Live Herlees: Kamer: 'Wie deal tussen bpost en Post NL torpedeert, doet aan economische sabotage'

02/06/16 om 11:00 - Bijgewerkt om 16:58

Eerder deze week voerden de vakbonden opnieuw actie tegen het beleid van de federale regering. Het sociaal protest kwam ook aan bod in het vragenuurtje. Verder was er ook aandacht voor de toekomst van bpost en een mogelijke gedeeltelijke privatisering van de NMBS. Herlees hier het debat.

Herlees: Kamer: 'Wie deal tussen bpost en Post NL torpedeert, doet aan economische sabotage'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Einde vragenuurtje

  Alle actuele vragen zijn gesteld.

 • Jan Herregods

  'Wil deze regering de NMBS privatiseren?'

  David Geerts (SP.A) heeft een vraag voor minister van Mobiliteit Francois Bellot (MR) over een mogelijke gedeeltelijke privatisering van de NMBS.

  'De mensen vragen duidelijkheid. Waar gaat de regering besparen. Welke gevolgen zal dat hebben voor de stiptheid en de veiligheid.'

  'Dat zijn vragen die private investeerders ook zullen stellen.'

  'Hebt u een mandaat gekregen van de regering om te praten over privatisering. Is dit een regeringstandpunt?'

  Bellot: 'De regering heeft de ambitie om van de NMBS een performant bedrijf te maken. Ik denk aan stiptheid en comfort, en het aantrekken van nieuwe reizigers en het stabiliseren van de schuld. De regering bereidt de toekomst voor.'

  'Het is de opdracht om de NMBS voor te bereiden op een geliberaliseerde spoormarkt.'

  'We zullen erin slagen om van de NMBS een sterke actor te maken in het Europese spoorgebeuren en zo een sterke toekomst van het bedrijf te garanderen.'

 • Jan Herregods

  Kritische vraag van Eric Van Rompuy voor Johan Van Overtveldt

  Eric Van Rompuy (CD&V) heeft een vraag voor minister van Financiën Johan Van Overtveldt over de evolutie van de belastinginkomsten.

  'Er is een achteruitgang met nagenoeg 3%. In de begrotingscontrole is een groei ingeschreven van 3%.'

  'Uit de eerste gegevens blijkt dat de aanslagen duidelijke effecten hebben op onze belastingsinkomsten. We zijn 500 à 600 miljoen euro uit koers geslagen.'

  'Er moet klaarheid komen over deze cijfers. Anders geeft dat problemen voor de begrotingscontrole die we over een maand moeten doen.'

  Voor zijn kritische vraag krijgt van Rompuy applaus van de oppositie.

  Johan Van Overtveldt: 'In algemene termen merken we inderdaad de effecten van de aanslagen.'

  Hij legt uit hoe de cijfers verlopen zijn voor de btw en de voorafbetalingen.

  Wat betreft de opvolging van de taxshift: We zijn binnen de regering overeengekomen om een monitoring te installeren van de structurele hervormingen en dat moet op korte termijn in de praktijk gebracht worden.

  Respons Van Rompuy: 'We zullen er in de komende weken over moeten waken dat bij de begrotingscontrole de cijfers kloppen.'

 • Jan Herregods

  'Luistert regering naar de bezorgdheden van de cipiers?'

  Peter Vanvelthoven (SP.A) heeft een vraag voor minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de geplande acties van de magistraten tegen de besparingsmaatregelen.

  'Alle verenigingen hebben aangekondigd volgende week dinsdag actie te voeren. Ze willen niet meer loon of meer vakantiedagen. Ze maken zich zorgen of ze hun werk nog gaan kunnen uitvoeren.'

  'Als uw houding ook is dat het goed is om te luisteren maar nog beter om niet te plooien, dan vraag ik me af hoe dat gaat lopen.'

  Antwoord Koen Geens: 'Ik denk dat ik al langer naar de verenigingen geluisterd heb. Zij doen een oproep om meer begrip voor justitie.'

  'Er wordt hard gewerkt en ik respecteer de gerechtelijke macht volkomen.'

 • Jan Herregods

  De Croo: 'Uitspraken van Labille waren pure sabotage'

  Alexander De Croo: 'Bpost is een vloeiend bedrijf. Het is normaal dat de directie nadenkt over de toekomst, en dat zij bekijken hoe zij relevant kunnen blijven.'

  'Ik kan geen details geven over de deal, want er is geen akkoord. Het is de directie die heeft onderhandeld, niet de regering.'

  'Er zijn drie voorwaarden voor versterking: waarborgingen van verworven rechten. Wie daarover verwarring tracht te zaaien, doet aan desinformatie. Het moet een toekomstgericht project zijn, en er moet gezorgd worden voor een economische verankering.'

