Groen: 'Vlaamse regering heeft leven Vlamingen op wacht gezet'

18/02/14 om 13:51 - Bijgewerkt om 14:00

Groen sabelt het begrotingswerk en het palmares van de Vlaamse regering neer als onvoldoende. Met Groen in de regering zal fors worden geïnvesteerd in de zorg, de bestrijding van jeugdwerkloosheid en mobiliteit. 'In het Oosterweelakkoord kan veel bespaard worden.'

Groen: 'Vlaamse regering heeft leven Vlamingen op wacht gezet'

© BELGA

Dat oppositie voeren de plicht is van de oppositie heeft Groen goed begrepen. De Vlaamse regering Peeters II krijgt van de ecologisten een vernietigend rapport als regering die het leven van de Vlamingen 'on hold' gezet heeft. Voorzitter Wouter Van Besien en Vlaams fractieleidster Elisabeth Meuleman zien die Vlaming in 10 wachtrijen aanschuiven, 'van in de wieg tot in het rusthuis'.

44.000 peuters wachten op een extra plaats in de opvang, de voorbije vijf jaar zijn er 15.000 extra jongeren in de werkloosheidsstatistieken terechtgekomen en de automobilist zag zijn of haar file sinds 2007 met 24 à 43 procent aandikken. Het rapport dat Groen aan de Vlaamse regering van minister-president Kris Peeters (CD&V) uitreikt 'oogt niet fraai', zeggen Wouter Van Besien en Elisabeth Meuleman. 'Voor deze regering was de begroting belangrijker dan de mensen,' aldus de voorzitter. Peeters en zijn regering mogen zich dan wel op de borst kloppen voor een begroting in evenwicht, Groen is niet onder de indruk.

9,5 miljard euro impliciete schuld

Volgens Meuleman werden voor heel wat van de door de Vlaamse regeringspartijen gestemde decreten geen budgetten voorzien. Die impliciete schuld (de naar de komende regering doorgeschoven kosten, red) loopt op tot 9,5 miljard euro op, citeert Groen het Rekenhof. Meuleman: 'De kostprijs van het decreet kinderopvang van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werd nooit uitgerekend. De koepels denken dat het om 350 miljoen euro gaat. Maar de begroting 2014 toont geen spoor daarvan.' Ook de nieuwe financieringswijze van mensen met een handicap werd niet ingeschreven in de begroting 2014: 300 miljoen euro die volgens de ecologisten door de volgende regering moet opgehoest worden.

Boosdoener zijn volgens Groen ook de publiek private samenwerkingen (PPS): die alternatieve financiering van onder meer het Oosterweelproject kunnen 'de belastingbetaler nog zuur opbreken'. Er ligt op elke Vlaming een berg schulden te wachten die een hypotheek legt op zijn toekomst,' zegt Meuleman. Wat de groenen doet besluiten dat de begroting in evenwicht van Peeters 'enorm te relativeren' valt.

Besparen in Oosterweeldossier

De groenen benadrukken dat ze op hun kritische evaluatie ook alternatieven zullen laten volgen in de verdere loop van de campagne. Een tipje van de sluier wordt opgelicht voor het mobiliteitsdossier, een van de drie prioriteiten van Groen: investeringen voor het openbaar vervoer en meer fietspaden kunnen bekostigd worden door besparingen de oplossing voor de Oosterweelknoop. De Vlaamse regering kwam pas overeen te kiezen voor het BAM-tracé, niet de oplossing die Groen zou gekozen hebben.

Groen lijst 10 wachtrijen op waarmee de Vlaamse regering het leven van de Vlaming in de wacht zet. Een selectie van 5.

1. 15.000 extra jongeren zonder job in de laatste vijf jaar

Volgens Groen legde Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) de lat veel te laag, maar haalde hij 'zelfs die magere doelstellingen niet'. Muyters plande bijvoorbeeld 4.550 inloopstages te organiseren, maar realiseerde er maar 1.501.

Groen wil met een 'echt jongerenbanenplan' binnen de vier maanden een jonge werkzoekende een 'concreet aanbod garanderen' op een stage, opleiding of werk.

2. 44.000 extra plaatsen nodig in de kinderopvang tegen 2020

44.000 kinderen die wachten op kinderopvang, er is 3,2 miljard euro nodig voor scholenbouw en tussen de 109.000 en 162.000 ouderen op wachtlijsten in de woonzorgcentra: ministers Jo Vandeurzen (Welzijn), Pascal Smet (Onderwijs) en Freya Van den Bossche (Wonen) krijgen van Groen een onvoldoende.

Groen wil meer sociale woningen en een betere ondersteuning op de private huurmarkt en pleit inzake scholenbouw voor lokaal verankerde PPS-projecten. Wat de kinderopvang betreft willen de ecologisten meer zelfstandige kinderopvang, die met minder betuttelende regels moet kunnen.

3. 10 procent van de Vlamingen onder de armoededrempel

610.000 Vlamingen, of 9,8 procent, moeten rondkomen met een inkomen lager dan de armoededrempel. Die ligt op 1.000 euro voor een alleenstaande, of op 2.101 euro voor een koppel met twee kinderen. 130.000 kinderen leven in een gezin met een inkomen onder de armoederisicodrempel.

Groen wil structurele maatregelen om gezinnen uit de armoede te helpen, in plaats van de 'terugkeer naar de liefdadigheid' die minister Ingrid Lieten (SP.A) inzet met haar Kinderarmoedefonds. De basisuitkeringen, een federale bevoegdheid, moeten omhoog.

4. Files met 24 tot 43 procent toegenomen

Onder mobiliteitsminister Hilde Crevits (CD&V) groeide in 2012 het aantal files met 24 tot 43 procent. Groen zag Crevits 'spookfietspaden' aanleggen: er werd maar 550 kilometer fietspad aangelegd, in plaats van de beloofde 1.850 kilometer. De Lijn verloor voor het eerst passagiers.

Groen wil meer investeren in fietspaden, het openbaar vervoer en de waterwegen. En een noodplan om de files op de Antwerpse ring aan te pakken.

5. 9,5 miljard euro uitgestelde schuld

Volgens Groen heeft Peeters II beslist om 'de volgende regering de factuur te laten betalen'. En dit door nieuwe decreten in te voeren waarvoor geen budget is voorzien en door de schulden buiten de begroting te laten groeien via PPS-constructies. 'De kostprijs van het decreet kinderopvang van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) werd nooit uitgerekend. De koepels denken dat het om 350 miljoen euro gaat.' In totaal zou die uitgestelde schuld , volgens het Rekenhof, 9,5 miljard euro bedragen.

Groen wil de meerkost van de PPS-projecten vermijden, meer projecten in de reguliere begroting houden en 'minder vitrinepolitiek'.

Lees meer over:

Onze partners