Live Herlees: Crevits: 'We moeten snoeien in het onderwijs, maar met verstand'

03/12/14 om 09:08 - Bijgewerkt om 18:15

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) pleit voor vrijheid van onderwijs en zegt niet zomaar opleidingen te zullen schrappen. 'Een richting schrappen omdat er maar één leerling zit, kan niet. Ik wacht het resultaat van de screenings af om verstandig te kunnen snoeien.'

Herlees: Crevits: 'We moeten snoeien in het onderwijs, maar met verstand'

© BELGA

 • Wided Bouchrika

  Einde live

  Einde van de zitting. Bedankt en tot volgende week.

 • Wided Bouchrika

  'Dagprijs niet verhogen zonder betrekken bewoners'

  Coppé: 'De dagprijs zal niet zomaar verhoogd worden zonder daarover de bewoners van de woonzorgcentra te horen.'

 • Wided Bouchrika

  Van den Brandt: 'Zonder prijzen verhogen, wachtlijsten inkrimpen'

  Van den Brandt: 'Hoe gaat u er zonder de prijzen te verhogen voor zorgen dat de wachtlijsten voor de woonzorgcentra kleiner worden?'

 • Wided Bouchrika

  Vandeurzen: '60 miljoen euro voorzien voor extra plaatsen'

  Jo Vandeurzen: 'Het regeerakkoord is duidelijk. We zetten de huidige aanpak waarbij de aanpassing van de dagprijs wordt gevraagd, door. We moeten een nieuw financieringssysteem voor de woonzorgcentra ontwikkelen. Er is 60 miljoen euro voorzien in de begroting voor de groei van het aantal plaatsen.'

 • Wided Bouchrika

  Griet Coppé (CD&V): 'Vrije dagprijs of bepaald door regering?'

  Griet Coppé (CD&V): 'Het is belangrijk dat de bewoner duidelijkheid heeft, weet waar hij staat. Gaat u voor een vrije dagprijs of zal de regering een keuze maken en zelf de dagprijs bepalen?'

 • Wided Bouchrika

  Jan Bertels (SP.A): 'Wordt de factuur naar de bewoners doorgeschoven?'

  Jan Bertels (SP.A): 'Instellingen minder geld geven, waarop die instellingen de factuur doorschuiven naar de burgers. Het is een trend die steeds vaker terugkeert. De bewoners van de woonzorgcentra zijn ongerust. Wat zal de impact zijn van het besparingsplan op de factuur van die mensen?'

 • Wided Bouchrika

  Elke Van den Brandt: 'Mogen prijzen niet verhogen voor kwaliteit'

  Ook Elke Van den Brandt (Groen) richt zich tot de minister over de prijsstijging bij woonzorgcentra: 'Mogen we prijzen verhogen om kwaliteit te verbeteren? Nee.'

 • Wided Bouchrika

  Janssens: 'Enkel nog zorg voor wie het zich kan permitteren?'

  Chris Janssens (Vlaams Belang) richt zich tot Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V): 'Kiest u voor een sociaal Vlaanderen waar alle ouderen een gegarandeerd recht op zorg hebben of wordt het enkel nog toegankelijk voor wie zich het kan permitteren?'

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Controle was anoniem en sereen, geen provocatie'

  Homans: 'Ik neem de politieke verantwoordelijkheid en schuif de schuld niet door. In Genk en Hasselt waren kettingen aan de deuren gehangen. De controle daarop door de deurwaarders is in alle sereniteit en anonimiteit gebeurd. Mensen hebben het recht het gebouw binnen te gaan als ze willen werken.'

 • Wided Bouchrika

  'Deurwaarders zijn provocatie'

  'Deurwaarders sturen is provocerend. U zou beter luisteren naar de ongerustheid bij de mensen', reageert Kurt De Loor van SP.A.

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Deurwaarders moesten vaststellingen ter plaatse doen'

  Homans: 'Daarop heb ik deurwaarders naar de stakingspiketten gestuurd om vaststellingen te doen van wat er daar aan de hand was, in alle sereniteit.'

 • Wided Bouchrika

  Homans: 'Ik respecteer recht op staken, maar ook op willen werken'

  Vlaams minister van Binnenlands Bestuurd Liesbeth Homans (N-VA) over deurwaarders bij de stakingspiketten: 'Ik kreeg meldingen over het totaal blokkeren van de doorgang bij de stakingspiketten tijdens de staking in Antwerpen. Ik respecteer het recht op staken, maar ook het recht op willen werken.'

 • Wided Bouchrika

  Crevits: 'Snoeien met verstand'

  Crevits: 'Vrijheid van onderwijs wordt door niemand in vraag gesteld, wat goed is. We moeten snoeien met verstand. Een studierichting schrappen omdat er maar één leerling zit, kunnen we niet maken. Daarom wil ik die screenings afwachten.'

 • Wided Bouchrika

  Gennez: 'Net-overschrijdende werking afschaffen is slecht idee'

  Caroline Gennez (SP.A): 'Ik ben blij met het engagement voor een grondige hervorming van het secundair onderwijs. Een duidelijk en transparant aanbod is nodig. Een minder goede keuze is de net-overschrijdende werking afschaffen.'

 • Wided Bouchrika

  De Meyer: 'Gemiddeld 1 leerling in opleiding is niet meer te verantwoorden'

  Jos De Meyer (CD&V): 'Er zijn genoeg voorbeelden van opleidingen waar gemiddeld slechts één leerling zit. Dit kunnen wij in 2015 niet meer verantwoorden.'

 • Wided Bouchrika

  Crevits: 'Er is geen wildgroei aan studierichtingen'

  Crevits: 'Er is geen wildgroei aan studierichtingen. In het Masterplan Secundair Onderwijs hebben we afgesproken de richtingen te bekijken. Alle opleidingen zijn reeds gescreend, er moet enkel nog een kwaliteitstoets volgen in 2015. Dan kunnen we nagaan of we moeten of kunnen rationaliseren op bepaalde opleidingen. Maar ik wacht de resultaten van de kwaliteitstoets in de eerste maanden van 2015 af.'

 • Wided Bouchrika

  Koen Daniëls (N-VA): 'Hoe gaat u versnippering opleidingen tegengaan?'

  De eerste actuele vraag is van Koen Daniëls (N-VA) gericht aan minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) over de wildgroei aan studierichtingen in het secundair onderwijs: 'welke maatregelen gaat u nemen om de versnippering van de opleidingen tegen te gaan?'

 • Wided Bouchrika

  Schauvliege: 'Jaarlijks bekijken we voortgang klimaatsplan en sturen we dat bij'

  Schauvliege: 'Klimaatsplan is op lange termijn, maar jaarlijks bekijken we de voortgang, zodat we kunnen bijsturen waar nodig. Dat was bij het ontwerp ervan de bedoeling en is dat nog steeds. We staan dan ook open voor debat.'

 • Wided Bouchrika

  Vandaele: 'Klimaat moet altijd op agenda staan'

  Vandaele: 'Klimaat moet altijd op de agenda staan, niet enkel als BV's daartoe oproepen.'

 • Wided Bouchrika

  Vandevoorde: 'Moeten vooruit'

  Sanctorum-Vandevoorde: 'Jullie zijn gekozen om beleid te voeren, wij voor oppositie. Toch willen wij jullie helpen, mee rond de tafel zitten. Maar het moet vooruit, laat ons het nu doen.'

Onze partners