Live Herlees: Kamer wil duidelijkheid over verloning CEO bpost en klare taal over Oekraïne

20/02/14 om 13:46 - Bijgewerkt om 16:52

In de plenaire vergadering kreeg premier Elio Di Rupo (PS) van alle fracties vragen over het escalerende geweld in Oekraïne. Kamerleden vroegen ook met aandrang duidelijkheid inzake de verloning van de CEO van bpost.

Herlees: Kamer wil duidelijkheid over verloning CEO bpost en klare taal over Oekraïne

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  De vragen zijn gesteld. De Kamer zal nog stemmen over wetsontwerpen en -voorstellen en amendementen daarop.

  Bij deze beëindigen wij deze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Simon Demeulemeester

  'Er wordt langer gewerkt omdat mensen beseffen dat dat moet, niet dankzij regering'

  Bracke zegt dat hij niet naar deze cijfers vroeg.

  'Net als u vinden ook wij dat de minister van Pensioenen en de minsiter van Werk dezelfde moet zijn.'

  'Ja, er wordt langer gewerkt, maar dat is omdat de mensen moreel besef hebben dat dat moet, niet dankzij regeringsbeleid.'

 • Simon Demeulemeester

  'De activiteitsgraad bij 55-plussers in met 10 procent gestegen'

  'Het sociaal overleg werkt,' zegt De Croo. 'Je moet dat respecteren.'

  'Ik geef u een aantal resultaten: de activiteitsgraad bij 55-plussers in met 10 procent gestegen. We gaan richting de EU2020-doelstelling. Er zijn 64.000 meer 55-plussers aan de slag. Dat zijn resultaten die wij halen door te onderhandelen, niet met wilde verklaringen die voor brokstukken zorgen. Daar heb ik geen zin in, met betrekking tot pensioenen.'

 • Simon Demeulemeester

  'Siegfried Bracke en het ABVV: één strijd'

  De Croo benadrukt dat brugpensioen niet onder zijn bevoegdheid valt, maar wel onder die van de minister van Werk. Hij zegt dat Bracke met zijn kritiek op het brugpensioen, op dezelfde lijn zit als het ABVV en ze dus een strijd voeren.

 • Simon Demeulemeester

  'Wanneer maakt u een einde aan het perfice systeem van brugpensioen?'

  Siegfried Bracke (N-VA) bevraagt minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) over mensen langer aan het werk houden. Bracke hekelt dat De Croo 'bakzeil' haalde tegen de vakbonden inzake de hervorming van het bediendenpensioen. Hij vraagt waarom de minister zijn beleidsnota laat vallen, wanneer hij een einde maakt van het 'perfide' systeem van brugpensioen en wanneer hij werk maakt van maatregelen om mensen langer aan het werk te houden.

 • Simon Demeulemeester

  Labille betreurt lekken in pers over kandidaten om Thijs op te volgen

  Labille vindt het jammer dat in de pers gelekt werd over de kandidaten die in de running zijn. Zoals de huidige directeur van bpost Koen Van Gerven.

  Hij benadrukt nog eens dat het loon van de CEO van bpost 650.000 euro zal bedragen, en geen cent meer.

 • Simon Demeulemeester

  'Ik heb duidelijke boodschap gegeven aan bpost: 600.000 euro en geen cent meer.'

  Labille: 'Sta me toe om er nog maar eens aan te herinneren wat de beslissing van de kern was in december 2013. We waren het eens dat het loon tot 500.000 euro bruto werd vastgelegd, met een variabel deel erbij. Dat komt als doelstellingen gehaald werden. De vertrekpremier werd vastegeled op 12 maand vast loon (...).'

  'Ik heb duidelijke boodschap gegeven aan de voorzitter van de raad van bestuur van bpost: 600.000 euro en geen cent meer.'

 • Simon Demeulemeester

  Parlementsleden willen duidelijkheid over verloning CEO bpost

  Benoit Drèze (CDH) vraagt duidelijkheid over de verloning van de nieuwe CEO van bpost. Die ligt op maximaal 290.000 euro, maar volgens Drèze kunnen de nummers twee en drie van bpost meer krijgen. Hij vraagt duidelijkheid.

 • Simon Demeulemeester

  Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascale Labille (PS) krijgt vragen over de benoeming van een nieuwe CEO bij bpost, na het vertrek van Johnny Thijs.

 • Simon Demeulemeester

  Karin Temmerman (SP.A) vraagt de minister van Justitie om te zorgen dat slachtoffers van seksueel geweld, ook binnen een gezin, gehoord worden.

  Turtelboom: 'Ik heb met de collega's van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken meerdere acties ondernomen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan.'

 • Simon Demeulemeester

  'De huidige regelgeving is voldoende om daadkrachtig en kordaat op te treden tegen zware agressie in de gevangenis.'

  Turtelboom: 'Zoals altijd zullen de nodige stappen ondernomen worden tegen de agressors.' Het is volgens de minister echter nog te vroeg om conclusies te trekken uit het incident waarbij gevangenen agressief werden en vernielingen aanbrachten na een wandeling.