  'Ik ben verbaasd over de kritiek van de linkse oppositie. Want Paul Magnette heeft in 2013 nog verklaard heeft dat hij een deel van bpost eventueel wilde verkopen.'

  'Wat we kunnen missen is dat een gewezen minister toekomstprojecten voor dit land saboteert.'

  'Bpost zal een lijst maken van alle insiders die op de hoogte waren van de gesprekken. De FSMA zal beslissen wat daar verder mee gebeurt.'

 • Jan Herregods

  bpost: 'Regering wil privatiseren om te privatiseren'

  De volgende zeven vragen gaan over de toenadering tussen bpost en Post NL, en worden gesteld aan minister van Telecommunicatie en Post Alexander De Croo (Open VLD)

  Karine Lalieux (PS): 'De PS-fractie is niet gekant tegen verandering, maar wel op voorwaarde dat de post een overheidsbedrijf blijft. U wil privatiseren om te privatiseren.'

  Nele Lijnen (Open VLD): 'Dat een gewezen minister doelbewust informatie verspreidt om onrust te zaaien. Kan u meer informatie geven over de deal die is afgesprongen. En gaat bpost in de toekomst op zoek naar synergieën?'

  Marco Van Hees: (PVDA): 'Waar is de transparantie? De afgelopen jaren zijn bij de bpost al veel banen geschrapt. Waarom worden de werknemers niet betrokken bij dit soort transacties?'

  Barbara Pas (Vlaams Belang): 'Mijnheer Labille heeft in PS-traditie de deal zorgvuldig getorpedeerd. Dat is economische sabotage.'

  Peter Dedecker (N-VA): 'Bpost heeft een schitterend traject afgelegd. Daardoor kwam het dat bpost zijn Nederlandse buur wou overnemen, dat was een aantal jaren geleden nog omgekeerd. Dat zou een goede zaak geweest zijn voor ons de aandeelhouder, maar ook voor het personeel.'

  'Wat de PS hier doet, is oppositie voeren met de techniek van de verbrande aarde', verwijst Dedecker naar het lekken van het nieuws door Labille.

 • Jan Herregods

  Peeters tegen Hedebouw: 'U mag mensen niet misleiden'

  Volgende vraag is van Raoul Hedebouw (PVDA) over de band tussen lonen en productiviteit, en wordt gesteld aan minister van Werk Kris Peeters (CD&V).

  Hedebouw verwijst naar de zaak in een Gentse rechtbank over discriminatie van een oudere werknemer.

  'Werknemers moeten langer en langer werken, maar de patroon zegt: 'neen, u bent te oud.'

  'Ik dacht dat een minister zou zeggen, zo'n discriminatie kan niet. Maar u zegt dat de lonen verlaagd moeten worden met de productiviteit.'

  'Wat een oud idee. Dat deden we in de 19de eeuw.'

  Kris Peeters: 'Dit is een staaltje van mensen op het verkeerde been zetten. Dit is de zaken omdraaien en vragen stellen op een misleidende manier. Discriminatie op basis van leeftijd is niet toegelaten. Ik wil dat hier gerust herhalen. Gelukkig hebben we daarvoor een anitdiscriminatiewet. Ik hoop dat veel werkgevers dat goed in hun oren hebben geknoopt.'

  'In ons regeerakkoord staat dat we tot een nieuw loopbaanmodel willen komen, na overleg met de sociale partners. Dat is niet nieuw.'

 • Jan Herregods

  Dewael: 'Di Rupo heeft extreemlinks slapend rijk gemaakt'

  Ook Dewael pikt in zijn reactie nog eens in op de passage van Di Rupo vandaag.

  'Na de vorming van de regering loopt u na twee maanden voorop in het protest tegen de regering. En u excuseert u voor eigen beleid. In dat geval bent u het predikaat staatsman niet waardig.'

  'U hebt het bedje gespreid voor extreemlinks en maakt hen slapend rijk.'

  Laurette Onkelinx probeert Dewael voortdurend te onderbreken. Raoul Hedebouw en Marco Van Hees lachen vanop de PVDA-banken besmuikt om het hele schouwspel.

  'U bent hier niet in het Volkshuis, u bent hier in het parlement.'

 • Jan Herregods

  Di Rupo: 'Samen streven naar sereniteit'

  De respons van Di Rupo: 'De cijfers die u geeft hebben we gehoord, maar de economische groei is lager dan het gemiddelde in de eurozone.'

  'Het vreemd om u te horen oproepen tot sereniteit, maar geen stappen in die richting zet. We verwachten concrete handelingen.'

