Live Herlees: Homans: 'Geen kwestie van middelen, maar van prioriteiten'

14/01/15 om 09:30 - Bijgewerkt om 17:11

Concensus in het Vlaams Parlement over het feit dat radicalisering moet worden aangepakt. Maar, 'scholen en welzijnswerkers moeten de nodige middelen krijgen', zeggen SP.A en Groen. Liesbeth Homans reageert dat het 'geen kwestie van middelen, maar van prioriteiten' is.

Herlees: Homans: 'Geen kwestie van middelen, maar van prioriteiten'

© Belga

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Het actualiteitsdebat over de aanpak van radicalisering is beëindigd. Bedankt voor het volgen, tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  Tom Van Grieken: 'Halt toeroepen aan massamigratie uit moslimlanden'

  Tom Van Grieken (Vlaams Belang): 'Er moet een halt worden toegeroepen aan de massa-immigratie uit moslimlanden. Er moet worden ingezet op preventie en er moet geluisterd worden naar mensen die bij hun burgemeester extremisme aankaarten.'

 • Wided Bouchrika

  Diependaele: 'Inzetten tegen ronselaars'

  Diependaele: 'Het profiel van een geradicaliseerde bestaat inderdaad niet. We moeten inzetten op de voedingsbodem van radicalisering. De ronselaars die de islam verkeerd uitleggen en verkeerd weergeven. We moeten werken aan een tegendiscours.'

 • Wided Bouchrika

  Diependaele: 'We moeten de stilzwijgende meerderheid betrekken'

  Matthias Diependaele (N-VA): 'Er is, net zoals mevrouw Sminate al zei, inderdaad een wij-zij-scheiding: wij die de samenleving steunen, zij die dat gewelddadig ondermijnen. Maar het gaat om een kleine groep. Als je alle meest gewelddadige momenten uit de geschiedenis oplijst, zijn dat altijd minderheden geweest. Ja we moeten werken aan gemeenschapsvorming, maar ook oog hebben voor die minderheid. En vooral de stilzwijgende meerderheid betrekken.'

 • Wided Bouchrika

  'Politieke keuzes herbekijken'

  Meuleman: 'We moeten dat verbindende verhaal brengen en de nodige middelen bieden. We moeten politieke keuzes onder de loep nemen en zo nodig herbekijken.'

 • Wided Bouchrika

  'Meer jeugdwerkers nodig om jongeren uit isolement te halen'

  'We moeten inzetten op bijzondere jeugdzorg. Zij moeten de dossiers met de nodige expertise kunnen opvolgen, vorming en ondersteuning kunnen bieden', zegt Meuleman. 'Ze willen hun verantwoordelijkheid opnemen, maar er zijn meer jeugdwerkers nodig om de jongeren uit het isolement te halen.'

 • Wided Bouchrika

  'Dialoog werkt'

  Meuleman: 'Dialoog werkt. Een vak levensbeschouwing, burgerschap,dat jongeren helpt over die zaken na te denken, is een goede stap om die jongeren te verbinden. Verbinden is waar we aan moeten werken.'

 • Wided Bouchrika

  Meuleman: 'Empathie verbindt'

  Meuleman: 'De politieke posities zijn naar elkaar toegegroeid en dat is een goede zaak. We beseffen onze verantwoordelijkheid. Empathie is sterk en dat is wat verbindt. Maar dat moet ook uitmonden in een beleid waarbij intensief en gecoördineerd samen wordt gewerkt. Tegen zo'n dreiging moeten we de krachten bundelen.'

 • Wided Bouchrika

  Annouri: 'gebeurtenissen hebben kans geboden'

  Annouri: 'Na de gruwelijke gebeurtenissen zitten we met een kans om de knoop die na 11 september ontstond, te ontwarren.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Niet afkomst, maar toekomst is van belang'

  Sminate: 'Kunnen niet alles verwachten van onderwijs, maar we moeten beseffen dat iedereen mee moet in het verhaal. Vlaanderen moet zijn bevoegdheden maximaal gebruiken. Alleen samen kunnen we hier uitkomen. We moeten samen een Vlaamse gemeenschap vormen. Niet de afkomst is van belang, maar de toekomst. En dat zal een gedeelde toekomst zijn.'

