Gemeenschapsministers van hulpverlening aan gedetineerden Vorst schrijven Turtelboom aan

23/04/12 om 14:52 - Bijgewerkt om 14:52

(Belga) De gemeenschapsministers die bevoegd zijn voor hulpverlening aan gedetineerden - Evelyne Huytebroeck, Jo Vandeurzen en Brigitte Grouwels - willen dat de diensten voor hulp aan gevangenen hun werkzaamheden kunnen hervatten in de gevangenis van Vorst. Ze gaan daarvoor minister van Justitie Annemie Turtelboom aanschrijven, zo heeft Brussels minister Huytebroeck aangekondigd.

De diensten hebben geen toegang meer tot de instelling in Vorst sinds de cipiers zes weken geleden een stiptheidsactie begonnen. De cipiers protesteren daarmee tegen de overbevolking in en de verouderde toestand van de gevangenis. De diensten dragen een steentje bij aan de psycho-sociale opvolging van gedetineerden, aan socio-culturele activiteiten en aan opleiding. Een van de belangrijkste opdrachten bestaat uit de ontvangst van gedetineerden wanneer ze in de gevangenis aankomen, alsook hun contacten met de buitenwereld met het oog op hun reïntegratie. "Gevangenen hun sociale rechten ontzeggen komt neer op een dubbele straf, nadat hun vrijheid werd ontnomen", zegt Cécile Plan, de directrice van SAD Brussel II, een van de betrokken diensten. "Het herklasseringsplan van gevangenen is onmisbaar om de recidive, dat al een hoog cijfer vertoont, terug te dringen", voegt Benoît Englebert, de voorzitter van de Brusselse federatie van instellingen voor (ex-)gedetineerden, er aan toe. Ze betreuren dat er geen akkoord is gekomen tussen de minister en de vakbonden, net als het soms negatieve imago dat de cipiers hebben over hun aanwezigheid binnen de gevangeniswereld. De diensten vragen overleg tussen het federale niveau en de deelentiteiten. Daarnaast "menen we dat de verslechtering van de detentievoorwaarden en het feit dat steeds meer wordt geïnvesteerd op veiligheidsvlak geen adequaat antwoord biedt op de criminaliteitsproblematiek", aldus Alain Wiame, de directeur van SAD Brussel I. (KAV)

Onze partners