Geens en De Block werken aan verbetering bescherming wilsonbekwamen

19/02/16 om 16:58 - Bijgewerkt om 16:58

Bron: Belga

(Belga) Minister van Justitie Koen Geens werkt met zijn collega van Sociale Zaken Maggie De Block aan een lijst van gezondheidstoestanden die bepalen wanneer iemand voor lange duur wilsonbekwaam is. Wanneer iemand een aandoening heeft die in die lijst past, dan moet de vrederechter niet verplicht meer aan maatwerk doen en moet de bewindvoerder niet langer systematisch zijn verslagen doorsturen naar de betrokkene.

Wilsonbekwamen zijn meerderjarige mensen die niet meer in staat zijn over zichzelf of over hun goederen te beslissen of hun belangen te verdedigen. In ons land is sprake van zowat honderdduizend wilsonbekwamen, bijvoorbeeld vergevorderde dementerenden. Minister Geens werkt nu aan enkele aanvullingen op de wet op de wilsonbekwamen uit 2013, die de uitvoering van de wet moeten verbeteren en die voor een administratieve vereenvoudiging moeten zorgen. Zo maakt Geens (CD&V) samen met zijn Open Vld-collega De Block werk van een Koninklijk Besluit met een lijst van ziektebeelden die bepalen wanneer een persoon voor lange tijd wilsonbekwaam is. Wanneer iemand in die lijst past, moet zijn bewindvoerder niet meer steevast zijn verslagen naar de wilsonbekwame doorsturen. Een comapatiënt of vergevorderde demente bejaarde kan bijvoorbeeld de verslagen van elke handeling die rond zijn goederen wordt gesteld, immers niet meer lezen of goedkeuren. Daarnaast werkt de Justitieminister aan een wetsontwerp dat de verslaggevingsverplichtingen vereenvoudigt. Daardoor zou de vrederechter niet langer een proces verbaal moeten maken bij het opstellen van de eindrekening en moet dat pv ook niet meer bij de griffier worden neergelegd. Tot slot bereidt Geens een KB voor de begroting van de kosten en erelonen van de bewindvoerder voor. Dat moet de transparantie en uniformiteit vergroten over de bezoldiging van de bewindvoerder, zodat de verschillen tussen de kantons verdwijnen. Om de communicatie rond wilsonbekwamen te verbeteren, werd de link op de website van de FOD Justitie opgefrist. Je kan er modelformulieren en een informatiebrochure gratis downloaden. Er staat ook een Q&A met meer uitleg over de beschermingsmaatregelen. (Belga)

Onze partners