Gwendolyn Rutten kandidaat-voorzitter Open VLD

08/11/12 om 14:06 - Bijgewerkt om 14:06

Gwendolyn Rutten stelt zich officieel kandidaat om voorzitter te worden van de Open VLD.

Gwendolyn Rutten kandidaat-voorzitter Open VLD

© Belga

Gwendolyn Rutten heeft haar kanddiatuur om voorzitter te worden van de Open VLD officieel bekend gemaakt. Rutten werd door de partijtop ook al naar voren geschoven als consensuskandidaat.

"Er is veel geschreven over de verkiezing van een 'consensusvoorzitter' voor Open Vld. Maar het zijn de leden die bij ons beslissen wie voorzitter wordt, en niemand anders," schrijft Gwendolyn Rutten in een brief aan interim-voorzitter Vincent Van Quickenborne. "Een consensus is niets voor onze partij, maar een breed gedragen voorzitter is wel een kracht in deze woelige tijden. Ik hoop daarom naast de kopstukken die zich vandaag achter mijn kandidatuur gezet hebben zoveel mogelijk leden te overtuigen voor een breed gedragen voorzitterschap."

Rutten benadrukt het belang van de komende verkiezingen in 2014: "Deze voorzittersverkiezingen zijn belangrijke verkiezingen voor onze partij. Binnen nauwelijks anderhalf jaar moeten we opnieuw onze liberale stempel drukken bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. We doen dat in economisch stormachtige tijden, maar we staan gelukkig niet alleen. Onze leden en mandatarissen - zowel lokaal als nationaal - zijn overtuigd van de veerkracht van onze partij."

Rutten: 'Energie en liberaal engagement gezien bij gemeenteraadsverkiezingen'

Uit de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen wil Rutten energie putten, ook al verliepen die voor Open VLD allesbehalve rooskleurig: "Bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van vorige maand hebben we opnieuw heel wat optimisme, werkkracht en liberaal engagement aan de basis van onze partij gezien. Die energie moet het vertrekpunt zijn voor de heropstanding van de liberalen. Ik ben er absoluut van overtuigd dat we met alle nieuw verkozen lokale mandatarissen, bestuursleden en leden de basis kunnen leggen voor een nieuwe stevige verankering van onze liberale partij."

Blik gericht op morgen

De blik is gericht op morgen, aldus Rutten: "We moeten onze partij klaar maken voor morgen.We moeten mensen opnieuw overtuigen vanuit ons eigen liberaal verhaal door onze liberale kernwaarden centraal te stellen. Maar evengoed door resoluut te kiezen voor samenwerking én vertrouwen te tonen in de talenten die we in eigen rangen hebben, binnen een partijorganisatie die ten dienste moet staan van al onze mandatarissen en leden. Zonder te vervallen in interne discussies of geruzie." (SD)

Onze partners