Live Herlees: Freya Van den Bossche: 'Spreek niet over budgetten en investeringen want er gebeurt niets voor jeugd

06/05/15 om 14:23 - Bijgewerkt om 16:49

Vandaag buigt het Vlaams Parlement zich tijdens de plenaire vergadering onder andere over de benoeming van een burgemeester voor de faciliteitengemeente Linkebeek; de groeiende kloof tussen hoog- en laagopgeleiden en de wachtlijsten in jeugdwelzijn. Volg het hier LIVE.

Herlees: Freya Van den Bossche: 'Spreek niet over budgetten en investeringen want er gebeurt niets voor jeugd

© Belga

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Einde live. Bedankt voor het volgen.

 • Wided Bouchrika

  Van den Bossche: 'Meer dan 60 kinderen hadden nog geholpen kunnen worden'

  Van den Bossche: 'U blijft volharden in boosheid. U kan daar minnetjes over doen, over het verschuiven van budgetten, maar het gaat over meer dan 60 kinderen die geholpen hadden kunnen worden.'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: '13,9 miljoen euro is belangrijk bedrag'

  Vandeurzen: 'Altijd bereid om te kijken wat kan verbeteren. Wat het budget betreft: 13,9 miljoen voor het mobiliseren van jeugdhulp is wat mij betreft een belangrijk bedrag.'

 • Wided Bouchrika

  Parys: 'Onmogelijke administratie afschaffen'

  Parys: 'Ik wil wijzen op een probleem. Als je snel berekening maakt op basis van jaarverslag en getuigenissen blijkt dat begeleiders 200.000 uren besteed hebben aan invullen van A-document: eerste stap hulpverleningstraject. Als we erin kunnen slagen het invullen van dat document te beperken tot één uur, kunnen we meer mensen thuis helpen. Daarom wil ik de steun van de minister vragen voor het afschaffen onmogelijke administratie.'

 • Wided Bouchrika

  Van den Brandt: 'Wat gaat u doen om zorg voor iedereen te verzekeren?'

  'Hoe gaat u ervoor zorgen dat elk kind en elke ouder de steun krijgt die hij nodig heeft?', vraagt ook Elke Van den Brandt (Groen).

 • Wided Bouchrika

  Van den Bossche: 'Kom niet af met budgetten en investeringen: er gebeurt niets'

  Van den Bossche: 'Ik vraag u al zeer lang waarom u die kinderen die hulp nodig hebben niet telt. U kijkt enkel naar de cijfers van de jongeren achter de poort, niet naar die voor de poort. U gebruikt het budget niet, misschien is het eens tijd om het budget volledig te besteden aan jeugdzorg. Kom bij mij niet af met al uw bugetten en investeringe: er gebeurt gewoon bijna niets.'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: 'Geen euro van jeugdhulp weggegaan'

  Vandeurzen: 'Eenmalig hadden we een stukje budget vrij bij de begroting. Er is geen euro van de mobilisatie in de jeugdhulp afgegaan.'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: ' Grotere hervormingen opgezet'

  Vandeurzen: 'Blijft belangrijke en moeilijke situatie. We hebben grote hervormingen opgezet om die jeugdzorg te verbeteren. Nu al zien we dat we bepaalde problemen beter kunnen aanpakken dan vroeger. We hebben met mevrouw Maggie De Block een akkoord bereikt over de aansluiting van de kinderpsychiatrie en psychiatrie om het aanbod uit te breiden.'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: 'Eerste keer dat noden intersectoraal in beeld zijn gebracht'

  Vandeurzen: 'We zitten nog altijd met een aantal belangrijke noden. Het is de eerste keer dat intersectoraal in beeld is gebracht wat de vragen zijn van de jongeren.'

 • Wided Bouchrika

  Van den Bossche: '7.500 kinderen krijgen de hulp niet die ze nodig hebben'

  'Blijft u bij die woorden nu u weet dat 7.500 kwetsbare kinderen en jongeren hulp nodig hebben en die niet krijgen?', vraagt Van den Bossche zich af. 'Nu u weet dat 800 kinderen zich in een acute noodsituatie bevinden? Terwijl u miljoenen euro te kort komt om aan de noden tegemoet te komen.'

