Groen! pleit voor oprichting Vlaams Nutsbedrijf

28/09/11 om 14:13 - Bijgewerkt om 14:13

(Belga) Door de investeringen in slimme meters en een slim energienet loopt de factuur voor de consument op. Groen! wil dat systeem graag bijsturen, onder meer omdat het bijzonder nadelig is voor de laagste inkomens. Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum (Groen!) werkt daarom aan een voorstel voor de oprichting van een Vlaams Nutsbedrijf. Met dat nutsbedrijf zou de overheid er via de inbreng privé-kapitaal voor kunnen zorgen dat bepaalde investeringen niet worden doorgerekend in de factuur van de consumenten.

Het voorstel van Sanctorum past in de drie beleidsprioriteiten die oppositiepartij Groen! naar voor schuift bij de start van het Vlaamse parlementaire jaar. De partij wil naar eigen zeggen inzetten op beter en betaalbaar wonen, onderwijs (en diversiteit en inburgering) en groene welvaart. Wat wonen betreft, pleiten de Vlaamse groenen voor extra sociale woningen en de invoering van een maximumfactuur voor de huur. Door de combinatie van maximumhuurprijzen en huursubsidies moet huren voor iedereen betaalbaar blijven. Volgens Mieke Vogels richten de initiatieven van de Vlaamse regering zich nu te vaak op de lagere middenklasse en vallen de laagste inkomenscategorieën te vaak uit de boot. Op het vlak van onderwijs wil Elisabeth Meuleman het probleem van de ongelijke onderwijskansen aankaarten. Als het van haar afhangt, moeten scholen met een "zeer divers publiek" nog meer extra middelen krijgen dan nu al het geval is. Dat onderwijs in de begroting van 2012 30 miljoen extra krijgt, lacht ze weg: "Veel te weinig om iets te doen aan de capaciteitstekorten". (KAV)

Onze partners