Gent schrapt 435 jobs

09/11/13 om 17:19 - Bijgewerkt om 17:38

De Stad Gent investeert de komende zes jaar 465 miljoen euro. Het personeelsbestand zal, zonder naakte ontslagen, met 435 medewerkers dalen.

Gent schrapt 435 jobs

De Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) © Belga

Dat blijkt uit de eerste informatie in het financieel en inhoudelijk meerjarenplan voor de komende legislatuur, dat de Gentse burgemeester Daniël Termont (SP.A) en schepenen Elke Decruynaere (Groen) en Christophe Peeters (Open VLD) in Gent hebben voorgesteld.

Gent investeert de komende legislatuur netto 465 miljoen euro, de vorige legislatuur was dat 520 miljoen euro - waarvan 435 miljoen effectief werd uitgegeven. Dat bedrag is exclusief de investeringen van het Mobiliteitsbedrijf, het stadsontwikkelingsbedrijf SoGent en het OCMW.

Besparen op uitgaven en inkomsten verhogen

Opcentiemen op de aanvullende personenbelasting en op de onroerende voorheffing stijgen niet; de grote bedrijfsbelastingen worden geïndexeerd.

De meeste lokale belastingen worden in 2014 herzien en geïndexeerd met gemiddeld ongeveer 20 procent en vanaf 2015 jaarlijks met 2 procent verhoogd, een meeropbrengst van 10 miljoen. Dat gaat onder meer om belastingen op leegstand, reclame, banken, brandstofpompen, enzovoort. Belastingen op nachtwinkels en voor bouwwerven op het openbaar domein, vanaf de tweede maand, zijn nieuw. Om de druk op de woningmarkt te verlichten, verhoogt de belasting op onbebouwde percelen en leegstand en verwaarlozing en op tweede verblijven.

Voor retributiereglementen wordt enkel een indexering toegepast, weliswaar met sociale correcties. Gratis zwemmen wordt uitgebreid tot zes jaar (in plaats van drie jaar), schoolmaaltijden worden niet duurder, bibliotheekbezoek blijft gratis. Tarieven voor grof vuil en GFT-afval worden niet verhoogd, een zak restafval kost 1,75 euro in plaats van 1,50 euro.

Er worden een aantal (niet-strategische) participaties in de energiesector verkocht, net als een deel van de vastgoedportefeuille, wat 15 miljoen euro moet opleveren.

Niet vervangen

Termont belooft dat er geen naakte ontslagen zullen vallen. Het aantal personeelsleden zal geleidelijk dalen van 4.434 begin 2013 naar 3.999 eind 2019. 'Bijna 700 mensen gaan tegen 2020 op pensioen, we gaan die niet allemaal vervangen', aldus schepen Peeters, die zegt dat de beslissing 21 miljoen oplevert.

Er komt wel extra personeel in kinderopvang en onderwijs en in een nieuw woonzorgcentrum voor 120 mensen. Stadsdiensten worden gecentraliseerd, de organisatie 18 procent energiezuiniger gemaakt, de rem gezet op werkingskosten en overdrachten, goed voor een besparing van 13 miljoen euro. Het bestuur zegt dat de steun aan het socio-cultureel middenveld 'vrijwel volledig wordt gevrijwaard'.

Satellieten (OCMW, Politie, Ivago, enzovoort) dragen bij tot 25,5 miljoen euro besparingen.

Delen

'Het is een typisch Gents voorstel, misschien wel eigenwijs en eigenzinnig, zoals we zijn en ik ben er met een heel klein hartje aan begonnen.' - burgemeester Daniël Termont (SP.A)

Nieuwe investeringen

Gent wil zijn ambitie om meest kindvriendelijke stad te worden, waarmaken door 7,3 miljoen euro in gebouwen voor het lokaal jeugdwerk te investeren en 2,2 miljoen euro in toelagen. Er komt vanaf 2014 een 'kindsecretaris' en op jeugdwelzijnswerk voor de meest kwetsbare jongeren wordt niet bespaard.

