Live HERLEES: Kamer keurt wetsvoorstel dubbele namen goed na uren welles-nietesdebat

20/03/14 om 15:01 - Bijgewerkt om 21:12

De Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel rond de dubbele naamgeving. Dat ging gepaard met felle en luidruchtige discussies. 'Het dossier dubbele namen verdient een sereen debat, maar is verrot'

HERLEES: Kamer keurt wetsvoorstel dubbele namen goed na uren welles-nietesdebat

© BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Kamer keurt wetsvoorstel dubbele namen goed na uren welles-nietesdebat

  De plenaire Kamer heeft donderdag het wetsontwerp goedgekeurd waardoor ouders hun kinderen de naam van de vader, die van de moeder of een combinatie van beide kunnen geven, maar waarbij de naam van de vader automatisch wordt toegekend als de ouders het onderling niet eens raken. De tekst kreeg 71 stemmen voor, 50 tegen en 8 onthoudingen.

  Het ontwerp kreeg de steun van PS, MR, Open Vld, sp.a en Ecolo-Groen. De tegenstemmen kwamen van N-VA, Vlaams Belang, CD&V, FDF, Laurent Louis en Alexandra Colen, terwijl het cdH zich onthield. Wel stemde binnen de MR François-Xavier de Donnéa tegen, terwijl Jacqueline Galant zich onthield. Bij het cdH waren er tegenstemmen van Josy Arens en Joseph George.

  Wij sluiten hierbij de liveblog af. Bedankt om bij ons te volgen. Nog een fijne avond!

  Na de commissie Justitie woensdag besprak de plenaire Kamer donderdagavond het geamendeerd wetsontwerp dat ouders keuzevrijheid moet bieden bij de keuze van de naam van hun kind, maar waarbij de naam van de vader automatisch wordt toegekend indien de ouders het onderling niet eens raken. Het eerste uur van het debat bracht vooral een steekspel tussen CD&V en Open Vld.

  Het debat heeft een bedenkelijke voorgeschiedenis, met de goedkeuring in commissie omdat fractieleider Raf Terwingen (CD&V) tijdens de stemming op de gang aan het telefoneren was en de tegenstanders dus één stem tekort kwamen. Aan de VRT verklaarde Terwingen donderdag dat hij zich gepakt voelde door Open Vld. "Ik werd naar buiten geroepen door Open Vld". "Ik kan in de spiegel kijken", reageerde Carina Van Cauter (Open Vld) donderdag in plenaire. Mijnheer Terwingen heeft gisteren effectief deelgenomen aan meerderheidsoverleg binnen het tijdsbestek dat door commissievoorzitster Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) was opgelegd. Iedereen was op tijd terug de zaal binnen. Ik heb nog een verlenging van de schorsing van de zitting gevraagd, maar werd daar niet bij gesteund door collega Sonja Becq (CD&V)", stelde Van Cauter. Terwingen bleef overigens afwezig tijdens de plenaire discussie. Voordien was nog een discussie ontstaan over welke tekst nu het meest de discriminatie van de vrouw uit het leven helpt. Becq verweet de voorstanders van het ontwerp dat nu op tafel ligt, een vetorecht voor de man laat bestaan. "Hou alstublief op te zeggen dat hier een grote stap wordt gezet in het wegwerken van de discriminatie van de vrouw", aldus Becq.

  Op aandringen van de liberale fractie lichtte het CD&V-Kamerlid toe welk systeem de voorkeur van haar partij geniet: de dubbele naam met vooraan die van de man als uitgangspunt, met de mogelijkheid om bij consensus de naam van de vader alleen te kiezen. "Niet alleen de naam van de mama dus?", reageerde Rutten. "Dat is discriminatie, nog meer dan de regeling van vandaag". Rutten kreeg bijval van Eva Brems (Groen). "Stop met te doen alsof u de verdediger bent van het non-discriminatieprincipe", wierp ze Becq voor de voeten. Uit de verdere tussenkomsten bleek niet dat de ene partij de andere had overtuigd. Meyrem Almaci (Groen) citeerde nadien gretig uit het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat aanleiding heeft gegeven tot de discussie. Haar conclusie was dat je als land geen voorkeur mag opleggen bij de naamkeuze. Het voorstel dat op tafel ligt, doet dat in de uitzondering. Dat van CD&V in het principe, stelde Almaci. Niettemin zal ze het ontwerp steunen. "Zelfs al is het onvolmaakt, het fundamentele principe is onze steun waard", zei ze. Opvallend was dat Almaci nog uithaalde naar het standpunt van N-VA. Het Groen-Kamerlid herinnerde eraan dat N-VA-senator Inge Faes exact hetzelfde voorstel heeft ingediend als hetgeen nu op tafel ligt en dat Kamerlid Daphné Dumery tijdens de besprekingen in de commissie had verklaard het eens te zijn met het ontwerp. "De bochten van N-VA zijn niet te tellen. Il faut le faire", klonk het. Fractieleider Jan Jambon (N-VA) reageerde dat er twee aspecten aan een wet zijn: "Een wet heeft een boodschap en hij moet uitvoerbaar zijn. Wij gaan akkoord met het principe, maar zo'n krakkemikkige wet willen we niet op ons geweten".

