Gentse OCMW en arbeidsauditoraat strijden samen tegen sociale fraude

18/10/11 om 12:38 - Bijgewerkt om 12:38

(Belga) Het Gentse OCMW en het arbeidsauditoraat wisselen voortaan op een structurele en systematische manier gegevens uit in de strijd tegen sociale fraude, naar eigen zeggen zonder te raken aan het beroepsgeheim van de maatschappelijk werker. Gisteren tekenden OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open vld) en arbeidsauditeur Danny Meirsschaut een samenwerkingsprotocol.

"Als de sociale inspectie bijvoorbeeld een leefloner betrapt op zwartwerk, dan stelt ze daarvan het OCMW op de hoogte. Omgekeerd kan het OCMW aan de arbeidsauditeur vragen om een onderzoek te starten naar dubieuze vennootschappen, die vaak terugkeren in leefloondossiers", geeft Versnick een voorbeeld. Het protocol kadert binnen de beleidsnota om de strijd tegen de sociale fraude op te voeren. Eerder werd al een controle- en inspectiecel opgericht. "De uitgewerkte regeling komt er eigenlijk op neer dat bij vermoeden van fraude het aan het OCMW toekomt om te oordelen of wordt gekozen voor het behoud van de vertrouwensrelatie en voor de continuïteit van de hulpverlening of voor een aanmelding aan het openbaar ministerie", aldus Versnick. Maatschappelijk werkers zijn hulpverleners die een vertrouwensrelatie met hun cliënten opbouwen. Ze zijn enerzijds gebonden aan het beroepsgeheim, met uitzondering van het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken. Anderzijds hebben ambtenaren wel een aangifteplicht voor misdrijven. "Er is nog geen rechtspraak of die aangifteplicht één van de gevallen is die kan leiden tot de opheffing van het beroepsgeheim, maar het lijkt ons aangewezen die uitzonderingen beperkend te interpreteren en toe te passen". (OSN)

Onze partners