Gentse wijk beslist zelf prioriteiten lokale politie

02/03/12 om 12:08 - Bijgewerkt om 12:08

(Belga) De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is de eerste Gentse wijk waar bewoners nog voor de zomervakantie zelf beslissen waar de lokale politie zich mee moet bezighouden. De bewoners krijgen daarvoor een pakket politie-uren ter beschikking, meldt burgemeester Daniël Termont (sp.a) via twitter.

"De korpsleiding is principieel akkoord met het experiment", aldus Termont. "Nog voor de zomervakantie zullen bewoners via een democratisch beslissingsproces bepalen wat de politiemensen met die uren moeten doen." Termont zegt dat de politie en het stadsbestuur zelf voldoende signalen krijgt wat de problemen zijn waar de buurt mee te kampen heeft, maar hij wil dat de buurtbewoners zelf een aantal prioriteiten naar voor kunnen schuiven. "Het is tegelijk een versterking van de basisdemocratie." De wijk werd enerzijds gekozen omdat die te kampen heeft met typische overlastfenomenen als sluikstorten, parkeer- en snelheidsovertredingen, anderzijds omwille van het goed georganiseerde middenveld. De commissaris van Gent-centrum zal de leiding nemen van het project, de politiemensen worden vrijgemaakt uit het overlastteam en de interventiedienst. Het idee komt uit Rotterdam, ondertussen zijn contacten gelegd met de Nederlandse stad om ervaringen uit te wisselen. (KME)

Onze partners