"Grensoverschrijdende uitdagingen vragen grensoverschrijdende oplossingen"

27/01/16 om 15:00 - Bijgewerkt om 15:00

Bron: Belga

(Belga) Europa staat voor een aantal grensoverschrijdende uitdagingen, zoals migratie, terrorisme en klimaatverandering. Die uitdagingen vragen een grensoverschrijdende oplossing. "Zich verschuilen achter muren of landsgrenzen heeft geen zin". Dat heeft Europees Commissaris Marianne Thyssen gezegd in haar toespraak in het Vlaams Parlement. Zonder het dossier bij naam te noemen, verwees Thyssen ook naar de vraag van Vlaanderen om de Oosterweel-investering uit de begroting te houden. Thyssen belooft meer duidelijkheid over de behandeling van PPS-constructies om zo meer rechtszekerheid te creëren.

Voor Europees Commissaris Marianne Thyssen is het duidelijk. Om grote uitdagingen zoals de klimaatverandering en de vluchtelingencrisis aan te pakken, is méér Europa nodig, niet minder. Het gaat om "grensoverschrijdende uitdagingen, waarop we alleen met grensoverschrijdende oplossingen een antwoord zullen vinden". Uitdagingen zoals migratie of terrorisme kennen volgens Thyssen geen grenzen, "dus heeft het ook geen zin om ons te verschuilen achter muren of landsgrenzen". Omdat Thyssen als Europees Commissaris ook bevoegd is voor Eurostat, het Europese orgaan dat belast is met statistieken, verwees ze ook naar de discussie over de veranderde boekhoudkundige regels rond PPS-constructies (publiek-private samenwerkingen). Ook in Vlaanderen moesten daardoor enkele grote PPS-projecten, denk aan het miljardenproject voor de scholenbouw, plots opgenomen worden in de eigen begroting. Die herklassering heeft meteen een impact op de budgettaire plannen en afspraken van Vlaanderen. De Vlaamse regering doet er alles aan om voor het Oosterweel-project een uitzondering te krijgen. De regering wil de bouwkost voor het Antwerpse project, een kost die oploopt tot 500 miljoen euro en meer vanaf 2017, buiten de begroting houden en hoopt daarvoor op een groen licht vanuit Europa. Thyssen sprak zich daar in haar speech niet over uit. Wél is het zo dat er binnen Eurostat een task force is opgericht om lidstaten geval per geval duidelijkheid te verschaffen over PPS-overeenkomsten. Eurostat heeft ook de opdracht gekregen "modelcontracten op te stellen die aan alle voorwaarden voldoen om de investeringen buiten de rekeningen van een overheid te houden". Doel is vooral om een grotere "duidelijkheid en rechtszekerheid" te krijgen rond de bestaande regels. (Belga)

Onze partners