Groen wil dat regeringen ook een klimaatbegroting neerleggen

16/12/15 om 11:41 - Bijgewerkt om 11:41

Bron: Belga

(Belga) Groen wil dat de regeringen voortaan een klimaatbegroting, die voldoet aan wettelijk vastgelegde doelen voor vermindering van broeikasgasemissies, energieverduurzaming en -besparing, voorleggen aan het parlement. Zo'n klimaatbegroting bestaat al het Verenigd Koninkrijk (carbon budget) en Frankrijk. "De oproep tot klimaattop van de Vlaamse Regering is een goede eerste stap, maar de politiek moet echt het voortouw nemen, en het niet overlaten aan het middenveld. De uitvoering van het klimaatakkoord begint vandaag en niet over een aantal maanden. Daarom lanceren we het idee van een klimaatbegroting", stelt partijvoorzitster Meyrem Almaci.

Groen heeft ook het nieuwe klimaatakkoord omgezet in een set van 12 maatregelen die op korte termijn kunnen ingevoerd worden. "De totale potentiële bijkomende broeikasgasemissiereductie komt zo uit op meer dan 22 Megaton. Gecumuleerd met huidig en vooropgesteld beleid kunnen we met deze maatregelen een emissiereductie realiseren van meer dan 30 procent ten opzichte van 1990", luidt het. Deze klimaatbegroting toont volgens de partij aan dat er voldoende maatregelen beschikbaar zijn voor een extra reductie en dat het vooral een kwestie is van willen keuzes maken. Tenslotte betreurt Groen dat de federale en Vlaams milieuministers, Marie-Christine Marghem en Joke Schauvliege, het momentum van het klimaatakkoord niet hebben aangegrepen om met concrete maatregelen uit te pakken. "Deze Klimaatbegrotingswet en -decreten sluiten vrijblijvend beleid en uitstel van beleid uit. De wet en decreten maken de opdracht voor de regeringen helder en voorspelbaar voor de samenleving", zegt Almaci. Groen roept ook op om het ambitieniveau zo hoog te leggen als in Parijs afgesproken: het streefdoel om de opwarming van de planeet te beperkten tot anderhalve graad. (Belga)

Onze partners