 • Wided Bouchrika

  Van den Bossche: 'U zei dat u marge had binnen de jeugdzorg'

  SP.A-politica Freya Van den Bossche richt zich ook tot Vandeurzen, tevens minister van Welzijn en Volksgezondheid, over het gebrek aan hulp voor jongeren met een psychische aandoening en jongeren in een verontrustende opvoedingssituatie. 'U zei een tijdje geleden dat u marge had binnen de jeugdzorg.'

 • Wided Bouchrika

  Parys: 'Staan volledig achter aanbevelingen'

  Lorin Parys (N-VA): 'Wij zetten ons absoluut achter de aanbevelingen: zowel die voor de regering als het Vlaams Parlement. Het is belangrijk om ook realistisch te zijn over de oplossingen die een DNA-bank kan voorzien.'

 • Wided Bouchrika

  Schryvers: 'DNA-bank ruimer zien'

  Schryvers: 'Het is belangrijk de nodige initiatieven te nemen om de regelgeving naar de toekomst toe duidelijker te maken. Het expertenpanel heeft goede aanbevelingen gedaan om de DNA-bank ruimer te zien, bijvoorbeeld ook naar donorkinderen toe en ik denk dat dit een kans is die gegrepen moet worden.'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: 'Suggesties over organisatie binnenlandse adoptie en financiering'

  Vandeurzen: 'Die aanbevelingen moeten uiteraard deel uitmaken van het debat. Een van de suggesties aan de regering heeft te maken met de manier waarop we onze binnenlandse adoptie organiseren. Maar ook suggesties over de financiering van adoptiediensten.'

 • Wided Bouchrika

  Schryvers over gedwongen adopties: 'Regering kan DNA-databank organiseren'

  Katrien Schryvers (CD&V) vraagt Jo Vandeurzen (CD&V), Vlaams minister van Gezin, informatie over de conclusies en beleidsaanbevlingen van het expertenpanel over de problematiek van gedwongen adopties in Vlaanderen. 'Negentien aanbevelingen zoals aanpassing van de regelgeving rond binnenlandse adopties. Maar er zijn er ook waarbij de regering initiatief kan nemen, zoals het organiseren van een DNA-databank. Welke opvolging zal u doen?'

 • Wided Bouchrika

  Van Malderen: 'Zal u laaggeschoolden ondersteunen?'

  Bart Van Malderen (SP.A): 'Zal u laaggeschoolden ondersteunen?'

 • Wided Bouchrika

  De Bruyn: 'Hoe hoger de opleiding, hoe groter kans op werk'

  Piet De Bruyn (N-VA): 'We zijn vragende partij om dit met de minister te bespreken. Hoe hoger de opleidingsgraad, hoe groter de kans op werk.'

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Duidelijk kloof tussen hoog- en laagopgeleiden'

  'Ja, er is duidelijk een kloof tussen de hogere en lager opgeleiden', beaamt Homans.

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Armoede is tijdens vorige legislatuur nog gestegen'

  Homans, eveneens Vlaams minister van Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, over de groeiende sociaal-economische kloof tussen hoog- en laagopgeleiden: 'We moeten nog heel wat initiatieven nemen. De maatregelen die vorige legislatuur genomen werden, waren ontoereikend. De armoede is jammer genoeg nog gestegen.'

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Onmiddellijk overgaan op initiatief'

  Homans: 'Als ik een gemeenteraadsbeslissing wil schorsen, moet ik die wel hebben. Als bij het opvragen van de beslissing blijkt dat Thiéry inderdaad opnieuw is aangesteld, zal ik die meteen vernietigen. De carrousel stopt dan echter niet. Onmiddellijk moeten we dan overgaan op genoemd initiatief. Diezelfde niet-benoemde burgemeester mag niet als waarnemend burgemeester worden aangesteld, dan stopt de carrousel wel.'

Onze partners