  'We moeten terugkeren naar kalmte. U moet uw functie van premier echt waarnemen en niet de betwistingen versterken. We moeten samen streven naar sereniteit.'

 • Jan Herregods

  Michel vol vuur over de gecreëerde jobs

  Premier Charles Michel beantwoordt de vragen:

  'De hervormingen brengen voor een deel van de mensen bezordheid met zich mee. Ik wil goed uitleggen wat de bedoeling is van deze regering.'

  'Wij erkennen dat iedereen het recht heeft om te staken, maar nu worden we geconfronteerd met misbruiken.'

  'Wanneer een kabinet kort en klein wordt geslagen, dan moet wie daar verantwoordelijk voor is, daar ook verantwoordelijk voor gesteld worden.'

  'Men kan niet akkoord zijn over de strategie van of middelen voor een beleid. Maar we moeten wel rekening houden met dezelfde realiteit.'

  'Het aantal faillissementen is gedaald, dat kan niemand ontkennen.'

  Charles Michel spreekt vol vuur wanneer hij het heeft over het aantal gecreëerde banen. '65.000 jobs. Wie dat tegenspreekt, doet aan desinformatie.'

  'Vanavond praat Kris Peeters met de vakbonden over de modernisering van onze arbeidsmarkt. Wij zijn bereid om naar de sociale partners te luisteren. Dit is respect voor zowel de parlementaire als de sociale democratie.'

  'We zijn gemotiveerd en gemobiliseerd om de hervormingen verder door te voeren. Deze regering heeft een richting gekozen en neemt beslissingen om jobs te creëren.'

 • Jan Herregods

  Hedebouw: 'U kan de bevolking niet overtuigen van ouderwetse ideeën'

  Meyrem Almaci (Groen): 'De bevolking heeft genoeg van de verwijten en de wilde stakingen en de aanvallen op het middenveld.'

  'Ik ben niet in de politiek gegaan om hier elke week een showke op te voeren.'

  'Ik mis de zin voor een eerbaar compromis, zonder een ander de grond in te boren. Zowel bij de politici als bij de vertegenwoordigers bij de bonden.'

  'Dit is een heilloos opbod waarin enkel de sterkste wint. We moeten loskomen van partij en parlement om de sereniteit te herstellen.'

  Raoul Hedebouw (PVDA): 'U slaagt er niet in om de bevolking te overtuigen van de positieve gevolgen van uw 19de-eeuwse ideeën.'

  Hij verwijst naar een peiling, maar maakt een rekenfoutje, waardoor de meerderheid luid begint te lachen.

  'Op alle maatregelen zeggen de mensen dat ze niet akkoord zijn. 60% van de mensen vinden dat u niet genoeg naar de werknemers luistert.'

  'U staat niet open voor overleg. Is er wel nog een plaats voor sociaal overleg in België?'

 • Jan Herregods

  De Roover: 'Di Rupo voert uitstekende propaganda voor deze regering'

  Denis Ducarme (MR) veroordeelde de verregaande vakbondsacties van de vorige dagen.

  'Ik vraag dat dit geweld niet onbestraft blijft.'

  Catherine Fonck (cdH): 'Ik wil de woordvoerder zijn van een stille meerderheid van burgers die slachtoffer zijn van de situatie. Die willen dat de dialoog hervat wordt om dit land opnieuw te laten werken.'

  Peter De Roover (N-VA): 'Een betere propaganda voor de regering dan de tussenkomst van Di Rupo kan ik me nauwelijks voorstellen.'

  'Hij heeft een beeld geschetst waar deze regering tegenin wil gaan. En als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen.'

  'De PS heeft zich de afgelopen maanden gespecialiseerd in desinformatie van de publieke opinie. En zelf in dit halfrond wordt de indruk gewekt dat zij samen met extreem links een front vorm tegen deze regering.'

  De Roover benadrukt het stijgend aantal jobs in de privésector als belangrijkste verwezenlijking van de regering.

 • Jan Herregods

  Dewael: 'Niet plooien, maar doorgaan met de hervormingen'

  Patrick Dewael (Open VLD) over het feit dat deze regering geen meerderheid heeft aan Franse kant. 'Dat was in de vorige regering geen probleem voor PS.'

  'Niet de regering heeft een probleem. Momenteel is er een probleem bij het sociaal overleg bij het nakomen van afspraken.'

  'Momenteel is er een staking aan de gang met een politiek doel.'

  Dewael haalt uit naar de linkse oppositie die eerst de vakbonden steunt, maar nu acties veroordeelt. 'Als de socialistische partijen zien dat de syndicale acties wansmakelijk worden, dan probeert men er afstand van te nemen.'

