"Hartscreening voor alle jongeren niet aanbevolen"

04/02/13 om 17:23 - Bijgewerkt om 17:23

(Belga) De Hoge Gezondheidsraad is er geen voorstander van om alle jongeren systematisch te screenen op hartafwijkingen. Dergelijke screening beperken tot sportende jongeren, krijgt wel een "gunstig, maar genuanceerd" advies. Dat heeft de Hoge Gezondheidsraad gezegd tijdens een persconferentie.

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is er momenteel geen screeningsmethode "met voldoende sensitiviteit en specificiteit" om de zeldzame hartafwijkingen op te sporen. Een systematische screening van alle jongeren zou daardoor "een erg lage positief diagnostische waarde hebben". Bovendien zouden te veel jongeren onterecht moeten worden doorverwezen voor verder onderzoek. "Naast de nadelige psychologische effecten die hiermee gepaard kunnen gaan, is te verwachten dat de kosten-batenverhouding van een dergelijk programma ongunstig is, zeker indien herhaaldelijk uitgevoerd", aldus de Hoge Gezondheidsraad. De raad is wel eerder gunstig gestemd over een screening van jongeren die recreatief of in competitieverband willen sporten. De "wetenschappelijke evidentie" voor zo'n screening is volgens de Hoge Gezondheidsraad "onvoldoende eenduidig", maar er is wel een maatschappelijk en/of professioneel draagvlak aanwezig om de maatregel in overweging te nemen. Nog volgens de raad moet een hartscreening deel uitmaken van een breder medisch onderzoek, waarbij ook "andere aspecten aan bod komen die nuttig zijn om een gericht en gepast advies aan de kandidaat-sporter te kunnen geven". De Hoge Gezondheidsraad pleit ook voor een sensibiliseringscampagne om het publiek correct te informeren. "Ook al is screening een hulpmiddel om zo veel mogelijk mensen op een zo veilig en gezond mogelijke manier aan sport te laten doen, biedt ze geen garantie dat alle sportgerelateerde aandoeningen of overlijdens voorkomen zullen worden", luidt het. Daarbij ziet de raad een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor sportfederaties. De raad vraagt ten slotte meer wetenschappelijk onderzoek, met ook een "sluitend register" om plotse dood bij jongeren precies in kaart te brengen en met systematisch onderzoek naar de oorzaken van plotse dood. (KURT DESPLENTER)

Onze partners