 • Simon Demeulemeester

  Lange tussenkomst Almaci

  Na een lange tussenkomst van Meyrem Almaci (Groen-Ecolo), komt ook nog FDF-voorzitter Olivier Maingain aan het woord voor de stemming.

  Almaci had onder mee te zeggen dat België met haar huidige wetgeving stilaan de uitzondering wordt in Europa.

 • Simon Demeulemeester

  Becq: 'Ik durfde niet naar buiten gaan, omdat dan CD&V helemaal afwezig zou geweest zijn.'

  Carina Van Cauter (Open VLD) zegt dat het wetsvoorstel rond de dubbele achternamen niet het belangrijkste is van deze legislatuur. 'Toch is het belangrijk. De afgelopen jaren hebben alle partijen voorstellen ingediend om de wetgeving aan te passen.'

  'Vandaag voorzien wij voor jonge ouders, zoals in alle Europese landen, de mogelijkheid om zowel de naam van mama en papa als de dubbele naam te geven.'

  'Wanneer ouders om een of andere reden geen keuze willen maken, en kiezen voor de traditie, dan kan dat.'

  'Tot slot nog dit, de waarheid heeft ook zijn rechten. Het is jammer dat collega Raf Terwingen (fractieleider CD&V, red.) weer niet aanwezig is. Ik kan in de spiegel kijken. Gisteren hebben we gestemd in een tijdsbestek ons opgelegd door de commissievoorzitter. Ik heb de stemming tien minuten laten uitstellen, en ik werd daarin niet gesteund door mevrouw Becq.'

  CD&V protesteert. Becq: 'Ik dacht dat uw partijvoorzitster een sereen debat vroeg. U begint opnieuw de hele polemiek. Er was inderdaad grote chaos, van zodra duidelijk was dat N-VA tegen zou stemmen.'

  Van Cauter onderbreekt: 'Hebt u de schorsing gevraagd, ja of neen?'

  Becq: 'Ik durfde niet naar buiten gaan, omdat dan CD&V helemaal afwezig zou geweest zijn.'

  Van Cauter: 'Als ik lees dat wij CD&V verschalkt zouden hebben, dan heb ik het recht om te zeggen hoe het daadwerkelijk is gegaan.'

 • Simon Demeulemeester

  'Naam moeder is nooit optie in dit voorstel'

  Becq repliceert dat in het voorstel van CD&V bij conflict altijd de naam van vader en moeder wordt doorgegeven. Maar in het voorstel dat ter stemming voorligt 'nooit de naam van de moeder' een optie is.

 • Simon Demeulemeester

  'Uitzondering zal toets Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet doorstaan'

  Almaci zegt te geloven dat de uitzondering in dit wetsvoorstel de toets van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens niet zal doorstaan.

 • Simon Demeulemeester

  'Hadden jullie het voorstel gewoon gelaten wat het was, dan hadden we deze discussie niet.'

  Almaci: 'Dit begint op de discussie over het geslacht van de engelen te lijken. Hadden jullie het voorstel gewoon gelaten wat het was, dan hadden we deze discussie niet.'

  'Wij hebben na een hele vaudeville een situatie gekregen waarbij 4 keuzes mogelijk zijn, en bij uitzondering een dubbele achternaam. Dat is teruggedraaid. Nu zijn er 4 mogelijkehden en bij uitzondering enkel de naam van de vader bij voorrecht.'

 • Simon Demeulemeester

  Vanackere: 'In CD&V-voorstel is naam vrouw altijd optie'

  Vanackere bepleit dat in het voorstel van CD&V 'altijd de naam van de vrouw een optie is.' Ongeloof bij de andere partijen, applaus van CD&V.

 • Simon Demeulemeester

  'Ik hou me bezig met fundamentele mensenrechten en ik zeg u: dit is discriminatie'

  Brems: 'Ik hou me bezig met fundamentele mensenrechten en ik zeg u: dit is discriminatie. Je kan niet kiezen voor de naam van de moeder.' Luid applaus van Groen en Open VLD.

  Steven Vanackere komt tussen: 'Het is blijkbaar moeilijk naar elkaar te luisteren. In ons voorstel zal in geval van onenigheid, gekeken worden naar wat Europa vraagt: de terechte plaats van de vrouw erkennen.'

 • Simon Demeulemeester

  André Flahaut windt zich op: 'Zijn jullie niet capabel om naar elkaar te luisteren. Dit is surrealistisch.'

  Kamervoorzitter André Flahaut windt zich op: 'Zijn jullie niet capabel om naar elkaar te luisteren. Dit is surrealistisch.'