 • Wided Bouchrika

  'Tussenpersoon die taal van jongeren en echte Koran spreekt'

  Sminate: 'Er is nood aan een tussenpersoon. Maar de imam blijkt vaak te ver van de leefwereld van jongeren te staan. Er is een sleutelfiguur nodig die de taal van die jongeren spreekt en de taal van de echte koran, niet de versie die op het internet en sociale media te vinden is en die misbruikt wordt om dit goed te praten.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Nood aan laagdrempelige instanties voor ouders'

  'Vlaanderen zal geen mirakeloplossing kunnen bieden', geeft Sminate toe. 'Maar we kunnen over de grens op zoek naar oplossingen. In Nederland ontstond een proefproject uit de moslimgemeenschap zelf, om ouders te steunen en zo een antwoord te bieden op radicalisering. Er is nood aan een laagdrempelige instelling waar ouders, eerstelijnswerkers terechtkunnen, want de stap naar de politie blijkt al te vaak een te grote drempel.'

 • Wided Bouchrika

  'Gaat vaak om mensen uit betere kringen'

  'Als we beter naar die extremistische groep kijken, zien we dat het niet altijd om een probleem van achtergesteldheid gaat', vervolgt Sminate. 'Het gaat vaak om bekeerlingen, om mensen uit betere kringen die wel degelijk kansen gekregen hebben. Mensen die religie misbruiken en politiek instrumentaliseren om tot een gewelddadige ideologie te komen.'

 • Wided Bouchrika

  'Geen excuus voor extremisme, Vlaanderen biedt kansen'

  'Maar er is geen excuus voor extremisme vandaag', vindt Sminate. 'Ik geloof niet dat we nieuwkomers te weinig kansen bieden. Vlaanderen is een van de zeldzame plaatsen in de wereld waar zo veel kansen worden geboden, ik zie veel nieuwkomers daar fantastische dingen mee doen.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Oorzaak aanpakken'

  Sminate: 'We moeten een succesvol antwoord bieden, de oorzaak aanpakken. Het klopt dat er veel te hoge werkloosheid is bij allochtonen. Ik herinner daarbij graag aan de oproep van de minister-president aan de Vlaamse werkgevers.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Veiligheidsaspect zorgt voor meeste onrust'

  Sminate: 'Het veiligheidsaspect zorgt voor de meeste onrust. De federale regering heeft al een reeks maatregelen gepland, deradicalisering staat hoog op agenda, het is zelfs een prioriteit in het federaal regeerakkoord. De ambitie van de minister van Binnenlandse Zaken (Jan Jambon, N-VA) is repressie en detectie en preventie. Een geïntegreerde aanpak moet de beleidsniveaus overbruggen.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Syriëstrijders zijn symptoom van dieper probleem'

  'Die 350 Syriëstrijders zijn een symptoom van een groter, dieper probleem', meent Sminate. 'Er is een passieve onderstroom van mensen die sympathie hebben voor gewelddadig extremisme. Mensen onder de radar. We moeten inzetten op detectie: waar zijn die broeihaarden, wie heeft sympathie voor. We moeten het probleem bij kern aanpakken.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'probleem is dat deel bevolking niet mee is geëvolueerd'

  Sminate: 'Het probleem is dat een deel van de bevolking niet mee is geëvolueerd met die waarden (vrije meningsuiting, meer gelijkheid tussen man en vrouw, ...). Ik wil duidelijk onderstrepen dat we enkel een probleem hebben met zij die hun religie verkeerd interpreteren en zelfs misbruiken, die geweld gebruiken in naam van hun geloof. We mogen niet afdingen op onze fundamentele rechten en vrijheden.'

 • Wided Bouchrika

  Sminate: 'Ik ben niet Charlie of Ahmed'

  Nadia Sminate (N-VA): 'Ik sta hier vandaag omdat ik niet anders kan. Ik ben niet Charlie of Ahmed. Ik wil niet spreken in naam van alle moslims of alle burgers met een migratieachtergrond. Ik wil hier als politica de vinger op de wonde leggen.'

 • Wided Bouchrika

  Crevits: 'samen initiatieven nemen'

Onze partners