'Gerechtelijk B-H-V wordt niet gesplitst'

10/04/12 om 13:21 - Bijgewerkt om 13:21

'Ook al spreekt men de hele tijd over een splitsing, het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde blijft in zijn geheel bestaan. Het akkoord is een grote knoeiboel geworden', zegt advocaat Fernand Keuleneer.

'Gerechtelijk B-H-V wordt niet gesplitst'

© ImageGlobe

Vorige week legden de acht partijen die het Vlinderakkoord hebben gesloten de laatste hand aan de wetteksten die de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (B-H-V) zullen uitvoeren. Op de valreep werden de wetsontwerpen over de hervorming van het gerechtelijke arrondissement nog bijgestuurd vanwege de zware kritiek vanuit de Nederlandstalige magistratuur.

'Het B-H-V-akkoord is een slecht akkoord van bij de aanvang. De recentste wijzigingen sterken dat nog aan. Het is een grote knoeiboel geworden', zegt Fernand Keuleneer, een door veel magistraten erkend expert in de materie en bekend als advocaat van de Belgische bisschoppen.

'Bovendien wordt het gerechtelijk arrondissement niet gesplitst. Het blijft als een geheel bestaan. Enkel het parket wordt effectief gesplitst: er ontstaat een afzonderlijk parket voor Halle-Vilvoorde.'

'De Brusselse rechtbanken worden opgedeeld in een Nederlandstalige en een Franstalige rechtbank. Daarbij wordt het aantal Nederlandstalige rechters drastisch verlaagd. Ook al wijzen officiële cijfers uit dat dit onvermijdelijk moet leiden tot een grote werkoverlast en een achterstand voor de Nederlandstalige rechtszaken.'

Hoe valt die vermindering te verklaren?

Fernand Keuleneer: Dat heeft alles te maken met de nieuwe verdeelsleutels voor de Brusselse rechtbanken, waardoor zoals de nieuwe Nederlandstalige rechtbanken nog maar 20 procent van de rechters krijgen. Officiële statistieken wijzen nochtans uit, dat ze grosso modo 30 procent van de dossiers verwerken, soms zelfs meer. De Franstaligen van hun kant krijgen recht op 80 procent van de rechters, terwijl zij volgens de cijfers minder dan 80 procent van de dossiers behandelen.

'De grootste ramp is afgewend', schreven de kranten vorige week.

Keuleneer: Dat is niet echt correct. Sinds de laatste ingrepen in de wetteksten is er sprake van 27 procent rechters voor de Nederlandstaligen, wat zou betekenen dat het huidige aantal Nederlandstalige rechters behouden blijft. Maar er zijn zo veel voorwaarden ingebouwd dat het hoogst onzeker is dat dit percentage ooit zal worden toegepast.

De Franstaligen verdedigen zich met het argument dat ze ook extra rechters nodig hebben om de achterstand in fiscale dossiers op te vangen.

Keuleneer: Misschien wel. Maar voor een arrondissement dat voor een groot deel bestaat uit Nederlandstalige gemeenten is het opmerkelijk dat het aantal Franstalige rechters zal toenemen en het aantal Nederlandstaligen hoogstwaarschijnlijk zal afnemen.

Staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen Servais Verherstraeten (CD&V) bepleit die splitsing van het parket: zo krijgt Halle-Vilvoorde de kans op een eigen vervolgingsbeleid.

Keuleneer: Daar heb ik mijn twijfels bij. De Nederlandstalige substituten worden bijgestaan door 20 procent uit Brussel gedetacheerde Franstalige magistraten. Die mogen dan wel operationeel afhankelijk zijn van de Nederlandstalige procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, hiërarchisch blijven ze ondergeschikt aan de Brusselse procureur des Konings.

Het doel is dat ze bij voorrang strafbare feiten behandelen gepleegd door verdachten die voor een procedure in het Frans kiezen en niet in het Nederlands. Maar de vraag rijst waarom die aanpak nodig is. Waarom kunnen die feiten niet behandeld worden door tweetalige Nederlandstaligen van het parket van Halle-Vilvoorde? (IVD)

Het volledige interview met Fernand Keuleneer vindt u deze week in Knack.

Onze partners