Live Herlees: Calvo: 'Regering laat de kassa voor GDF Suez-Electrabel nog tot 2025 rinkelen'

13/03/14 om 14:22 - Bijgewerkt om 16:52

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) is verbolgen dat een conventie tussen de regering en GDF Suez-Electrabel al getekend is. Die bepaalt onder meer een gegarandeerde winstmarge voor de energiereus.

Herlees: Calvo: 'Regering laat de kassa voor GDF Suez-Electrabel nog tot 2025 rinkelen'

© Belga

 • Simon Demeulemeester

  Liveblog afgesloten. Bedankt om bij ons te volgen.

  Hierbij eindigen wij deze liveblog. Bedankt om bij ons te volgen.

 • Simon Demeulemeester

  'Regering sluit achterkamerdeal met GDF en betaalt 285 miljoen euro belastingen terug. Toeval of pasmunt?'

 • Simon Demeulemeester

  Calvo: 'Regering laat de kassa voor GDF Suez-Electrabel nog tot 2025 rinkelen'

  Kamerlid Kristof Calvo (Groen) is verbolgen dat een conventie tussen de regering en GDF Suez-Electrabel al getekend is. Die bepaalt een zekere winstmarge voor de energiereus en een levensduurverlenging van de kernreactor in Tihange 1.

  Calvo (Groen) wil dat het parlement vandaag nog inzage krijgt in een conventie die de regering Di Rupo tekende met de Franse energiereus GDF Suez-Electrabel. In die conventie wordt een 10-jarige levensduurverlenging van de kernreactor in Tihange 1 gekoppeld aan een zekere winstmarge voor het bedrijf, en dat tot 2025.

  'Blijkbaar is de conventie al getekend. Dat is energiepolitiek oude stijl,' zegt hij aan Knack.be. 'Zo'n contract, elk bedrijf zou daarvoor tekenen: een exclusief contract met de staat, dat door geen regering kan gewijzigd worden tot 2025 en waardoor de economische parameters ook dezelfde blijven.'

  Het is volgens Calvo een schande dat de regering deze conventie sluit met een partner die voor 500 miljoen euro fraude pleegde. 'Blijkbaar heeft men twee à drie weken geleden getekend, toen dat net aan het licht is gekomen. Daarbovenop komt nu uit dat België, de burgers en de bedrijven dus, 285 miljoen euro moet terugbetalen aan GDF.' Dat komt omdat België het opgeeft in een fraudezaak tegen Electrabel en andere Belgische dochterondernemingen van GDF Suez. En dus krijgt de energiereus de 285 miljoen euro terug die ze aan de fiscus betaalden.

  Calvo hekelde op het spreekgestoelte van de Kamer dat staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez (SP.A) deze zaak een 'zaak uit het verleden' noemde. 'Dit is brandend actueel. We zijn op dit moment die 285 miljoen euro aan het terugbetalen. Het is schandalig dat deze premier een engagement neemt voor de komende federale regeringen. Deze premier laat de kassa van de oude installaties rinkelen.'

 • Simon Demeulemeester

  Calvo: 'Schande dat Di Rupo engagement aangaat voor volgende federale regeringen'

  Di Rupo zegt dat het niet aan hem is kritiek te geven op vonnis over een specifiek fiscaal dossier.

  'Over de conventie kan ik zeggen: het nieuwe artikel 4 op de wet op de kernuitstap machtigt de staat om een overeenkolst te sluiten met de eigenaars van Tihange 1. En dit om de in de wet uitgeschreven vergoedinsgregeling te preciseren. De ministerraad heeft beslist dat de staatssecretaris voor energie de onderhandelingen voert. En dat hij de conventie ondertekent, wat ondertussen is gebeurd.'

  Calvo reageert verbolgen vanop zijn plaats als hij hoort dat die conventie al is ondertekent. 'Deze premier heeft namens alle Belgen een engagement aangegaan om de kassa te laten rinkelen.'

  Calvo noemt het een schande dat de premier een engagement aangaat voor alle komende federale regeringen. Hij zegt de Commissie Bedrijfsleven moet samengeroepen wordt. 'En wij willen dat vandaag nog.'

  Calvo wil dat het parlement zich kan buigen over de conventie.

  Flahaut wordt kwaad omdat Calvo zich niet neerlegt bij de gang van zaken en nog een vraag wil stellen.

 • Simon Demeulemeester

  Calvo: 'Het is pijnlijk en onrechtvaardig dat burgers en bedrijven 285 miljoen euro aan GDF Suez-Electrabel terugbetalen'

  Kristof Calvo (Groen) merkt op dat wij 'in alle stilte' 285 miljoen euro terugbetalen aan GDF Suez-Electrabel, 'de Franse aasgieren': 'Dat is pijnlijk, dat is onrechtvaardig.'

