"Geen sprake van dat KU Leuven bisschoppen aan de kant schuift"

13/07/12 om 16:08 - Bijgewerkt om 16:08

(Belga) De KU Leuven en monseigneur Johan Bonny distantiëren zich van het artikel "KU Leuven schuift bisschoppen aan de kant" in De Morgen. De door de krant vermelde verschuivingen in de inrichtende overheid van de universiteit worden weliswaar bevestigd, maar deze wijzigen raken volgens de Leuvense alma mater "niet aan de respectvolle relaties tussen Kerk en Universiteit".

Eind vorig jaar besliste de universiteit na maandenlang overleg over haar identiteit te opteren voor een "centred pluralism", met naast een eigen christelijke identiteit, een grote openheid met andere levensbeschouwingen". Er werd ook een nieuwe organieke structuur in het vooruitzicht gesteld, die overigens nodig was in het kader van de integratie van de hogescholen. Herman Daems, die ook voorzitter is van de raad van bestuur, werd voorzitter in de inrichtende overheid in plaats van de aartsbisschop, en de bisschoppen raadgevend in plaats van stemgerechtigd. "Dit bevestigde de historische banden tussen kerk en universiteit, zonder dat deze moet gebaseerd zijn op een organieke ondergeschiktheid", aldus rector Mark Waer en Daems. Ook Bonny, die spreekt namens de Vlaamse bisschoppen, beaamt dat. "De besprekingen over de oprichting van een nieuwe inrichtende overheid voor KU Leuven en geassocieerde hogescholen hadden geenszins tot doel aartsbisschop en bisschoppen aan de kant te schuiven, maar een nieuwe operationele inrichtende overheid op te richten. Daarin kunnen de universiteit, hogescholen, maatschappelijk middenveld en bisschoppen hun eigen rol spelen." Bonny wijst erop dat de relatie tussen bisschoppen en KU Leuven gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. (YORICK JANSENS)

Onze partners