Live Herlees: Groen vraagt onderzoekscommissie naar partijdigheid bij Uplace: 'Onverantwoord project'

11/03/15 om 09:01 - Bijgewerkt om 17:46

De Vlaamse regering wordt ondervraagd over mobiele trajectcontroles, de afschaffing van belbussen van De Lijn, de dagprijzen voor rusthuizen en de activering van bruggepensioneerden (SWT's). Tot slot vraagt Groen - na het wijzen op geknoei bij Oosterweel - een onderzoekscommissie over partijdigheid bij Uplace.

Herlees: Groen vraagt onderzoekscommissie naar partijdigheid bij Uplace: 'Onverantwoord project'

© .

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Einde live, bedankt voor het volgen.

 • Wided Bouchrika

  'Zwijgen is instemmen?'

 • Wided Bouchrika

  SP.A: 'Motie gaat over procedure, twijfel moet worden weggenomen'

  Katia Segers (SP.A): 'Voor wie de motie heeft gelezen, kan de conclusie alleen maar zijn dat er steun aan gegeven moet worden. Hoeveel meer argumenten hebben we nodig om te beslissen dat het voor iedereen een goede zaak zou zijn? Deze motie gaat over de procedure. Het is voor ons belangrijk dat elke twijfel, elke zweem van partijdigheid wordt weggenomen. Iedereen die recht in zijn schoenen staat, moet dit mee steunen.'

 • Wided Bouchrika

  'Spijtig dat geen debat wordt gevoerd'

  Sanctorum: 'Als de regering twijfel zaait, lijkt het mij noodzakelijk dat het parlement duidelijkheid vraagt. Het is nodig om klaarheid te scheppen. Ik vind het bijzonder spijtig, dat er geen poging ondernomen wordt om hier een fundamenteel debat over te voeren.'

 • Wided Bouchrika

  'Regering heeft zelf twijfel gezaaid'

  'In elk geval heeft de regering zelf twijfel gezaaid. Aan de ene kant heb je minister Weyts, meneer Diependaele, Bart De Wever die vragen de afspraken na te leven. Ze hebben uitspraken gedaan over engagementen. Zij baseren zich echter op de eerste versie van de convenant. Dan heb je een andere groep (minister-president Bourgeois, minister Muyters, Bart Somers) die stelt dat die engagementen van tafel geveegd zijn.'

 • Wided Bouchrika

  'Partijdigheid is geen procedurefout'

  'De vierde kritiek: 'Er is een procedurefout gebeurd.' Zo eenvoudig is het niet. Partijdigheid kan geen procedurefout genoemd worden. Is deze regering neutraal in dit dossier? Of zorgt de convenant voor blijvende verbintenissen?'

 • Wided Bouchrika

  'Geen corruptie'

  'Nooit heb ik de term corruptie in de mond genomen', vervolgt Sanctorum (Groen). 'Dat is niet het onderwerp van de onderzoekscommissie. Het gaat over belangenvermenging, dat is niet hetzelfde als corruptie.'

 • Wided Bouchrika

  'Klaarheid in dossier voor iedereen van belang'

  'Het voorstel van een onderzoekscommissie zou een poging van de oppositie zijn om het project te kelderen. Het vermoeden van partijdigheid en belangenvermenging is voldoende breed, dat het voor iedereen van belang is dat er klaarheid komt in dit dossier. Iedereen die recht in zijn schoenen staat, zou dit moeten aanvaarden.'

 • Wided Bouchrika

  'In aangepast contract werd geen schadevergoeding voorzien'

  'De aanpassing van de convenant zelf is de beste illustratie. In het aangepaste contract werd opgenomen dat er geen schadevergoeding zou moeten betaald worden. Ik vind dat niet normaal. Ik vind dat een reden om een onderzoekscommissie in te stellen.'

 • Wided Bouchrika

  'Steun vanuit oppositie, maar ook meerderheid'

  'Er was meteen steun vanuit de hele oppositie. Maar er waren ook zeer genuanceerde reacties vanuit de meerderheid, waarvoor dank. Ik merk dus sympathie voor het voorstel.'

 • Wided Bouchrika

  'Kan niet zeggen dat er geen vuiltje aan de lucht is'

  'Wat met rechtszekerheid voor de jonge ondernemers?'

  'De inhoud van mijn motie gaat echter over de procedure. Een onderzoekscommissie is zowel belangrijk voor voorstanders als voor tegenstanders. Je kan niet zeggen dat er geen enkel vuiltje aan de lucht is.'

 • Wided Bouchrika

  Sanctorum over Uplace: 'Onverantwoord project in tijden van besparing'

  Hermes Sanctorum (Groen) snijdt het Uplace-debat aan: 'We vinden het onverantwoord om zo'n project toe te laten in tijden van besparing.'

 • Wided Bouchrika

  'Waar is uw plan?'

 • Wided Bouchrika

  Kherbache: 'Scherpere controle voelt aan als pestgedrag'

  Kherbache: 'De controles op de 58-plussers worden nu verscherpt. Ik begrijp dat die methode wordt aangevoeld als pestgedrag. Dat is niet efficiënt.'

 • Wided Bouchrika

  Muyters: 'En op jongeren, en op ouderen inzetten'

  Muyters: 'We hebben in Vlaanderen een traject van aangepast werken, aangepast activeren. We moeten een en-en-beleid voeren: én op de jongeren inzetten, én op de ouderen. Dat is de enige manier om de werkzaamheidsgraad naar die 66 procent te realiseren.'

 • Wided Bouchrika

  Muyters: 'Mensen moeten met zin naar hun werk willen'

  Muyters: 'We moeten gaan beseffen dat als we mensen langer aan het werk willen houden, dat in een job is die ze ook langer kunnen aanhouden. Mensen moeten met zin naar hun werk willen. Er zullen de komende tien jaar meer mensen de arbeidsmarkt verlaten dan dat erop komen, wat zo'n 300.000 plaatsen zou creëren.'

 • Wided Bouchrika

  'Niet beter te concentreren op werk jongeren dan activeren ouderen?'

  Stefaan Sintobin (Vlaams Belang): 'Moeten we ons niet eerder concentreren op het aanzetten van jongeren tot werk in plaats van ouderen te activeren?'

 • Wided Bouchrika

  Claes: 'Hoe zorgen voor werkbaar werk?'

  Sonja Claes (CD&V): 'De maatregelen die federaal beslist zijn, passen perfect in wat we in het regeerakkoord voorzien hadden. Waar we ons meer zorgen over maken is: op welke manier kunnen we er als politici voor zorgen dat mensen aangepast werk krijgen? Werkbaar werk. Het maatschappelijk debat moet daarover gaan. Zeker ook bij bedrijven en vakbonden.'

 • Wided Bouchrika

  Kherbache: 'Ook werk maken van werk'

  Kherbache: 'U moet ook werk maken van werk.'

Onze partners