Grootste duiventil van het land nog niet meteen in Knesselare

23/08/12 om 18:25 - Bijgewerkt om 18:25

(Belga) Het schepencollege Knesselare kende Pigeon Paradise (PIPA) een milieuvergunning toe voor de uitbating van een kweekcentrum voor 4.000 rasduiven, meteen de grootste duiventil van het land. Maar omdat de stedenbouwkundige vergunning eerder geweigerd werd, werd de milieuvergunning meteen geschorst en kan de bouw in de Zuidleiestraat dus nog niet starten, zo werd vernomen van burgemeester Freddy Tanghe.

Volgens de burgemeester was het dossier op alle punten in regel met de geldende Vlarem-wetgeving, waardoor PIPA een milieuvergunning kreeg voor 20 jaar. De komst van de duiventil ontlokte felle reacties van buurtbewoners die vreesden voor allerlei hinder. "We leggen wel voorwaarden op, zodat alle risico's voor de externe veiligheid, mogelijke hinder en de effecten op het leefmilieu, de natuur en de bevolking tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden", aldus Tanghe. "Bezwaren in verband met geluid, geurhinder en waterverontreiniging (mest) en het dalende rendement van zonnepanelen door overvliegende duiven werden niet weerhouden. Uit het dossier blijkt immers dat de aanwezige duiven binnen blijven en niet zullen uitvliegen." Voor de stedenbouwkundige vergunning bracht het schepencollege een negatief advies uit op basis van het ongunstig advies van het Departement Landbouw. "De gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar volgde beide adviezen en besloot om de stedenbouwkundige vergunning te weigeren." Omdat de milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning samenhangen, werd meteen de afgeleverde milieuvergunning geschorst. Dat betekent dat de bouw van de gigantische duiventil nog niet kan starten. (KAV)

Onze partners