  'De huidige regelgeving is voldoende om daadkrachtig en kordaat op te treden tegen zware agressie in de gevangenis.'

 • Simon Demeulemeester

  Ministers De Croo, Turtelboom en Labille zijn aangekomen

  Ministers De Croo, Turtelboom en Labille zijn aangekomen, de zitting gaat verder.

  Koen Schoofs (VB) stelt een vraag aan Turtelboom over agressie tegen cipiers in Hasselt en Vorst. 'Wanneer gaat u eindelijk de basiswet aanpassen, een beter tuchtsanctiesysteem invoeren en opleidingen voorzien om zware agressie te counteren?'

 • Simon Demeulemeester

  Flahaut schorst zitting: 'Ik ben op zoek naar ministers'

  Kamervoorzitter André Flahaut (PS) heeft een probleem: minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) is niet te vinden, minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open VLD) komt pas om 16u30, minister van Overheidsbedrijven Pascale Labille (PS) zit in de Senaat, ... Flahaut schorst de zitting een kwartier.

 • Simon Demeulemeester

  'Het verschil tussen sociaal en socialist is bij deze duidelijk'

  Sminate: 'We weten al langer dat u jaar na jaar dezelfde maatregelen neemt. Ondertussen zijn er 250.000 gezinnen die het zich niet kunnen permiteren naar de dokter te gaan. Als de kritiek van gezondheidsexpert Annemans niets nieuws bevat, waarom begint u dan nu pas met uw onderzoeken?'

  'Het verschil tussen sociaal en socialist is bij deze duidelijk.'

 • Simon Demeulemeester

  Gebrekkige efficiëntie gezondheidszorg

  Nedia Sminate (N-VA)wil weten van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) waarom ze lang gewacht heeft met het aanpakken van de gebrekkige efficiëntie van de gezondheidszorg.

  'Sinds 2012 heeft mijn geneesmiddelenbeleid gezorgd dat de ziekteverzekeringen en patienten 15,6 procent minder moesten uitgeven,' antwoordt Onkelinx. 'Het is niet correct de mensen bang te maken.'

 • Simon Demeulemeester

  'Wet-Major aanpakken zonder sociale afbraak'

  Schiltz zegt dat de wet-Major zijn verdiensten had, maar te statisch is. Hij dringt aan op een snelle aanpak, zonder 'sociale afbraak', maar wel een die de wet moderniseert.

 • Simon Demeulemeester

  De Coninck hoopt modernisering havenarbeid nog door te voeren

  Minister van Werk De Coninck vraagt dat de werkgevers en de vakbonden voorstellen lanceren om de havenarbeid te moderniseren. 'Dat hebben ze me tegen eind maart beloofd. Ik ben overtuigd dat beiden de wil hebben om er iets aan te doen.'

  'Wij proberen op een creatieve manier te actualiseren. Dat is moeilijk, omdat de wet-Major toen heel progressief was. Sterke mannen moesten goed opgeleid worden, er werd een interimbureau gecreëerd waarbij op flexibele mensen gerecruteerd werden. Omdat dat flexibel moest, is een tegemoetkoming ingevoerd. Dat werd afgebakend tot de haven, omdat dat niet overal nodig was. Zelfs aan de afbakening van het gebied is er veel veranderd. We zijn ons bewust van de uitdaging, er worden ook andere activiteiten georganiseerd in de haven. We werken er aan door en ik hoop dat we dat moeilijk dossier nog kunnen oplossen.'

 • Simon Demeulemeester

  'De wet-Major moet niet afgeschaft worden.'

  'Een debat over havenarbeid kan niet zonder de wet-Major te betrekken. Hoe staat het met de uitvoering van het engagement in het regeerakkoord om de havenarbeid te moderniseren?'

  Monica De Coninck (SP.A) benadrukt dat de codex aan de wet-Major moet geactualiseerd worden, en dat dat permanent gebeurd. 'De wet-Major moet niet afgeschaft worden.'

 • Simon Demeulemeester

  Schiltz vraagt modernisering havenarbeid

  Willem-Frederik Schiltz (Open VLD) zegt dat de havens een omzet van 16 miljard euro genereren in België. 'In ons regeerakkoord staat dat bekeken zal worden hoe havenarbeid gemoderniseerd kan worden. De wet-Major is nooit ingrijpend veranderd.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo heeft 'zwak voor pandaberen'

  Di Rupo zegt zich erover te verbazen dat er partijen zijn 'die zeggen op te komen voor de ondernemers' maar wel sneren naar de kwestie over de pandas, aangezien het afblazen van die komst slecht zou geweest zijn voor de banden met China en de pandas een groot economisch voordeel zullen hebben.'

  Hij eindigt met de zeggen dat hij een zwak heeft voor pandas en repliceert nog eens op Louis dat hij zich ook het lot van de bijen op ons platteland aantrekt.

Onze partners