"Helft van lagere scholen heeft geen geschreven pestbeleid"

13/07/12 om 16:55 - Bijgewerkt om 16:55

(Belga) Ondanks ludieke acties zoals de 'move tegen pesten' van Ketnet en de antipestweek van de Vlaamse overheid, heeft de helft van onze lagere scholen nog steeds geen geschreven pestbeleid. Dat blijkt uit een bevraging van masterstudente Stephanie Valckx van de Universiteit Antwerpen (UA). Waar er wel met een geschreven pestbeleid wordt gewerkt, valt een grote kloof te merken tussen theorie en praktijk.

Uit het onderzoek dat Valckx deed voor haar masterscriptie blijkt dat de zeven door haar geëvalueerde scholen mét een geschreven pestbeleid in de definiëring ervan veel aandacht schenken aan de gevolgen voor slachtoffers. In de praktijk wordt echter toch vooral gefocust op de pester en het aanpassen van diens gedrag. Ook de aandacht voor specifieke vormen van pesten zoals racisme, ongewenst seksueel gedrag, cyberpesten en steaming (afpersing door medeleerlingen) kan volgens de studie van Valckx een pak beter. Ondanks de verhoogde media-aandacht worden deze fenomenen zelden schriftelijk vermeld. Bij de aanpak van pestgedrag komt de verantwoordelijkheid van de leerlingen zelf meestal op de eerste plaats, en wordt de leerkracht in tweede instantie mee ingeschakeld. Nog later volgen zorgcoördinatoren, directeurs en ouders. Als ook die tussenpersonen geen soelaas brengen, wordt pas het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) opgetrommeld. Hoewel het Verdrag voor de Rechten van het Kind ervoor pleit om leerlingen mee te laten beslissen in zaken die hen aanbelangen, vermeldt geen enkele van de aangeschreven scholen dat ze overleg gepleegd hebben met leerlingen bij de totstandkoming van het pestbeleid. (DTM)

Onze partners