Gentse partijen ondertekenen Klimaatpact

29/08/12 om 14:11 - Bijgewerkt om 14:11

(Belga) Op Vlaams Belang na hebben alle Gentse partijen het Gents Klimaatpact ondertekend. Op initiatief van het Gents MilieuFront (GMF) engageren die zich om vanaf volgende legislatuur werk te maken van een klimaatneutraal Gent tegen 2050.

"Al voor de Gentenaren naar de stembus trekken, bestaat er een brede politieke consensus over het feit dat het Gentse klimaatbeleid moet leiden tot een vrijwel nuluitstoot van broeikasgassen tegen 2050", aldus Sam Van den Plas, voorzitter van het GMF. "We zijn blij dat het beperken van de klimaatverandering voor Gent een duidelijk pre-electoraal thema is. Over de doelstellingen bestaat er een politiek akkoord op basis van wat wetenschappelijk noodzakelijk is. Nu komt het er op aan de middelen te bepalen." Het GMF vlooide alle verkiezingsprogramma's uit en zocht naar concrete maatregelen op korte termijn om de klimaatdoelstellingen op lange termijn te realiseren. Alle partijen blijken voorstander van een grootschalig energierenovatieprogramma voor woningen, daarnaast blijkt eensgezindheid over een stedelijk actieplan voor hernieuwbare energie én energiebesparing. Verder kan ook de afbraak van de brug B401 op brede politieke steun rekenen. Het GMF wil echter dat er ook ingezet wordt op het tegengaan van de ergste vervuilers, onder meer een verbod op het gebruik van terrasverwarming voor horecazaken en oude vervuilende wagens weren uit het centrum. De actiegroep vond echter ook een splijtzwam in de programma's, het mobiliteitsbeleid. "We verwachten van de volgende bestuursploeg concrete maatregelen om het autoverkeer een minder centrale plaats te geven in haar beleid." (KAV)

Onze partners