Groen! verheugd over eerste deelakkoord van de zesde staatshervorming

15/09/11 om 19:16 - Bijgewerkt om 19:16

(Belga) Voor Groen! is het akkoord over de splitsing van BHV een belangrijk eerste deelakkoord in het kader van de zesde staatshervorming. "De dialoog heeft het gehaald op het cynisme", aldus voorzitter Wouter Van Besien, die vindt dat het akkoord de hoop wekt op spoedige doorbraken voor de andere onderdelen om dan eindelijk de socio-economische, ecologische en financiële uitdagingen te kunnen aanpakken.

De splitsing is voor Van Besien een belangrijke eerste stap richting communautaire pacificatie. Hij wijst er ook op dat onder impuls van onder meer de groenen besloten werd om de Senaat te hervormen tot een niet-permanent orgaan, en om de Brusselse structuren te vereenvoudigen. "Dat zijn twee belangrijke hervormingen die besturen in ons land makkelijker en efficiënter zullen maken", meent de Groen!-voorzitter. Het akkoord verankert een betere samenwerking tussen de deelstaten in de grondwet. Zij zullen elkaar regelmatig ontmoeten in de hervormde Senaat van de deelstaten. De gewesten zullen ook in een duidelijke structuur kunnen samenwerken rond de ontwikkeling van de Brusselse metropool. (ROJ)

Onze partners