 • Simon Demeulemeester

  Welles-nietes-discussie

  Groen-Kamerlid Eva Brems: 'Het is niet te geloven: u beperkt de discriminatie niet tot de uitzondering - waarbij koppels niet overeenkomen -, maar u trekt dat door tot de algemene regeling. Er is keuze tussen de dubbele naam of die van de vader.'

  CD&V protesteert luid. Becq: 'Dat is niet correct. De dubbele naam, tenzij men akkoord gaat met de naam van de vader.'

 • Simon Demeulemeester

  'Discriminatie is de fond van uw betoog'

  'Discriminatie is de fond van uw betoog. Uw voorstel discrimineert nog meer dan de wet zoals die vandaag bestaat,' sneert Rutten naar Becq.

 • Simon Demeulemeester

  Rutten: 'Rustig, rustig, rustig... Ik kom ertoe...'

  'U heeft niet goed geluisterd!' zegt Becq, onder luid protest van haar CD&V-fractie tegen Rutten.

  Rutten: 'Rustig, rustig, rustig... Ik kom ertoe...'

 • Simon Demeulemeester

  'Dossier dubbele namen verdient sereen debat, maar is verrot'

  Meyrem Almaci (Groen) komt tussen: 'Dit dossier verdiende een sereen debat, want de tijd is rijp. Maar het is verrot geraakt.'

  Ze heeft een vraag over de 'grond van de zaak'. 'De vraag is natuurlijk wat we in de tweede generatie doen? Welke naam wordt dan gekozen? De eerste naam van de dubbele naam, begrijp ik? Dus de naam van de vader. We erkennen dus een generatie de positie van de moeder, daarna is die weer weg. Heb ik goed begrepen dat dat de basisstelling is van CD&V?'

 • Simon Demeulemeester

  Rutten: 'Als het testosteron geluwd is, kunnen we misschien verder gaan.'

  Becq staat uitvoerig stil bij de mogelijkheden die de nieuwe wet omtrent de naamgeving schept. Ze diept enkele combinaties op met namen van liberale parlementsleden.

  Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten oogst - wellicht ongewild - een stormachtig applaus van CD&V en N-VA door Becq te onderbreken met 'Ik heb aandachtig geluisterd, maar ben gaandeweg de aandacht verloren.'

  Ze herpakt zich door snedig te repliceren: 'Als het testosteron geluwd is, kunnen we misschien verder gaan.'

  'U kan dit zo belachelijk maken als u wil, maar dit is een klap in het gezicht van wie geen boodschap heeft aan het paternalisme.'

 • Simon Demeulemeester

  'Een naam schept een band'

  De fracties komen allemaal nog eens terug op hun standpunten inzake het wetgeving inzake de dubbele namen.

  'Inderdaad, de mensen vragen zich af waar we mee bezig zijn. Maar dit weekt veel commotie los. Een naam schept een band,' zegt Sonja Becq (CD&V).

 • Simon Demeulemeester

  'Temperatuur is in dossier dubbele namen onder vriespunt gezakt en dat doet vragen rijzen'

  Degroote: 'De temperatuur is in dit dossier (de dubbele naamgeving, red.) tot onder het vriespunt gezakt. En dat doet toch vragen rijzen.'

 • Simon Demeulemeester

  Stemming dubbele namen

  Rapporteur Koenraad Degroote (N-VA) brengt verslag uit van de totstandkoming van het wetsvoorstel over de dubbele naamgeving.

 • Simon Demeulemeester

  Wetsvoorstellen ter stemming, blikvanger: dubbele namen

  Kamervoorzitter Flahaut opent de stemming over een reeks wetsvoorstellen. Opvallend wetsvoorstel is dat over de dubbele namen, waarover gisteren in de Commissie Justitie flink werd geruziëd tussen regeringspartijen Open VLD en CD&V.

 • Simon Demeulemeester

  Hulde aan generaal Jockin

  Kamervoorzitter André Flahaut (PS) heropent de plenaire met een hulde aan generaal Jockin - die met pensioen gaat.

  Hij was onder meer militair vertegenwoordiger bij de NAVO voor België. Hij was ook verantwoordelijk voor de beveiliging van het parlement. 'Hij slaagde erin de dienst veiligheid dermate te organiseren dat privatisering vermeden werd,' aldus Flahaut.

  Als Flahaut een persoonlijke weg inslaat bij zijn hulde ('Hij helpt zijn zonen hun huizen te renoveren') klinkt gelach op uit de Kamer. De generaal krijgt applaus van bijna alle Kamerleden. Onder meer Filip De Man (VB), Laurent Louis (Onafhankelijk) en Bruno Tuybens (SP.A) applaudiseren niet.

 • Simon Demeulemeester

  Plenaire wordt verder gezet

  Na een onderbreking gaat de plenaire verder. De bel luidt: de Kamerleden komen weer binnen.

Onze partners