Gemeenschapsonderwijs krijgt geen uitzondering op personeelsafbouw bij Vlaamse overheid

19/01/15 om 17:22 - Bijgewerkt op 20/01/15 om 15:45

Bron: Belga

Het gemeenschapsonderwijs (GO!) heeft aan Vlaams minister Liesbeth Homans een uitzondering gevraagd op de geplande personeelsafbouw bij de Vlaamse overheid. Maar het GO! krijgt geen afwijking. Zo blijkt uit een briefwisseling die Belga kon inkijken.

De regering-Bourgeois streeft naar een slankere overheid en wil het tegen 2019 met 1.950 Vlaamse ambtenaren minder doen. De besparingsdoelstelling geldt voor alle diensten van de overheid die werken met het Vlaams personeelsstatuut (VPS). De Lijn en de VRT vallen daar automatisch niet onder. Voor andere diensten zoals Kind & Gezin, Jongerenwelzijn en de VDAB is dan weer een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld omdat ze een eigen besparingstraject volgen. In een brief van eind 2014 heeft Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!, ook een uitzondering op de geplande besparingsoefening gevraagd. Verdyck brengt daarvoor een aantal juridisch-technische redenen aan (bv. het GO! is een Vlaamse openbare instelling die niet onder het kaderdecreet bestuurlijk beleid valt). Daarnaast verwijst ze naar de "bijzondere besparing en reductie van personeel" die het GO! in de voorbije twee legislaturen realiseerde. "Dat leidde tot een reductie van 30,2 procent in koppen en in cijfers van 321 naar 224 koppen", aldus Verdyck. Maar minister Homans is niet bereid het GO! een afwijking toe te staan. Het GO! gebruikt het Vlaams personeelsstatuut en valt nu eenmaal onder de diensten van de Vlaamse overheid. "Ik kan dan ook niet ingaan op uw verzoek", staat te lezen in het antwoord van Homans aan Verdyck. "Aangezien het GO! werd meegenomen in de berekeningsbasis van de besparingsdoelstelling zou een andersluidende beslissing er immers toe leiden dat de besparing wordt afgewenteld op de overige entiteiten die ressorteren onder de besparingsdoelstelling en dat zij bijgevolg een zwaardere inspanning zouden moeten leveren, hetgeen niet de bedoeling kan zijn", aldus de N-VA-minister. (Belga)

Onze partners