Gwendolyn Rutten: 'Solidariteit is cruciaal, maar mogen niet naïef zijn'

27/08/15 om 16:49 - Bijgewerkt om 16:55

Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten is tevreden dat het debat over asiel en migratie in al zijn aspecten op gang komt. 'We moeten solidair zijn met wie met gevaar voor eigen leven op de vlucht gaat, maar het heeft geen zin om naïef te denken dat er geen grenzen zijn aan de solidariteit', zegt ze.

Gwendolyn Rutten: 'Solidariteit is cruciaal, maar mogen niet naïef zijn'

© BELGA

Rutten pikt in op het interview van N-VA-voorzitter Bart De Wever woensdag in Terzake. Daarin pleitte hij voor een apart sociaal statuut voor erkende vluchtelingen en zei hij dat 'Europa met een aantal antwoorden moet komen' om de crisis het hoofd te bieden.

'Strikt zijn met eigen regelgeving'

Volgens Rutten kunnen we er niet omheen dat ons sociaal model onder druk komt te staan. 'Onze sociale zekerheid is er niet op voorzien om grote migratie- of vluchtelingenstromen van binnen of buiten de EU op te vangen', betoogt ze. 'Het komt erop aan een betere aanpak te vinden dan een naïef verhaal van geld geven en denken dat het geweten daarmee gesust is.'

De Europese Unie wil niet discrimineren en dat is begrijpelijk en logisch, stelt Rutten, maar toch is meer maatwerk nodig. 'Een specifieke situatie vereist ook een specifieke aanpak. (...) Zolang de Europese regelgeving niet wordt aangepast, moeten en kunnen we alvast strikt zijn met onze eigen regelgeving.'

Individueel traject uitwerken

Rutten breekt een lans voor specifiek individuele trajecten, gericht op activering. 'OCMW's hebben vandaag al de mogelijkheid om voorwaarden te koppelen aan de steun, zodat opvang een verhaal wordt van kansen, maar ook van rechten en plichten. Het zou goed zijn dat de instructie ook volgt om telkens een individueel traject uit te werken.' Over zo'n "instructie" wordt op verschillende niveaus beslist, zegt Rutten. Het sluitstuk van de Europese aanpak is een betere bewaking van de buitengrenzen, betoogt de Open Vld-voorzitter. Als het echter niet lukt om met 28 lidstaten vooruitgang te boeken, moeten misschien de landen die wel een gezamenlijk aanpak bepleiten de handen in elkaar slaan. 'Maar het is niet wenselijk om onze eigen grenzen te sluiten. Gerichtere controles kunnen wel helpen', besluit Rutten.

Lees meer over:

Onze partners