  'Niet plooien, maar doorgaan met de hervormingen', roept Dewael de premier op.

  Servais Verherstraeten (CD&V): 'Het overgrote deel van de mensen heeft niet gestaakt. We zijn hen daar zeer dankbaar voor.'

  'Het is menselijk om verworven rechten te willen behouden,maar de realiteit verandert. Sommigen willen van de onzekerheid vandaag misbruik maken om te polariseren.'

  Verherstraeten looft het werk van Kris Peeters. 'Op die weg moeten we voortgaan.'

 • Jan Herregods

  Di Rupo tot Michel: 'U moet meer actief zijn in oplossen van conflicten'

  Jean-Marc Nollet (Ecolo): 'Welke voorstellen zal u formuleren om uit de crisis te raken?' De burgers hebben recht op een duidelijke strategie om uit de crisis te raken.

  Elio Di Rupo: 'Tot voor kort was ons land erin geslaagd om door de economische crisis te komen, en de koopkracht van de burgers te beschermen.'

  'Ik verooreerdeel alle buitensporige acties van vandaag die de mensen treffen.'

  'Samen moeten we aan de wereld tonen dat het Belgisch model erin geslaagd is om groepen bij elkaar te brengen. De kaart van het compromis trekken, is geen teken van zwakheid.'

  'U moet uw rol spelen, en meer actief zijn in het oplossen van de conflicten.'

  Het is de eerste keer dat Di Rupo in de plenaire een vraag steld aan zijn opvolger Charles Michel.

 • Jan Herregods

  Vergadering geopend

  Kamervoorzitter Siegfried Bracke opent de vergadering.

  Eerst op het programma: een lange lijst vragen over het sociaal klimaat en de stakingen.

  Opvallend: voor de PS zal ex-premier Elio Di Rupo een vraag stellen aan premier Charles Michel.

 • Jan Herregods

  Bogaert: 'De tijd van de vrijblijvende dialoog met de islam is voorbij'

  In de regering-Di Rupo was Hendrik Bogaert (CD&V) staatssecretaris, vandaag is hij Kamerlid voor zijn partij. Bogaert laat het niet aan zijn hart komen: hij is actief op sociale media, zij het vaak met standpunten die meer aansluiten bij die van Bart De Wever (N-VA) dan bij die van zijn eigen partijvoorzitter Wouter Beke. 'De CD&V is 'het menselijke gelaat' van deze coalitie, de N-VA de partij van 'de modernisering'. Ik heb me nooit kunnen verzoenen met die rolverdeling', zegt hij deze week in Knack.

  Lees hier het volledige interview.

  Hendrik Bogaert (CD&V)

  Hendrik Bogaert (CD&V) © Maroesjka Lavigne

 • Jan Herregods

  Tobback: 'Dat Charles Michel dit soort regering wil leiden, is een schande'

  'Wat er nu allemaal gebeurt, dat houd je toch niet voor mogelijk', zegt de Leuvense burgemeester en SP.A-boegbeeld Louis Tobback deze week in Knack. 'En als de Waalse en Vlaamse vakbonden het niet met elkaar eens zijn, is de N-VA inderdaad de lachende derde.'

  Lees hier het volledige interview.

 • Jan Herregods

  De Croo: 'NMBS deels privatiseren'

  Eerder deze week opperde Alexander De Croo de mogelijkheid om de NMBS deels te privatiseren. De liberale vicepremier stelt voor om een privépartner te laten toetreden tot het kapitaal van de NMBS. Dat zou het bedrijf volgens hem performanter en klantgerichter maken.

 • Jan Herregods

  Terugblik: acties van ACOD + reactie Charles Michel

  Chris Reniers, topvrouw van de socialistische overheidsvakbond ACOD, spreekt tegen dat de koopkracht van de werkende Vlaming erop vooruitgaat onder de regering-Michel, zoals werkgeversorganisatie Voka beweert. 'Het beleid moet anders en wij zijn van plan om die nagel te blijven slaan'.

  De ACOD voerde deze week actie tegen het regeringsbeleid.

  Reniers zat dinsdag ook in 'De Meulemeester in Debat' tegenover Peter De Roover: 'Het is moeilijk uit te leggen dat er nu actie gevoerd wordt voor meer comfort voor de NMBS-reiziger', vindt de N-VA-fractieleider.

  Premier Charles Michel heeft dinsdagavond met een persbericht gereageerd op de sociale acties. 'Niet hervormen, betekent verarmen.' Hij benadrukte ook dat het stakingsrecht niet absoluut is. 'Aan het werk', klonk het bij de premier.

 • Jan Herregods

  Welkom

  Het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer gaat om 14u15 van start. Welkom.

Onze partners