Wat onderwijs en kinderopvang betreft voorziet Gent 88,7 miljoen euro voor investeringen in bestaande schoolgebouwen en voor 1.700 bijkomende plaatsen. Ook in de kinderopvang worden 220 extra plaatsen gecreëerd en 17,6 miljoen euro in gebouwen.

Wat stadsvernieuwing in woonbeleid betreft, wordt 34 miljoen euro vrijgemaakt om lopende stadsvernieuwingsprojecten verder af te werken, onder meer de Oude Dokken, Tondelier, Ledeberg Leeft, De Krook, Fabiolalaan en Ottenstadion.

Gent breidt het politiekorps structureel uit van 1.035 naar 1.064 operationelen, 29 extra mensen dus om het verkeers- en overlastteam te kunnen behouden, en dat ondanks het feit dat de federale dotatie 965 politiemensen voorziet. Via een PPS-formule zal geprobeerd worden om een nieuwe politiekazerne te bouwen, waarbij vier bestaande panden verkocht zullen worden. Er wordt één brandweerpost gesloten (Noord), maar er wordt samen met de gemeente Melle een nieuwe post (Oost) gebouwd.

Wat de groeninfrastructuur betreft, worden tien nieuwe parken aangelegd en er is tien miljoen euro voorzien voor vergroening in de woonwijken. Er wordt ook vijftien miljoen euro in fietsinfrastructuur voorzien. Er wordt 17 miljoen euro geïnvesteerd voor een klimaatneutrale stad.

Voor cultuurbeleving wordt vrijetijdsparticipatie bevorderd, onder meer met een vrijetijdspas, en er wordt 18,7 miljoen euro geïnvesteerd in de bibliotheek Waalse Krook (met pop-rockzaal) en 12 miljoen euro in infrastructuurwerken aan musea, monumenten en cultuurhuizen.

Het OCMW krijgt 10 miljoen extra middelen voor de versterking van het sociaal beleid en voor armoedebestrijding. Veertig miljoen euro van het OCMW wordt in ouderenzorg geïnvesteerd. De sociale tewerkstelling wordt verhoogd met zeventig jobs. Het OCMW besteedt jaarlijks minstens 1 miljoen euro aan kinderarmoede.

Oppositie hekelt keuzes

In een eerste reactie verwachtte CD&V meer inspanningen rond stadsvernieuwing en wonen. Fractieleider Veli Yüksel betreurt dat het meerjarenplan eerst aan de pers werd voorgesteld en niet aan de verkozenen. 'Het vat is leeg, de stad heeft boven haar stand geleefd en te weinig geld opzij gezet', aldus Yüksel. 'Als het personeelsbestand met 434 mensen afgebouwd wordt, dan betwijfelen we dat de dienstverlening gegarandeerd kan worden.' Over de stijging van een aantal lokale belastingen en retributies merkt CD&V op dat de stijging hoger is dan de indexering. De partij vreest dat de zwaksten getroffen zullen worden, onder meer door hogere tarieven voor parkeren of museumbezoeken. CD&V merkt op dat de 10 miljoen extra voor het OCMW, op het einde van de legislatuur, enkel neerkomt op een indexering van de middelen. Yüksel vindt ook dat het budget voor stadsvernieuwing en wonen ambitieuzer mocht zijn. "Er is een gigantische woningnood in de stad, wat nu voorligt vinden we een gemiste kans. We vrezen dat de verkeerde keuzes gemaakt werden, er moet ingezet worden op woonkwaliteit en stadsvernieuwing."

CD&V is wel positief over de plannen rond armoedebestrijding, onderwijs en kinderopvang en energiezuinigheid.

Vlaams Belang spreekt over 'de persconferentie van de gebroken beloftes'. 'Alles wordt verbloemd en waarvoor we vreesden, wordt werkelijkheid', merkt Johan Deckmyn op. 'Minder personeel komt neer op minder dienstverlening en centralisatie leidt ook tot minder dienstverlening.'

De grootste Gentse oppositiepartij, N-VA, bestudeert de teksten en beraadt zich met de fractie over een reactie.(Belga/KVDA)

Lees meer over:

Onze partners