Genetisch gewijzigde maïs: "goedkeuring project gaat in tegen gezond verstand"

11/04/12 om 16:14 - Bijgewerkt om 16:14

(Belga) De beslissing om een project met genetisch gewijzigde maïs op te starten in Wetteren, gaat in tegen het gezond verstand en slaat de ongerustheid van experts in de wind. Dat zeggen zestien organisaties die actief zijn op het vlak van landbouw, leefmilieu en Noord-Zuid-ontwikkeling.

De federale regering heeft dinsdag het licht op groen gezet voor een veldproef van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) met genetisch gewijzigde maïs. In een persbericht dat ondertekend wordt door zestien verschillende organisaties, wordt die beslissing woensdag "onbegrijpelijk en onaanvaardbaar" genoemd. Er wordt nu tekst en uitleg gevraagd van de bevoegde ministers Sabine Laruelle (Landbouw) en Laurette Onkelinx (Volksgezondheid) en van staatssecretaris Melchior Wathelet (Leefmilieu). De organisaties stellen dat de aanvraag voor het proefproject gebeurde op basis van een dossier van de VIB dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoont. De Bioveiligheidsraad - een adviesorgaan - heeft ernstig voorbehoud gemaakt bij het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef, zo wordt benadrukt. Vragen over de langetermijneffecten op de fauna en flora en op de landbouw, blijven volgens de organisaties bovendien onbeantwoord. "Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van ggo's in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren?", luidt het nog in de mededeling. Het persbericht werd ondertekend door onder meer BioForum, Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, Friends of the Earth, Greenpeace België, JNM, Landwijzer, Oxfam, Velt, Vredeseilanden en Wervel. (Hoffmann Photography)

Onze partners