Gezinsbond wil gelijke basiskinderbijslag en hogere leeftijdstoeslagen

25/01/14 om 15:50 - Bijgewerkt om 15:50

De Gezinsbond ziet in de overheveling van de kinderbijslag naar Vlaanderen een kans om het stelsel te vereenvoudigen en versterken. Ze wil een eenheidsstelsel met voor elk kind een basiskinderbijslag van 158 euro en hogere leeftijdsbijslagen, zodat het kindergeld de helft van de minimumkosten van kinderen dekt.

Gezinsbond wil gelijke basiskinderbijslag en hogere leeftijdstoeslagen

© ThinkStock

Dat heeft voorzitter Frans Schotte van de Gezinsbond aangekondigd op het vijfjaarlijkse beleidscongres in Gent.

Gelijke basiskinderbijslag, hogere leeftijdstoeslagen

'We willen een eenheidsstelsel met voor elk kind dezelfde basis van 158 euro. Omdat kinderen duurder worden naarmate ze ouder worden, moeten de leeftijdsbijslagen fors opgetrokken worden, zodat de kinderbijslag de helft van de minimumkosten van kinderen dekt,' zegt Schotte. De Gezinsbond wil leeftijdsbijslagen van 46 euro op zes jaar, 92 euro op twaalf jaar en 142 euro op achttien jaar.

'Grote gezinnen mogen er niet op achteruitgaan in zo'n eenheidsstelsel en gezinnen met een inkomen onder de armoederisicodrempel moeten een toeslag krijgen.'

Daarnaast zet de Gezinsbond ook in op goedkoper internet voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben.

Budget

Ze wil ook dat het overgehevelde budget voor kinderbijslag volledig behouden blijft. 'De Gezinsbond eist expliciet dat Vlaanderen en Brussel minstens elke euro van het budget dat ze vanuit het federale niveau krijgen overgeheveld, integraal blijven besteden aan kinderbijslagen, zonder een deel van deze middelen te heroriënteren naar andere sectoren'.

De Gezinsbond rekent zelfs op extra middelen 'om de Vlaamse en Brusselse kinderbijslagen substantieel op te trekken en welvaartsvast te maken'. (Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners