor een golf structurele hervormingen.

  'Over de begroting: 3 miljard euro begroting, geen belasting op werk of consumptie, geen hervorming van de indexering, geen bijkomende investering van werklozen, een progressie van de welvaart. Dat is duidelijk.'

  'Meer jobs crëren betekent meer zekerheid voor de sociale cohesie. Daar hebben we voor gekozen.'

  'Wat er op tafel ligt voor de arbeidsmarkt: wij gaan er niet voor zorgen dat dit gebeurt in het belang van een van de partijen. En toch zegt u: schandalig.'

 • Stavros Kelepouris

  'Hadden meer verwacht van een groot sociaal pact.

  Catherine Fonck herhaalt in haar betoog de argumenten die de oppositie de voorbije uren al aanhaalde. Voor cdH is deze begroting onvoldoende. Zieken, zwangere vrouwen, patiënten, werklozen, en de gewone mens in het algemeen kijken volgens haar een bleke toekomst tegemoet. Ze vat samen:

  'Wij hadden van u een duidelijk engagement verwacht. We hadden meer verwacht van een groot sociaal pact.

 • Stavros Kelepouris

  'Socio-economische luik van de begroting rammelt'

  De cdH-fractieleidster herinnert aan cijfers waar de oppositie al de hele dag op hamert: het socio-economische luik van de begroting rammelt, want de groeicijfers zijn helemaal niet zo spectaculair.

  'Om een goeie beslissing te nemen, moet je een correcte diagnose stellen - dat zal elke arts beamen. Als men alleen naar België kijkt, dan kan men tevreden zijn met de resultaten. Maar kijken we naar de buurlanden, dan valt dat tegen. De groei is lager dan in de rest van Europa.' Volgens Fonck is het net zo met privé-investeringen of de groei van de export: telkens vallen die lager uit dan wat voorspeld kon worden.'

 • Stavros Kelepouris

  'Dit is de plopsalandbegroting van N-VA'

  Catherine Fonck spreekt namens cdH.

  'Tussen vorige week dinsdag en gisteren is er niks veranderd. Dan kan men zich afvragen wat het verschil heeft gemaakt. Ik verwijs naar de voorpagina's van Het Laatste Nieuws en De Morgen: ik heb de indruk dat de stellingenoorlog nog altijd bezig is.'

  'Deze regering stond zogezegd sterk op vlak van cohesie en belichaamde goed bestuur. Wat jullie in stand houdt, is dat jullie niet willen vallen. De vraag is of jullie nog ambitieuze hervormingen willen stemmen, of gaat iedereen bij zijn partijstandpunten blijven.'

  'Wat is er op 11 september gebeurd? N-VA vierde 15 jaar bestaan, en daar verklaarde Bart De Wever dat de begroting geregeld zou worden ten koste van de sociale zekerheid. U hebt dat ingewilligd, u hebt dat gewoon gedaan. Deze begroting kunnen we dan ook de plopsalandbegroting van N-VA noemen.'

 • Stavros Kelepouris

  'Regering laat engagement in welvaart vallen'

  Jean-Marc Nollet (Ecolo) neemt het spreekgestoelte over.

  'U bent nu 2 jaar premier. In oktober 2016 stond u op dit spreekgestoelte, u zal zich uw engagementen van toen nog herinneren. U hebt daar een duidelijk engagement aangegaan, en het is zeldzaam om zo'n duidelijk becijferde voorstellen te hebben. De welvaartsenveloppe zou 100 procent worden gebruikt. Dat was uw engagement.'

  'Vandaag is het zo dat uw regering beslist een stap terug te zetten en dat engagement te laten vallen. Dat is onaanvaardbaar. We zijn vandaag 17 oktober, dag van de armoede, van de zwaksten die volop gebruik zouden kunnen maken van die 100 procent.'

 • Stavros Kelepouris

  'Premier, u laat N-VA verdeeldheid zaaien in de samenleving'

  Volgens Kristof Calvo zaait N-VA voortdurend verdeeldheid in de samenleving. 'Verdeeldheid die u, premier, hen laat zaaien. Het gaat vandaag voor N-VA steeds meer over de andere iets niet gunnen: de Walen, de zieken, de werklozen.'

  Hij vergelijkt N-VA met Orban, Wilders en Trump. 'Laten ze maar mensen veroordelen op basis van hun naam. Jihad, een van de meisjes die ik hier in de tribune heb meegebracht vandaag, heeft het zelf meegemaakt met een van uw staatssecretarissen.'

 • Stavros Kelepouris

  'Het moet hier niet gaan over 25 jaar socialisme'

  'Het gaat hier al twee weken over de inspanningen van Johan, Maggie en Kris. Terwijl het gaat over de inspanningen van gewone mensen,' stelt Kristof Calvo (Groen). 'Daar moet het over gaan, niet over 25 jaar socialisme.' Daarmee hekelt Calvo de houding van de meerderheid, die voortdurend de problemen verklaart door de socialistische regeringsdeelname in het verleden. De Groen-fractievoorzitter heeft daar duidelijk genoeg van.

Onze partners