Live Herlees: De 'Zweedse' coalitie op de rooster

30/09/14 om 15:42 - Bijgewerkt om 22:06

In het openingsdebat van het LVSV werd de Zweedse coalitie op de rooster gelegd. Herlees onze liveblog.

Herlees: De 'Zweedse' coalitie op de rooster

© Belga

 • Jan Herregods

  Conclusie

  Hierbij beëindigen we onze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

  Het debat is afgelopen. Voor sommige politici was het het eerste debat na de verkiezingen. Op zich was het wel interessant om te zien hoe de 'Zweedse partijen' hun toon wat moeten milderen, nu ze onderhandelen over een regering, en niet meer in campagnemodus zitten.

  Anderzijds was het wel zo dat Open VLD, N-VA en CD&V net om die reden het achterste van hun tong niet konden laten zien. Voor de oppositie is zo'n debat dan weer de uitgelezen gelegenheid om al volop gas te geven tegen maatregelen zoals de hervorming van de sociale zekerheid, de pensioenen en de aankoop van nieuwe straaljagers.

 • Jan Herregods

  Terwingen: 'Kuifje is er wel geweest'

  Raf Terwingen neemt de handschoen op. 'Kuifje is wel op de maan geweest', stelt hij. Hij krijgt applaus.

 • Jan Herregods

  Laatste vraag: Mark Peeters

  'Mark de Maanman' vraagt of iemand de maanlanding wil verdedigen. Daarop volgt een warrig betoog over de moonwalk van Michael Jackson en de Amerikaanse media.

 • Jan Herregods

  Wat met de belasting op bedrijfswagens?

  Dedecker: 'Een bedrijfswagen is een deel van je loon. Dus eigenlijk is die belasting een belasting op je loon. Wij willen de lasten verschuiven. Het is een punt waar we aan gaan werken, onder meer door de lasten op arbeid te verlagen.'

  Calvo: 'Er zijn te veel fiscale stimuli voor bedrijfswagens, hij herhaalt het standpunt van Groen over 'een mobiliteitsbudget', waardoor werknemers zelf kunnen kiezen. De regering zou beter extra investeren in de NMBS.'

 • Jan Herregods

  Vooral mannen stellen vragen

  Carl Devos roept ook de dames in het publiek op om vragen te stellen. 'Voor onze genderquota.'

 • Jan Herregods

  Calvo: 'Welke Vlaamse consensus?'

  Calvo: 'Ik heb een probleem met die term 'Vlaamse consensus'. Mocht die consensus zo groot zijn, er was al lang een regering. De meeste Vlamingen hebben niet op het N-VA-programma gestemd.'

 • Jan Herregods

  Vraag: 'Wordt grondswetartikel 195 voor herziening vatbaar?'

  Van Quickenborne en Terwingen: 'Dat is geen prioriteit.'

  Peter Dedecker lijkt minder overtuigd. Hij wil de 'Vlaamse consensus' toepassen, en na vijf jaar het Vlaams beleid veilig stellen.

  Van Quickenborne: 'We moeten nu communautair de rangen sluiten en vermijden dat MR zwakker uit deze regerinsdeelname komt.'

  Interessant: CD&V en Open VLD lijken niet van plan om opnieuw een communautaire discussie op te starten. Het is de eerste keer dit debat dat het verschil met N-VA duidelijk in de verf wordt gezet.

 • Jan Herregods

  Tobback: 'Zijn F-16's beste oplossing in de strijd tegen terrorisme.'

  Tobback herhaalt dat de socialisten de inzet van de F-16's heeft gesteund omdat het in dit geval gerechtvaardigd was. 'Toch stel ik me af de vraag of dat de beste oplossing is in de strijd tegen radicalisme en terrorisme', vraagt de SP.A-voorzitter zich af.

 • Jan Herregods

  Van Quickenborne: 'Belgische F-16's zijn zeer voorzichtig'

  Van Quickenborne: 'De voorzichtigheid en de veiligheid van de Belgische F-16's worden internationaal gewaardeerd. Bij vorige operaties zijn er geen slachtoffers gevallen. Die sterkte die we hebben, moeten we behouden, en extra in investeren.'

 • Jan Herregods

  Terwingen: 'Straaljagers zijn gevolg van internationale afspraken'

  Terwingen: 'Die vliegtuigen zijn geen fetisj van Pieter De Crem, dat zijn internationale afspraken. Het is onze plicht om in te grijpen waar het moeilijk is. Dat geldt ook voor de recente inzet van de Belgische F16's in de strijd tegen IS.'

