Live Herlees: College Geert Bourgeois: 'Gaat u ook op uw eigen loon besparen?', 'Populistische vraag'

23/09/14 om 09:11 - Bijgewerkt om 12:57

Geert Bourgeois (N-VA) houdt vandaag het openingscollege aan de universiteit van Gent bij Carl Devos. Er was bij aanvang protest van studenten tegen het hogere inschrijvingsgeld. Herlees de LIVE-blog van Knack.be.

Herlees: College Geert Bourgeois: 'Gaat u ook op uw eigen loon besparen?', 'Populistische vraag'

© BELGA

 • Jan Herregods

  Besluit

  Het openingscollege en de nabespreking zitten erop. Hoewel de boodschap van en de discussie over de Septemberverklaring van gisteren gedomineerd werden door de aangekondigde besparingen, legde hij hier meer de nadruk over waar hij met Vlaanderen naartoe wil. Zijn keuze voor actief burgerschap legt duidelijk meer verantwoordelijkheid bij de burgers. De overheid moet slanker, efficiënter en met minder regels. Voor de mensen zelf staan verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid centraal.

  De studenten zelf leken vooral bezorgd over de verhoging van het studiegeld. Het lijkt er ook op dat het niet zozeer die paar honderd euro is waarover ze boos zijn, wel dat de overheid een keuze maakt om te besparen op onderwijs terwijl in de vorige jaren altijd te horen was dat het onderwijs in Vlaanderen bij de wereldtop hoort, en daar ook moet blijven.

  Met dit bericht beëindigen we deze liveblog.

 • Jan Herregods

  "Onpopulaire maatregelen zijn een maatschappelijke keuze"

  Carl Devos: "Ik hoop dat de studenten onthouden dat politici die onpopulaire maatregelen nemen, dat niet doen voor hun plezier. Het gaat om een maatschappelijke keuze. In het geval van deze Vlaamse regering gaat het om regering die de omslag wil maken naar een slankere overheid. Waarbij -afhankelijke van hoe je het bekijkt- burgers meer hun plan moeten trekken of net meer kansen en verantwoordelijkheden krijgen. Maar die omslag moet zich ook voltrekken bij de leden van de regering en het parlement. Of hij die ambitie kan waarmaken, zal pas binnen een aantal jaren duidelijk zijn."

 • Jan Herregods

  Is de mening van de studenten veranderd?

  Carl Devos beëindigt zijn les met de vraag of studenten na de uiteenzetting hun mening veranderd heeft over de verhoging van het inschrijvingsgeld."Er zit beweging in, maar er is nog werk aan de winkel", besluit Devos het college.

 • Jan Herregods

  Vraag: Is Open Vld wel een betrouwbare partner?

  Bourgeois: (kort) "De Vld heeft het regeerakkoord mee ondertekend."

 • Jan Herregods

  Vraag: Hoe zit het met het masterplan voor het secundair onderwijs?

  Bourgeois: "Dat masterplan is opgesteld door de vorige Vlaamse regering, maar wordt uitgevoerd. Er zijn daar wat verschillende politieke accenten gelegd door de verschillende partijen, maar over de inhoud is er wel eensgezindheid."

 • Jan Herregods

  "Gaat u ook op uw eigen loon besparen?"

  "Gaat u ook op uw eigen wedde en die van uw medewerkers besparen?", vraagt een aanwezige professor, die met zijn vraag applaus oogst. "Een populistische vraag", reageert Bourgeois droog. "We moeten er ook voor zorgen dat mensen politici niet uitspuwen. Kijk, politici worden goed betaald, maar dat is niet de essentie van het debat. We moeten kijken hoe veel mensen we nodig hebben."

 • Jan Herregods

  "Niet de bedoeling om toegang tot hoger onderwijs onmogelijk te maken"

  Zal de verhoging van het studiegeld niet leiden tot een klassenuniversiteit?, vraagt een student. Bourgeois wil nog niets zeggen over de bedragen, en zegt dat het niet de bedoeling is om de toegang tot het hoger onderwijs onmogelijk te maken.

