Gemengde reacties bij CD&V op uitwijzing Parweiz Sangari

09/07/12 om 17:49 - Bijgewerkt om 17:49

Vanuit CD&V komen uiteenlopende reacties over de uitwijzing van de 20-jarige Afghaanse asielzoeker Parweiz Sangari. Vlaams parlementslid Johan Versterken noemt de repatriëring 'misdadig'.

Gemengde reacties bij CD&V op uitwijzing Parweiz Sangari

© Belga

'Regels zijn regels'
Kamerlid Nahima Lanjri, de CD&V-specialist inzake Asiel en Migratie, wijst erop dat niet-begeleide minderjarige asielzoekers momenteel door haar wetsvoorstel tot hun 18de in België bescherming genieten. Wie ouder is en geen recht heeft op asiel, moet vertrekken. "Wat soms heel pijnlijk is", erkent ze. "Regels zijn regels, en men kan niet 'een beetje beter geïntegreerd' zijn".

Het CD&V-Kamerlid verzet zich echter tegen het voorstel van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Maggie De Block om minderjarige asielzoekers vroeger uit te wijzen. Zij schaarde zich achter Erpum (European Return Platform for Unaccompanied Minors) dat Afghaanse tieners van 16 en 17 jaar oud, die niet in aanmerking komen voor asiel en nog een netwerk hebben in hun land, snel wil terugsturen.

"Dat gaat in tegen de adviezen van de internationale organisaties en tegen onze eigen wetgeving", aldus Lanjri, die nog opmerkt dat het voorstel geen deel uitmaakt van het regeerakkoord.

De Block wijst er in een reactie op dat het gaat om de vrijwillige terugkeer van minderjarigen die uitgeprocedeerd zijn en geen recht hebben op opvang. Het programma dat door Europa gefinancierd wordt, voorziet ook in de nodige omkadering en reïntegratie.

'Misdadig'

Eerder had partijgenoot en Vlaams parlementslid Johan versteken in een open brief de repatriëring misdadig genoemd. Hij verwijt Maggie De Block een gebrek aan moed om tegen een bepaalde politieke stroom in te gaan. "Mensen met een goed hart, die goed geïntegreerd zijn, verschillende jaren verblijven in ons land, zonder strafregister, kan je niet zomaar terugsturen naar een land in oorlog". (Belga/TE)

Onze partners