 • Jan Herregods

  Investeren in ontwikkelingssamenwerking in plaats van nieuwe gevechtsvliegtuigen?

  Van Rooy: 'Er zijn genoeg noden in onze eigen maatschappij in plaats van gevechtsvliegtuigen.'

  Tobback: 'We gaan miljarden uitgeven om bommen te werpen die we niet willen werpen, en om de Amerikanen ter wille te zijn. Dus dat is een zotte investering. We zouden daarmee op diplomatiek vlak veel meer kunnen doen om radicalisering tegen te gaan.'

  Calvo: 'De vorige legislatuur is heel scherp bespaard op ontwikkelingssamenwerking. Ik hoop dat die besparingswoede stopt. Als de CD&V nog geloofwaardigheid op sociaal vlak wil hebben, dan schrappen ze die bestelling van die straaljagers.'

 • Jan Herregods

  Vraag over de geïnterneerden in Belgische gevangenissen

  Terwingen: 'Het hele beleid moet herbekeken worden. Er zal iets over in het regeerakkoord staan, maar meer kan ik daar nog niet over zeggen.'

  Tobback: 'We hebben al een akkoord gesloten met de privésector. Ik hoop dat de volgende regering verder investeert in aparte detentiecentra. We moeten als land van die schande af.'

 • Jan Herregods

  Laatste thema wordt geschrapt, publiek mag vragen stellen

  'Dit debat heeft de reputatie van een slim en kritisch publiek te hebben, daarom gaan we meteen over naar de vragenronde', kondigt Carl Devos aan. 'Dat is vaak het interessantste deel.'

 • Jan Herregods

  Bouckaert: 'Op vlak van pensioenen zijn we op de goede weg'

  Boudewijn Bouckaert vat het tweede deel van het debat samen: 'Alle partijen zullen moeilijke boodschappen moeten vertellen aan de bevolking. We moeten langer werken, maar tegelijk zien we dat mensen steeds langer studeren. Dat is niet noodzakelijk erg. In Zweden is de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting, misschien moeten we daar ook aan denken. Maar ik geloof dat we in België op de goede weg zijn, en dat het gezond verstand zal triomferen.'

 • Jan Herregods

  Van Rooy: 'Transfers zijn het probleem'

  Volgens het Vlaams Belang zijn de besparingen die nu genomen moeten worden in de sociale zekerheid, het gevolg van andere fenomenen. 'De transfers naar Wallonië, naar Zuid-Europa en de euro', somt Sam Van Rooy op.

 • Jan Herregods

  Tobback: 'Ziekenhuizen zijn ondergefinancierd'

  Carl Devos stelt een vraag over de onderfinanciering van ziekenhuizen. 'De patiënt betaalt, de sociale zekerheid niet', vindt Bruno Tobback. 'Dat moet anders. Hij verwijst naar de studie van gezondheidseconoom Lieven Annemans, die stelt dat het ziekehuislandschap anders moet, zodat niet elk ziekenhuis de meest gespecialiseerde behandelingen aanbiedt.'

  'Ik ben het voor een keer eens met Bruno Tobback', reageert Van Quickenborne droog.'De misbruiken moeten eruit', vindt ook Peter Dedecker.

 • Jan Herregods

  Van Quickenborne: 'Werken tot 70, wie durft dat verdedigen?'

  Van Quickenborne: 'De voorstellen die Calvo en Tobback voorstellen zouden ervoor zorgen dat mensen tot hun 70 moeten werken, op voorwaarde dat een loopbaan 42 jaar duurt. Durven ze dat verdedigen?' Hij pleit voor een correctie op die wet voor mensen die pas later beginnen te werken.

 • Jan Herregods

  Tobback: 'Discussiëren over de fundamenten van het systeem'

  Tobback: 'We moeten discussiëren over de fundamenten van het systeem. Nu wordt dat gefinancierd door bijdragen uit arbeid. Dat moet anders.'

  Net als Kristof Calvo pleit hij voor een loopbaan uitgedrukt in jaren dat iemand gewerkt heeft, in plaats van een vastgelegde pensioenleeftijd.

 • Jan Herregods

  Terwingen: 'Gratis bestaat niet'

  Terwingen: 'We moeten de sociale leeftijd veilig stellen voor de mensen hier in de aula. Hij pleit voor een totaal pakket van maatregelen en verdedigt het beleid van de Vlaamse regering, en benadrukt de sociale correcties bij pakweg de verhoging van de prijs voor kinderopvang. Maar gratis bestaat niet, dat probleem moeten we aanpakken.'

Onze partners