Geens wil borgsom door derden mogelijk maken

27/01/16 om 18:26 - Bijgewerkt om 18:26

Bron: Belga

(Belga) Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een systeem waarbij familie of vrienden zich borg kunnen stellen voor een verdachte, zonder dat er meteen ook een borgsom moet worden gestort. Dat moet het systeem niet alleen toegankelijker maken, maar zou ook de overbevolking in de gevangenissen helpen tegengaan, vermoedt hij.

Een borgsom biedt de mogelijkheid voor verdachten in voorlopige hechtenis om de gevangenis te verlaten door een door de rechter bepaald bedrag te storten. Dat geld krijgen ze enkel terug indien ze zich niet "onttrekken aan het gerecht" en dus bijvoorbeeld steeds braaf voor de rechter verschijnen. Dat de opgelegde borgsom gestort moet worden, blijkt vaak echter een probleem. Verdachten hebben immers niet altijd voldoende middelen om zo'n bedrag meteen te kunnen vrijmaken. Daardoor belanden ze vaak toch in de gevangenis, maar die zitten nog steeds overvol. In zijn pogingen de Belgische gevangenispopulatie terug te dringen tot onder de tienduizend - nu zijn het nog 11.060 gedetineerden - plant Geens dus een hervorming. Dat hij daarbij ook naar de voorlopige hechtenis kijkt, is niet toevallig. In België zit ruim één op drie gedetineerden immers in voorlopige hechtenis, waar dat aandeel in Groot-Brittannië (15%), Duitsland (17%) of Frankrijk (21%) een stuk lager ligt. Concreet zouden familie of vrienden zich bij een borgtocht als derden weliswaar garant stellen, maar nog geen geld moeten storten. Pas als de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, kan de staat bij hen komen aankloppen. Het systeem zou niet alleen de drempel verlagen, maar ook voor extra sociale controle zorgen, verduidelijkten Geens en zijn kabinetsmedewerkers woensdag nog in de marge van de Kamercommissie Justitie. Vaak zal het immers een familielid zijn dat zich borg stelt. Hij of zij zal er daardoor alle baat bij hebben de betrokkene te steunen en te zorgen dat die zich aan de opgelegde voorwaarden houdt. Bedoeling is de nieuwe regeling op te nemen in het laatste 'potpourri'-wetsontwerp, aldus nog Geens. (Belga)

Onze partners