  'Burgers en bedrijven betalen dit. Wat is eigenlijk uw strategie ten aanzien van GDF Suez? Ze manipuleren de gas- en elektriciteitsprijzen.'

  Calvo vraagt of de premier een nieuwe conventie met de energiereus gaat tekenen. Hij dringt erop aan dat niet te doen.

 • Simon Demeulemeester

  Jambon: 'Het recept van uw regering en partij: meer belastingen voor zij die werken, sparen en ondernemen'

  Ook Jambon vindt dat de premier naast de vragen antwoordde. Hij stipt aan dat het IMF opmerkt dat er meer belastingen geheven werden: 'Dat is het recept van uw regering, dat is het recept van uw partij: meer belastingen voor zij die werken, sparen en ondernemen. Ik ben benieuwd wat Open VLD en CD&V daarop gaan zeggen.'

 • Simon Demeulemeester

  'Graag een antwoord op de ontsporingen van het bezuinigingsbeleid'

  Muriel Gerkens (Ecolo-Groen): 'Ik deel natuurlijk uw bekommernis, ik wil ook intellectueel eerlijk zijn. Maar het is beterurenswaardig enkel vergelijkingen te horen. Gelukkig maar dat de situatie hier beter is dan in de buurlanden.'

  Gerkens zegt dat ze graag antwoorden had gehad op de 'ontsporingen na een beleid van bezuinigen, en niet op een van investeren': uitsluiten van werklozen, werkverlies, verarming van de gezinnen, ...

 • Simon Demeulemeester

  Sluiten bedrijven is 'echte bekommernis' voor Di Rupo

  Elio Di Rupo

  Elio Di Rupo © Belga

  'Wij moeten ons toch kunnen meten binnen de Eurozone, niet om medailles te krijgen, maar uit intellectuele eerlijkheid. Die resultaten tonen aan dat wij de juiste keuzes maakten.'

  'Er sluiten echter nog te veel bedrijven, dat is een echte bekommernis.'

  'Ik ben verheugd dat de komende Europese top over jobcreatie zal gaan.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'België doorstond crisis beter dankzij uitstekende sociale zekerheid'

  Volgens premier Di Rupo heeft België zich gehouden aan de Europese normen qua besparen.

  'De berekeningswijze van het IMF verschilt van die van de Europese Commissie, en delen wij niet. De vooruitzichten van het IMF worden tegengesproken door het Planbureau en de Commissie. België vond het juiste evenwicht, met naleving van de Europese vragen en met behoud van meer welvaart dan de andere landen.''

  België heeft de crisis veel beter doorstaan dan de gemiddelde Eurozone, zowel economisch als qua werkgelegenheid. Die is met meer dan 2 procent gestegen, terwijl die met bijna 4 procent daalde in de Eurozone. Dat danken wij aan ons uitstekende systeem van sociale zekerheid.'

 • Simon Demeulemeester

  Jambon: 'Di Rupo I bespaarde 3 miljard euro, de volgende moet er 13 besparen'

  Jan Jambon (N-VA) en Muriel Gerkens (Ecolo-Groen) hebben vragen over het rapport van de IMF.

  Jambon hekelt dat nog 13 miljard bespaard moet worden in de volgende twee jaren. 'Uw regering heeft 3 miljard bespaard. Moet de volgende 13 miljard besparen? Is dat wat u de volgende regering meegeeft?'

  Jan Jambon (N-VA)

  Jan Jambon (N-VA) © BELGA

 • Simon Demeulemeester

  Dedecker wil confrontatie Labille en Thijs

  Vandeput dankt de premier niet omdat hij volgens hem niet antwoordde. 'Als u niet ontkent, dan bevestigt u. Hier is maar een conclusie: u moet uw verantwoordelijkheid nemen, want hij (Labille, red.) zal zich niet laten zien aan de kiezer.'

  Dedecker: 'Zoals gebruikelijk draait u rond de pot. Mijn vraag is klaar en duidelijk: 'Hebt u daar, ja of neen, gezegd of er verder zou gedaan worden zonder contract?'

  Dedecker wil in de Commissie Bedrijfsleven een confrontatie tussen Labille en Thijs. 'U bent als een olifant in een porseleinenwinkel tekeer gegaan in de nutsbedrijven van de overheid.' Dedecker verwijt Labille die confrontatie niet aan te durven gaan.

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo: 'Indien onduidelijkheid over waardering van de heer Thijs, dan betreur ik dat.'

  Di Rupo: 'Indien er onduidelijkheid was over de waardering van de heer Thijs, dan betreur ik dat. Beschuldigingen en forse uitspraken zijn echter in niemands belang. Laat ons dus in het belang van het bedrijf en zijn werknemers allemaal achter de nieuwe CEO en zijn team staan.'

