Helft van buffercapaciteit van 500 opvangplaatsen bezet

08/02/12 om 16:15 - Bijgewerkt om 16:15

(Belga) Er bestaat momenteel een buffercapaciteit van 500 plaatsen voor de tijdelijke opvang van illegalen, daklozen en niet-toegewezen asielzoekers in deze vriestemperaturen. Daarvan is zowat de helft bezet, verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block (Open Vld) vanmiddag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De buffercapaciteit blijft beschikbaar tot eind maart, de officiële einddatum van de koudeperiode.

De Block kreeg een vijftig vragen voorgeschoteld, het merendeel afkomstig van Sarah Smeyers en haar N-VA-fractiegenoot Theo Francken. Ze wees er bij de start van de vragensessie op dat er voor gezorgd is dat niemand die dat niet wil op de straat heeft moeten overnachten in deze periode van vrieskoude. Ze nodigde de aanwezige commissieleden uit een kijkje te gaan nemen in het pas geopende gebouw aan de Charleroise steenweg 60-66 en eventueel een handje te helpen. Een groot aantal vragen handelde over de opvang van de asielzoekers, waarbij de Open Vld'ster vaak verwees naar het regeerakkoord en haar beleidsplan. Ze verdedigde de noodzaak van een materieel spreidingsplan - financiële hulp is in het regeerakkoord verboden - en wees erop dat het systeem van de Lokale Opvanginitiatieven (LOI's) momenteel in een stroomversnelling zit. Momenteel gaat het nog om een vrijwillig spreidingsplan, maar indien nodig kan dat wettelijk verplicht worden. Maggie De Block vond dat kleine gemeenten in staat zouden moeten zijn om samen te werken voor de uitbouw van LOI's. (KME)

Onze partners