Groen pleit voor mobiele pool van magistraten

16/04/12 om 17:34 - Bijgewerkt om 17:34

Groen-justitiespecialist Stefaan Van Hecke pleit voor een 'mobiele pool' van magistraten om in te springen in rechtbanken waar de werkoverlast te hoog is.

Groen pleit voor mobiele pool van magistraten

© Belga

Een van de centrale elementen in de hertekening van het gerechtelijk landschap die morgen op tafel ligt op het kernkabinet, is de vermindering van het aantal arrondissementen. Dat moet tot schaalvergroting leiden en de efficiënte werking van het gerecht bevorderen. Zo zullen gespecialiseerde rechters binnen eenzelfde arrondissement in de toekomst mobiel worden ingezet. Ze zullen in meerdere rechtbanken moeten gaan recht spreken. Een principe dat niet door alle magistraten wordt gesmaakt.

Om aan dat probleem tegemoet te komen, stelt fractievoorzitter voor Groen-Ecolo, Stefaan Van Hecke, voor om in een eerste fase een mobiele pool van magistraten op zetten. Zo zouden jongere magistraten die nog geen vaste plaats verworven hebben, kunnen inspringen in rechtbanken waar de werkoverlast aantoonbaar hoog is. Ook ervaren magistraten zouden zich op vrijwillige basis in de pool kunnen inschrijven, om zo de stap naar een veralgemeende mobiliteit te verkleinen.

'Een dergelijke aanpak zou uiteraard een goed management vereisen, alsook een werklastmeting zodat de mobiele magistraten zo efficiënt mogelijk worden ingezet', aldus Stefaan Van Hecke. Het aanstellen van managers om het organisatorische en financiële aspect van rechtbanken in goede banen te leiden, maakt ook deel uit van de hervorming.

'De grote vraag is, wanneer de hervorming een feit wordt', aldus Van Hecke. 'Het zal nog veel voeten in de aarde hebben voor men het eens raakt over alle modaliteiten. Zo is er de mobiliteit van rechters, die alleen zal mogelijk zijn mits de steun van de magistratuur. Maar eerst moeten de politici dan wel een akkoord vinden over de hertekening van de arrondissementen. Onze indruk is, dat daar nog aardig wat over gebakkeleid zal worden.

Aan Franstalige kant diende de MR onlangs nog een motie in, toen geruchten de ronde deden dat Charleroi en Nijvel, of zelfs Charleroi, Nijvel, Bergen en Doornik tot één mega-arrondissement zouden worden samengevoegd, wat juridisch sowieso onmogelijk is. Dat men het dan toch doet, wijst erop dat men wellicht niet zomaar zal instemmen met de voorstellen die op tafel liggen.'

'Het wordt een harde noot om te kraken'. Toch is Van Hecke ervan overtuigd dat de grootste uitdaging voor Turtelboom in de eerste plaats ligt bij het beperkte budget waarbinnen ze het allemaal moet rondkrijgen. 'Nu al raken de advocaten die ingezet worden in het kader van de Salduz-wetgeving maar niet betaald. Nochtans wist men dat de wet er op 1 januari zat aan te komen.

Verder is er kennelijk geen geld om het noodzakelijke aantal nieuwe cipiers op te leiden. Op een capaciteit van 45 studenten konden slechts 6 studenten de opleiding aan de Brugse school aanvatten. Tot slot blijft ook de oprichting van de familierechtbank die voortaan alle geschillen binnen het gezin zou behandelen, een loze belofte. Het voorstel zit vast in de senaat, ook daar weer naar verluidt om budgettaire redenen.'

Ingrid Van Daele

Onze partners