 • Simon Demeulemeester

  Di Rupo over bpost: 'Polemieken als deze zijn niet in het belang van bedrijf of klanten'

  Premier Elio Di Rupo noemt 'polemieken als deze niet in het belang van het bedrijf, noch van zijn klanten'.

  Hij zegt dat er een nieuwe gedelegeerd bestuurder is aangesteld, 'een uiterst competente CEO waarin de regering het volste vertrouwen heeft'.

 • Simon Demeulemeester

  Jean-Marie Dedecker heeft medelijden met Labille

  Ook Jean-Marie Dedecker (LDD) gaat verder op de bpost-saga. 'Meneer Labille, ik heb te doen met u: u kreeg een interimjob van 16 maand, zonder mandaat van de kiezer - dat u ook niet zoekt, want u bent niet verkiesbaar, binnen het cryptocommunistische systeem van uw partij. En ook omdat u kampioen cumuleren bent...'

  Flahaut onderbreekt: 'Uw vraag was gericht naar de premier. Bovendien is uw tijd gelimiteerd.'

  Dedecker: 'Als er een vraag aan een PS-minister gesteld wordt, is de tijd inderdaad gelimiteerd.' Applaus van de N-VA.

  Dedecker vraagt aan de premier of Labille klaar en duidelijk heeft gezegd dat Thijs zijn functie en loon mocht behouden, maar dat er na de verkiezingen pas een contract kwam. 'Ja of nee? Heeft hij gelogen?'

 • Simon Demeulemeester

  'Topmensen en de regering Di Rupo: het wordt nooit een mooi verhaal'

  'Topmensen en uw regering, het wordt nooit een mooi verhaal,' zo opent Steven Vandeput (N-VA) zijn vraag over de 'onduidelijke communicatie rond het ontslag van bpost-baas Johnny Thijs'.

  'Net daar waar er geen probleem was, waar de ceo bejubbeld werd, daar blijkt dat deze regering, om welke reden dan ook, vond dat er verandering moest komen. Die neerkwam op een degradatie van de heer Thijs, die de eer aan zichzelf hield.'

  Vandeput citeert Thijs die minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille (PS) verwijt gelogen te hebben over de verloning van de ex-ceo.

  'Had Labille inderdaad een mandaat van het kernkabinet om te onderhandelen over het contract?'

 • Simon Demeulemeester

  'Tijd voor een Vlaams justitiebeleid'

  Peter Logghe van het Vlaams Belang vraagt wat premier Elio Di Rupo (PS) zal doen met het rapport over de werklastmeting in de magistratuur. De premier antwoordt dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) daar al een antwoord op heeft gegeven. 'Ik beschik niet over meer informatie dan de minister. Ik verwijs dus naar haar antwoorden.'

  Logghe repliceert: 'Het is al 200 jaar hetzelfde in dit land: als de Franstaligen iets vragen, kan het. Als de Vlamingen iets willen, moeten ze er decennia op wachten. Van harte bedankt om die perceptie alvast te bevestigen. Het is tijd voor een Vlaams justitiebeleid.'

 • Simon Demeulemeester

  Kamer opent met rouwhulde Paul Tant

  De plenaire vergadering van de Kamer begint met een door Kamervoorzitter André Flahaut (PS) uitgesproken rouwhulde voor Paul Tant (CD&V), die gemeenteraadslid, senator en Kamerlid is geweest. 'Hij toonde zich een bijzonder gedreven en hardwerkend lid van ons parlement.'

  Tant was van 1993 tot 1999 Fractieleider in de Kamer en van 1977 tot 2009 burgemeester van Kruishoutem.

  Ook partij- en streekgenoot Pieter De Crem spreekt huldewoorden uit. 'Hij wist wie hij was. Hij wist naar vermogen de grote lijnen uit te zetten.'

  Vanuit de tribunes kijkt ook CD&V-voorzitter Wouter Beke toe.

  In Kruishoutem is afscheid genomen van voormalig CD&V-politicus Paul Tant. Hij was 32 jaar lang burgemeester van Kruishoutem en zetelde ook 26 jaar in de Kamer en de Senaat. Op de begrafenis waren heel wat CD&V-kopstukken en ook topchef Peter Goossens, de bekendste inwoner van Kruishoutem. Paul Tant overleed vorige week zaterdag, hij was 68.

  In Kruishoutem is afscheid genomen van voormalig CD&V-politicus Paul Tant. Hij was 32 jaar lang burgemeester van Kruishoutem en zetelde ook 26 jaar in de Kamer en de Senaat. Op de begrafenis waren heel wat CD&V-kopstukken en ook topchef Peter Goossens, de bekendste inwoner van Kruishoutem. Paul Tant overleed vorige week zaterdag, hij was 68. © BELGA

Onze partners