Gevangenis Beveren: "overwegingen arrest berusten op vergissing"

11/09/12 om 18:48 - Bijgewerkt om 18:48

(Belga) Dat de Regie der Gebouwen aan de Raad voor Vergunningsbetwistingen verklaard zou hebben de werken aan de nieuwe gevangenis van Beveren niet aan te vatten vooraleer er een uitspraak ten gronde valt, berust op een vergissing. Dat laat advocaat Jan Bouckaert namens de Regie weten.

"De overwegingen van het arrest berusten naar het oordeel van de Regie op een materiële vergissing", aldus Bouckaert. "Ter zitting werd enkel gewezen op de vaste rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waarbij de behandeling van een vordering tot schorsing van een stedenbouwkundige vergunning onbepaald in de tijd wordt uitgesteld indien de milieuvergunning nog niet is toegekend." De Regie zegt formeel dat er er niet werd toegezegd dat de werken niet opgestart zouden worden tijdens het hangende annulatieberoep. "Dat was trouwens niet aan de orde. Op het ogenblik van de zitting (15 februari 2012) was de milieuvergunning immers nog niet verleend. Die werd nadien (1 maart 2012) toegekend, toen de zaak reeds in beraad genomen was." Daardoor zijn volgens de Regie de werken op rechtsgeldige wijze in de loop van de maand maart aangevangen. De Regie reageert niet verrast op de uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. "Het lag en ligt dus in de lijn van de verwachting dat de schorsingszaak opnieuw voor behandeling wordt vastgesteld. Het zal de Raad voor Vergunningsbetwistingen toekomen om zich over het verzoek tot schorsing van de stedenbouwkundige vergunning uit te spreken, rekening houdend met de argumentatie van alle betrokken partijen." (KAV)

Onze partners