"Genetisch gewijzigde aardappelen kunnen teelt veel duurzamer maken"

08/01/13 om 10:13 - Bijgewerkt om 10:13

(Belga) Genetisch gewijzigde aardappelen met een meervoudige resistentie tegen de aardappelziekte kunnen onze aardappelteelt veel duurzamer maken. Dat zeggen wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO), de Universiteit Gent (UGent) en de Hogeschool Gent na afloop van een twee jaar durende veldproef in Wetteren.

"Onze aardappelteelt wordt al decennialang bedreigd door de aardappelziekte, veroorzaakt door de schimmelachtige plaag Phytophthora infestans", verduidelijkt Kris Van der Beken (VIB). "In de natte zomer van 2012 moesten aardappeltelers meer dan 20 keer spuiten met schimmelwerende middelen (fungicide) om de ziekte het hoofd te bieden." Verwacht wordt dat de teelt van resistente aardappelen het fungicidegebruik met 80 procent doet dalen. In de wetenschappelijke veldproef in Wetteren zijn in 2011 en 2012 zesentwintig verschillende genetisch gewijzigde aardappellijnen uitgetest die 1 tot 3 natuurlijke resistentiegenen bevatten, afkomstig van wilde verwanten van onze cultuuraardappel. Zij werden vergeleken met vatbare en niet-vatbare referentierassen. "De genetisch gewijzigde aardappelen scoorden beter dan de in de bioteelt gebruikte niet-vatbare rassen Bionica en Toluca", klinkt het. De in het veld geteste aardappelplanten waren testlijnen en zullen niet gecommercialiseerd worden. In verder onderzoek worden goede combinaties van resitentiegenen ingebracht in voor de Belgische landbouwer interessante rassen, zoals Bintje. Het zal nog jaren duren vooraleer daarvoor veldproeven plaatsvinden. De veldproef veroorzaakte een maatschappelijk debat en protest. Voor de bestorming van het veld eind mei 2011 moeten 15 januari moeten elf "veldbevrijders" zich voor de strafrechter in Dendermonde verantwoorden. (NICOLAS MAETERLINCK)

Onze partners