Goede en slechte punten op diversiteitsrapport Vlaamse overheid

07/06/13 om 15:25 - Bijgewerkt om 15:25

(Belga) De nieuwe diversiteitscijfers van de Vlaamse overheid tonen een verdeeld beeld. Zo telt de overheid enerzijds wel steeds meer personeelsleden met een migratieachtergrond en groeit het aantal vrouwen in het middenmanagement. Maar anderzijds daalt het aantal vrouwen in topfuncties. Ook het streefcijfer voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte blijft nog veraf. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois vandaag heeft bekendgemaakt.

De Vlaamse overheid wil dat haar personeelsbestand een afspiegeling is van de maatschappij en wil daarom ook mensen uit kansengroepen aantrekken. Voor drie kansengroepen zijn streefcijfers voorzien. Zo wordt gestreefd naar 4 procent personeelsleden met een migratieachtergrond tegen 2015 en naar 3 procent personeelsleden met een handicap of chronische ziekte. Tegen dezelfde termijn wordt gemikt op 33 procent vrouwen in middenkaderfuncties en 33 procent vrouwen in topfuncties. Een stand van zaken van eind 2012 toont aan dat het aantal personeelsleden met een migratieachtergrond is gestegen van 2,8 procent naar 3 procent. Het aandeel medewerkers met een handicap of chronische ziekte stijgt licht van 1,2 naar 1,3 procent, maar blijft dus een eind verwijderd van de beoogde 3 procent. In 2005 stond de teller wel nog maar op 0,7 procent. Het percentage vrouwelijke afdelingshoofden (middenmanagement) maakt de grootste vooruitgang: van 28 naar 31 procent. Daar ligt het streefdoel van 33 procent dus voor het grijpen. Minder rooskleurig is de daling van het aantal vrouwen in topfuncties, meer bepaald met 3 procent naar 21 procent. Volgens minister Bourgeois toont die daling aan dat er blijvende inspanningen nodig zijn. De N-VA-minister wijst er wel op dat de Vlaamse overheid met die 21 procent nog steeds beter doet dan veel bedrijven en ook beter dan de federale overheid. "Bij de federale overheid zijn 16 procent van de topfuncties ingevuld door een vrouw volgens cijfers van 2012", aldus Bourgeois. (Belga)

Onze partners