 • Jan Herregods

  Studenten mogen vragen stellen

  De uiteenzetting is afgelopen. Bourgeois bedankt iedereen voor zijn aandacht, en neemt nu de tijd om te antwoorden op de vragen van de studenten.

 • Jan Herregods

  "Details besparingen volgen in oktober"

  Bourgeois: "Ik krijg de opmerking dat ik niet genoeg in detail ben gegaan over de besparingen. Wel, mocht ik dat gedaan hebben, ik was nu nog bezig. In een Septemberverklaring staan de grote lijnen. De verder verduidelijkingen volgen in oktober."

 • Jan Herregods

  "We kiezen voor gerichte en rechtvaardige inspanningen"

  Bourgeois koppelt opnieuw terug naar de Septemberverklaring van gisteren, en het budgettair tekort dat moet worden aangepakt. "We moeten de tering naar de nering zetten. Dat is geen aangename boodschap. We kiezen voor gerichte, en rechtvaardige inspanningen."

 • Jan Herregods

  "Scandinavische landen zijn het goede voorbeeld"

  Voor een slimme overheid verwijst Bourgeois naar de Scandinavische landen. "Zij hebben structurele hervormingen doorgevoerd, en de kwaliteit van het onderwijs en de gezondheidszorg is gestegen."

 • Jan Herregods

  "Geen grote, maar een slimme overheid"

  "We moeten vertrouwen geven aan de mensen op het terrein", vat Bourgois de omslag in het beleid samen. "We moeten daarom geen grote overheid hebben, maar wel een slimme overheid."

 • Jan Herregods

  actief burgerschap

  "We willen overheid zijn die actief burgerschap stimuleert", stelt Bourgeois. "Wie zegt dat dit een besparingsregering is, gaat voorbij aan het feit dat wij een overheid zijn die de regeldrift uit het verleden heeft aangepakt. Bourgeois verwijst naar het beleid van steden en gemeenten, en naar de planlast in het onderwijs. "Dit is een omslag, waarbij de overheid een nieuwe mentaliteit moet hebben. Dat we niet voor elk probleem een nieuwe wet moeten maken."

 • Jan Herregods

  zelfredzaamheid

  "Dit is een overheid die keuzes maakt, en kiest voor zelfredzaamheid", koppelt Bourgeois terug naar het eigen beleid. "Wat is er fout aan om mensen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten zijn?""Het is aan de overheid om kansen te bieden, maar de overheid kan niet alles alleen. Dat komt onder meer tot uiting in de vermaatschappelijking van de zorg."

 • Jan Herregods

  engagement

  "Ons engagement is veranderd", betoogt Bourgeois. Bij de vraag wie in het auditorium actief is in het verenigingsleven gaan redelijk wat handen in de lucht, al gaat het niet om meer dan de helft van de aanwezigen.

 • Jan Herregods

  verzuiling stemgedrag

  Bourgois: "De zuilen hebben nu veel minder een invloed op het stemgedrag. Sommigen kijken nostalgisch terug op de verzuiling omdat de kiezer nu geen houvast meer zou hebben en vatbaar wordt voor populisme. Ik ben het daar niet mee eens."

 • Jan Herregods

  verzuiling

  De relatie tussen overheid en burger is nu anders dan in de vorige eeuw, stelt Bourgeois, terwijl hij verwijst naar de verzuiling.

 • Jan Herregods

  actief pluralisme

  "Ongeacht de verscheidenheid is er één cultuur met gedeelde waarden en normen", stelt Bourgeois nadat hij uitgelegd heeft dat actief pluralisme een belangrijk kenmerk is van onze democratische samenleving. "Het is de enige manier om samen een gemeenschap te vormen. Daar gaan we geen milimeter op toegeven."

 • Jan Herregods

  Democratische rechtstaat

  Aan het begin van een historische inleiding brengt Brougeois in herinnering dat we allemaal bijzonder gepriviligeerd zijn. "We leven in Vlaanderen in een democratische rechtstaat die onze fundamentele rechten en vrijheden garandeerd. (...) Dat is lang niet overal het geval."

Onze partners